Gofynion Mynediad

Mae’n rhaid i gystadleuwyr feddu ar y lefel sgiliau gofynnol i gwblhau’r tasgau canlynol yn y gystadleuaeth hyd lefel broffesiynol ac yn cyd-fynd â chymhwyster Lefel 3. Nid oes yn rhaid i gystadleuwyr fod yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 ar hyn o bryd.

Rhagbrawf – Amlinelliad o’r Gystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael 3 awr i baratoi a choginio 2 ddogn o’r tair saig ganlynol:

  • Cwrs cyntaf Lleden lefn
  • Prif gwrs Ffesant
  • Pwdin siocled

Mae’n rhaid i bob saig gynnwys y cynhwysion a nodir uchod, fodd bynnag gall cystadleuwyr gyflwyno seigiau o’u dyluniad eu hunain ar eu llestri eu hunain.

Rownd derfynol – Amlinelliad o’r Gystadleuaeth

Yn gyntaf, bydd cystadleuwyr yn cael 3 awr i baratoi a choginio 2 ddogn o’r tri saig canlynol:

  • Cwrs cyntaf Macrell
  • Prif gwrs Deuawd o Borc
  • Triawd o Bwdinau (elfennau poeth ac oer)

Hefyd, bydd cystadleuwyr yn cael “Blwch Dirgel” â rysáit fanwl i’w dilyn. Caniateir amser darllen ac ymgyfarwyddo.

Cofrestru

Yn agor ar 1af Medi ac yn dod i ben ar 20fed Hydref!

Gallwch gofrestru ar-lein trwy: https://www.skillscompetitionwales.ac.uk/