Gofynion Mynediad

Mae’n rhaid i gystadleuwyr feddu ar y lefel sgiliau gofynnol i gwblhau’r tasgau canlynol yn y gystadleuaeth hyd lefel broffesiynol ac yn cyd-fynd â chymhwyster Lefel 3. Nid oes yn rhaid i gystadleuwyr fod yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 ar hyn o bryd.

Rhagbrawf – Amlinelliad o’r Gystadleuaeth

Cynhelir y Gystadleuaeth Gwasanaeth Bwyty mewn dwy ran. 5 awr yw’r cyfanswm amser ar gyfer y prawf:

Rhan A:

Tasg 1: Coffi Hufennog

Tasg 2: Gwneud Coctels a Choctels heb alcohol

Tasg 3: Gosod mewn Bocs, Napcynnau a Gosod Bwrdd

Rhan B:

Tasg 6: Paratoi a Gweini Salad Cesar

Tasg 7: Paratoi a Gweini Crêpes Suzette

Rownd derfynol – Amlinelliad o’r Gystadleuaeth

Tasg 1: Gosod Bwrdd

Tasg 2: Coctels a Chwsmeriaid Byw

Tasg 3: Paratoi a Gweini Cwrs Cyntaf Eog

Tasg 4: Paratoi a Gweini Stêc Diane

Tasg 5: Paratoi a Gweini Gateau

Dylech gyflwyno eich bwydlenni a rhestri siopa erbyn y dyddiad cau a roddwyd ar gyfer y tasgau uchod i drefnydd y gystadleuaeth.

_____________________________________________________________________________________________

Cofrestru

Yn agor ar 1af Medi ac yn dod i ben ar 20fed Hydref!

Gallwch gofrestru ar-lein trwy: https://www.skillscompetitionwales.ac.uk/