Pen-cogydd Cenedlaethol Cymru

Ar agor i bob pen-cogydd, 23 oed a hŷn ar 1af Chwefror 2019! Mae’n rhaid i’r holl ymgeiswyr fod o dras Gymreig neu weithio / astudio ar gyfer cymhwyster arlwyo mewn coleg neu sefydliad yng Nghymru.

Bwydlen

Mae’n rhaid i’r ymgais fod yn fwydlen greadigol y cystadleuydd ei hun ar gyfer cinio tri chwrs ar gyfer pedwar unigolyn. Mae’r canlynol yn ofynnol:

  • Mae’n rhaid i’r cwrs cyntaf fod yn addas ar gyfer llysieuwyr
  • Mae’n rhaid i’r prif gwrs ddefnyddio 2 wahanol doriad o gig eidion Cymreig
  • Mae’r rhaid i’r pwdin gynnwys siocled fel prif gynhwysyn (o leiaf 50% o gyfanswm pwysau’r pwdin gorffenedig)

Dethol y Rheini sy’n Cyrraedd y Rownd Derfynol

Ar sail y ffurflen gais a’r fwydlen, bydd y beirniaid yn dewis yr ymgeiswyr gorau a fydd yn gymwys ar gyfer y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol. Disgwylir cynnal y rowndiau terfynol rhanbarthol yn ystod mis Tachwedd 2018, os byddwch yn gymwys ar gyfer y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol byddwch yn cael gwybod yr amser, y dyddiad a’r lleoliad unwaith y bydd y beirniadu ar bapur wedi gorffen.

Beirniadu

Caiff y gwobrau eu dyfarnu yn nhrefn teilyngdod i’r ymgeiswyr hynny sy’n dangos y canlynol:

  • Y pryd bwyd gorau a gynhyrchwyd
  • Cydbwysedd bwydlen a defnydd o gynnyrch Cymreig
  • Cyfuniadau ansawdd, lliw, blas a sawr
  • Amrywiaeth o sgiliau technegol a sgiliau cyllell a ddangoswyd
  • Cyflwyniad bwyd
  • Hylendid personol ac ymarferol
  • Hunan-drefniant

Rownd Derfynol

Bydd y rownd derfynol yn cynnwys dau enillydd rhanbarthol a’r ail orau sy’n derbyn y sgor uchaf o’r holl ranbarthau. Cynhelir y rownd derfynol ar ddydd Iau 28ain Chwefror 2019 yng Ngholeg Llandrillo Cymru, Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn.