Author: Katy Godsell

Mae busnes teuluol bach o’r gogledd, Lelo Skip Hire, sydd wedi dyblu ei drosiant ers iddo recriwtio’i brentis cyntaf bedair blynedd yn ôl, ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol o bwys. I ddechrau, cymerodd Oswyn Jones, sy’n rhedeg y cwmni o Gorwen, ei fab 16 oed Daniel i weithio i’r cwmni ar y… Read more »

Mae gwasanaeth newydd ar gael ar gyfer busnesau sy’n awyddus i recriwtio prentisiaid neu ddefnyddio’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru i gynyddu sgiliau eu gweithwyr. Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), sy’n cynrychioli dros gant o ddarparwyr dysgu ledled Cymru, wedi penodi tîm o arbenigwyr i’w gwneud yn haws i gyflogwyr ymwneud â Rhaglen Brentisiaethau Llywodraeth… Read more »

Two experienced Welsh chefs will be on a mission to save their country’s culinary heritage and traditions when they attend the World Heritage Cuisine Summit and Food Festival in India later this year. Gareth Johns, head chef at The Wynnstay Hotel, Machynlleth and Chris Bason, head of the hospitality business unit at Cambrian Training Company,… Read more »

Mae un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru wedi cryfhau ei dîm i ddarparu “datrysiad digidol” a fydd yn golygu dull symlach o ymdrin â’i brosesau gweinyddu a chasglu data. Mae Alex Hogg, dadansoddwr rheoli gwybodaeth newydd Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng, yn dyfeisio’r datrysiad mewn ymateb i fenter Ddigidol Anedig ar gyfer darparwyr… Read more »

Mae dynes sydd â mwy nag 20 mlynedd o brofiad arweinyddiaeth yn y sector dysgu yn y gwaith ar draws y DU wedi’i phenodi yn Brif Swyddog Gweithredu un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru. Daw Faith O’Brien o rôl ymgynghorol i swydd newydd yng Nghwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng, sydd â swyddfeydd rhanbarthol… Read more »

Bydd 31 o sêr disglair – yn gyflogwyr, yn ddysgwyr ac yn ddarparwyr dysgu o bob rhan o Gymru – yn cystadlu yng ngornest bwysig Gwobrau Prentisiaethau Cymru eleni. Cafodd y beirniaid dasg anodd yn dewis pwy i’w rhoi ar y rhestrau byrion o blith y llu o geisiadau mewn 11 dosbarth. Caiff enwau’r enillwyr… Read more »

Mae arloeswyr ifanc y dyfodol wedi cael cipolwg ar y byd busnes trwy ymweliad â Invertek Drives Ltd yng Nghanolbarth Cymru a’i gwmnïau cyfagos. Aeth disgyblion o Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion i ymweld â phencadlys a chanolfan gynhyrchu byd-eang  Invertek ym Mharc Busnes Clawdd Offa yn y Trallwng, Powys, fel rhan o ddiwrnod menter a… Read more »

Mae’r Pen Cogydd Mitchell Penberthy yn dringo ysgol gyrfa yn y sector arlwyo contract â chymorth y darparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Cafodd ei enwi’n Brentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Cwmni Hyfforddiant Cambrian eleni, ac mae Mitchel, 27 oed o Benarth, yn bwriadu mwynhau gyrfa hir a boddhaus yn y diwydiant.… Read more »

Mae darparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau wedi lansio golwg ffres, newydd â logo cwmni wedi’i ail-frandio a gwefan wedi’i hailwampio, a ddyluniwyd i gefnogi cyflogwyr a dysgwyr ledled Cymru. Gwnaeth Cwmni Hyfforddiant Cambrian ddewis Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos diwethaf i ddadorchuddio ei ail-frandio a lansio ei wefan newydd â help rhai o’r cyflogwyr… Read more »

Mae dau ben-cogydd amlwg o Gymru wedi dweud eu bod yn teimlo’n wylaidd i fod ymhlith yr enillwyr yn y Gwobrau Mentor Pen-cogydd cyntaf, a gynlluniwyd i gydnabod y mentoriaid mwyaf ysbrydoledig yn y sector, neithiwr (nos Fawrth). Cynhaliwyd y gwobrau yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd, ac oeddent yn dwyn ynghyd arweinwyr o fwytai, gwestai,… Read more »