Pen-cogydd Ifanc Cymru

Yn agored i bob Pen-cogydd sydd o leiaf 17 oed, uchafswm oedran DIM mwy na 23 ar 1af Chwefror 2019. Mae’n rhaid i’r holl ymgeiswyr fod o dras Gymreig neu weithio/astudio ar gyfer cymhwyster arlwyo mewn coleg neu sefydliad yng Nghymru.

Bwydlen

Mae’n rhaid i’r ymgais fod yn fwydlen greadigol y cystadleuydd ei hun ar gyfer cinio tri chwrs ar gyfer pedwar unigolyn. Mae’r canlynol yn ofynnol:

  • Mae’n rhaid i’r cwrs cyntaf fod yn addas ar gyfer feganiaid
  • Mae’n rhaid i’r prif gwrs ddefnyddio Cig Oen Cymreig
  • Mae’n rhaid i’r pwdin gynnwys mêl Cymreig

Dethol y Rheini sy’n Cyrraedd y Rownd Derfynol

Ar sail y ffurflen gais a’r fwydlen, bydd y beirniaid yn dewis yr ymgeiswyr gorau a fydd yn gymwys ar gyfer y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol. Disgwylir cynnal y rowndiau terfynol rhanbarthol yn ystod mis Tachwedd 2018, os byddwch yn gymwys ar gyfer y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol byddwch yn cael gwybod yr amser, y dyddiad a’r lleoliad unwaith y bydd y beirniadu ar bapur wedi gorffen.

Beirniadu

Caiff y gwobrau eu dyfarnu yn nhrefn teilyngdod i’r ymgeiswyr hynny sy’n dangos y canlynol:

  • Y pryd bwyd gorau a gynhyrchwyd
  • Cydbwysedd bwydlen a defnydd o gynnyrch Cymreig
  • Cyfuniadau ansawdd, lliw, blas a sawr
  • Amrywiaeth o sgiliau technegol a sgiliau cyllell a ddangoswyd
  • Cyflwyniad bwyd
  • Hylendid personol ac ymarferol
  • Hunan-drefniant

Rownd Derfynol

Bydd y rownd derfynol yn cynnwys dau enillydd rhanbarthol a’r ail orau sy’n derbyn y sgôr uchaf o’r holl ranbarthau. Cynhelir y rownd derfynol ar ddydd Llun 25ain Chwefror 2019 yng Ngholeg Llandrillo Cymru, Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn. Bydd enillydd Rownd Derfynol Genedlaethol Cymru yn cael lle awtomatig yn rownd gynderfynol Genedlaethol y DU ar gyfer Pen-Cogydd Ifanc Cenedlaethol y Flwyddyn.