Author: Katy Godsell

Capsiwn y llun: Y Cyfarwyddwr Elen Rees, y rheolwr marchnata Katy Godsell, a’r cydlynydd gweithgareddau ‘rhoi cynnig arni’ Vicky Watkins o Hyfforddiant Cambrian Training yn cyflwyno’r offer pêl-rwyd a hoci i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Caereinion dan ofal y prifathro Philip Jones a’r athrawes addysg gorfforol, Catrin Jones. Mae gan y timau pêl-rwyd a hoci sy’n… Read more »

Capsiwn y llun: Prentis pen-cogydd Edward Junaidean â chyd-berchnogion y Castle Inn a’r prif ben-cogydd Alison Richards. Mae pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol, coleg neu’r brifysgol ledled Cymru yr haf hwn yn cael eu cynghori i edrych ar amrywiaeth cyffrous o swyddi gwag sy’n cael eu hysbysebu gan ddarparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau.… Read more »

Capsiwn y llun: Y cyfarwyddwr Nicky Van Dijk gyda’r rheolwr Marc Pugh a ddechreuodd weithio yn Happy Horse Retirement Home ar raglen JGW. Mae Cambrian Training, yn y Trallwng, un o brif ddarparwyr dysgu yn y gwaith yng Nghymru, yn annog cyflogwyr sy’n creu cyfleoedd gwaith newydd i ystyried gwneud cais am gymorth oddi wrth… Read more »

Capsiwn y llun: Arwyn Watkins, OBE, llywydd Cymdeithas Goginio Cymru. Mae Cymdeithas Goginio Cymru (CAW) yn lledu ei hadenydd i gynnwys cigyddion crefftus fel aelodau. Pleidleisiodd yr aelodau yn y cyfarfod cyffredinol a gynhelir bob yn ail flwyddyn yn y Trallwng i groesawu’r adran newydd yn dilyn cynnig gan y Llywydd Arwyn Watkins, OBE. Dywedodd… Read more »

Capsiwn y llun: Donna Heath, Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Cenedlaethol CAW. Mae Cymdeithas Goginio Cymru wedi penodi Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Cenedlaethol i fwrw ymlaen â mentrau Worldchefs ledled Cymru i ysbrydoli defnydd cynaliadwy o fwyd. Mae Donna Heath, swyddog hyfforddiant lletygarwch yn y darparwr hyfforddiant yn y gwaith sydd wedi ennill gwobrau, Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng,… Read more »

Capsiwn y llun: Steve Vaughan, rheolwr Tîm Crefft Cigyddiaeth Cymru. Mae Cymru’n gobeithio anfon tîm o gigyddion dawnus i Her Cigydd y Byd yn yr Unol Daleithiau am y tro cyntaf y flwyddyn nesaf. Cynhelir y gystadleuaeth bob dwy flynedd, a bydd cystadleuwyr o 16 o wledydd o bedwar ban byd yn cymryd rhan, yn… Read more »

Mae darparwr hyfforddiant blaenllaw o Gymru wedi cyflawni un o’r safonau uchaf a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer systemau diogelwch gwybodaeth. Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian wedi cyflawni ardystiad ISO 27001, dair blynedd ar ôl datblygu System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth (ISMS) sy’n cydymffurfio er mwyn rheoli gwybodaeth a diogelwch seiber ar draws y busnes. Ac ar… Read more »

Cafodd cyflogwyr ac unigolion ysbrydoledig sydd wedi rhagori mewn prentisiaethau, rhaglenni hyfforddiant sgiliau a chyflogaeth, a gyflwynwyd gan un o gwmnïau hyfforddiant gorau Cymru, eu cydnabod mewn noson wobrwyo flynyddol ar nos Fercher. Cynhaliodd Cwmni Hyfforddiant Cambrian (CHC) sydd â phencadlys yn y Trallwng a swyddfeydd yn Llanfair-ym-muallt, Caergybi, Bae Colwyn a Llanelli, ei drydedd… Read more »

Mae darparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau wedi ennill contract mawr i ddarparu prentisiaethau i weithlu Cymreig cwmni gwasanaeth bwyd mwyaf y DU. Yn dilyn proses ddethol fanwl, mae Grŵp Compass y DU ac Iwerddon wedi penodi Cwmni Hyfforddiant Cambrian fel ei ddarparwr hyfforddiant o ddewis yng Nghymru. Mae gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian swyddfeydd yn… Read more »

Yn y llun yn ôl i’r chwith i’r dde, Vicky Watkins, Donna Heath a Katy Godsell. Blaen, Alex Hogg. Llun gan Phil Blagg. Bydd staff o un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru yn gweithio’n galed i godi arian ar gyfer Ymchwil Canser yn 2019. Mae gan y cwmni swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair-ym-muallt, Caergybi… Read more »