Author: Katy Godsell

Cigydd y Flwyddyn Cymru newydd yw Craig Holly, rheolwr cynorthwyol Cigyddion Neil Powell yn Y Fenni.   Mae Holly, 29, yn ychwanegu’r teitl o fri at ei restr o anrhydeddau, sy’n cynnwys Cigydd Porc y Flwyddyn Cymru yn 2016, yn dilyn rownd derfynol agos iawn yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair ym Muallt ar… Read more »

Capsiwn y llun: Saulius Repecka yn derbyn ei fedal aur oddi wrth Arwyn Watkins, OBE, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Mae cigydd o Ogledd Iwerddon, sydd wedi treulio naw mlynedd fel pen-cogydd, wedi cyfuno ei sgiliau i gael gwared ar y gweddill pan gafodd ei enwi’n bencampwr Cigyddiaeth WorldSkills UK dros y penwythnos. Mae Saulius… Read more »

Mae busnes cigyddion arlwyo a phrosesu cig, sydd wedi sefydlu academi hyfforddi i feithrin ei weithwyr medrus ei hunan, wedi’i enwi’n Gyflogwr Canolig y Flwyddyn yng Nghymru. Cyflwynwyd y wobr i Celtica Foods, sy’n rhan o gwmni cyfanwerthu bwyd annibynnol Castell Howell, o Cross Hands ger Llanelli, yn noson fawreddog Gwobrau Prentisiaethau Cymru yng Ngwesty… Read more »

Mae’r pen cogydd prentis Thomas Martin, sydd wedi profi gwaith mewn rhai o fwytai ‘bwyta mewn steil’ gorau Llundain, wedi dathlu’r rysáit ar gyfer llwyddiant wrth iddo gasglu gwobr genedlaethol o fri. Cafodd Thomas, 22, cogydd cynorthwyol yn 13 Market Street, Caerffili, ei enwi’n Brentis Sylfaen y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru o fri a… Read more »

Cig Oen Cymreig yw’r cig o ddewis ar gyfer Gwobrau Prawf Blas newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru sy’n ceisio arddangos y gorau o gig oen Cymreig Fel datblygiad newydd ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2018, mae’r gymdeithas wedi ymuno â Hyfforddiant Cambrian, Cymdeithas Coginio Cymru a Thîm Coginio Cymru, i gyflwyno Gwobrau Blas Ffair… Read more »

Mae’r prentis cogydd Thomas Martin wrth ei fodd yn coginio ac mae eisoes wedi cael profiad o weithio yn rhai o fwytai gorau Llundain. Ac yntau’n 22 oed, mae’n gobeithio y bydd ei lwybr gyrfa’n ei arwain i wireddu ei uchelgais o agor bwyty yng Nghaerdydd i hyrwyddo cynhwysion gorau Cymru. Ar ôl dilyn Prentisiaeth… Read more »

Mae cigyddion dawnus ledled Cymru yn hogi eu cyllyll wrth iddynt baratoi i roi eu sgiliau ar brawf ym mhrif gystadleuaeth gigyddiaeth y genedl yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt fis nesaf. Bydd enillydd y gystadleuaeth, ar ddydd Mawrth, Tachwedd 27, yn ennill teitl o fri Cigydd y Flwyddyn Cymru ynghyd â siec am… Read more »

Yr uchelgais o fod yn gwmni gorau ei sector oedd yr hwb i gwmni cigydda a phrosesu cig yng ngorllewin Cymru sefydlu academi hyfforddi fewnol i ddatblygu gweithwyr medrus. Mae Celtica Foods o Cross Hands, sy’n rhan o gwmni cyfanwerthu bwyd annibynnol Castell Howell, wedi hyfforddi 45 o brentisiaid dros y pedair blynedd diwethaf ac… Read more »

Ar ôl lansio rhaglen brentisiaethau bum mlynedd yn ôl, mae cynhyrchiant, ymgysylltiad y gweithlu a chyfraddau cadw staff wedi gwella yng nghwmni Mainetti sydd â gweithlu rhyngwladol o dros 200. Mae cwmni Mainetti o Wrecsam ailddefnyddio, ailgylchu ac ailddosbarthu hangers dillad i gwmnïau siopau mawr ac maent yn trafod tua miliwn o hangers y dydd.… Read more »

Bydd pum cigydd dawnus o bob cwr o’r DU yn cystadlu yn rownd derfynol gornest fawreddog Cigyddiaeth WorldSkills UK ym mis Tachwedd. Enillodd y cigyddion eu lleoedd yn rownd derfynol y Sioe Sgiliau yn yr NEC Birmingham o 15 i 17 Tachwedd ar ôl creu argraff ar y beirniaid yn rowndiau rhanbarthol Cymru a Lloegr,… Read more »