Dysgwch Sut I Arbed Bywyd – Rydym Nawr Yn Cynnig Cyrsiau Cymorth Cyntaf.

Sesiynau ymarferol ac atyniadol yn cael eu cyflwyno gan diwtor hynod brofiadol gyda chymorth cyntaf a gwybodaeth a phrofiad meddygol helaeth.

Mae gennym ni 3 Chwrs Cymorth Cyntaf y gallwn eu cyflwyno:

1 diwrnod Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (EFAW)

Cymhwyster 2 ddiwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (FAWR)

3 diwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (FAW)

Mae hyfforddiant EFAW yn galluogi swyddog cymorth cyntaf i roi cymorth cyntaf brys i rywun sydd wedi’i anafu neu’n mynd yn sâl tra yn y gwaith.

Mae hyfforddiant FAW yn cynnwys EFAW a hefyd yn galluogi’r swyddog cymorth cyntaf i gymhwyso cymorth cyntaf i ystod o anafiadau a salwch penodol.

Mae cyrsiau hyfforddi FAW yn cynnwys o leiaf 18 awr o hyfforddiaant ac yn cael eu cynnal dros o leiaf dri diwrnod. Mae cyrsiau hyfforddi EFAW yn cynnwys o leiaf chwe awr o hyfforddiant ac yn cael eu cynnal dros o leiaf un diwrnod.

Cynnwys a ddarperir yn unol â chanllawiau cyfredol a gyhoeddwyd gan y Cyngor Dadebru (DU).

Yn ogystal, gallwn gynnig Gloywi Cymorth Cyntaf:

Mae’r HSE yn argymell yn gryf bod swyddogion cymorth cyntaf yn ymgymryd â hyfforddiant gloywi blynyddol, dros hanner diwrnod, yn ystod unrhyw gyfnod ardystio tair blynedd. Er nad yw’n orfodol, bydd hyn yn helpu swyddogion cymorth cyntaf cymwys i gynnal eu sgiliau sylfaenol a chael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i weithdrefnau cymorth cyntaf.

Gellir cyflwyno unrhyw un o’r cyrsiau hyn i grwpiau yn amrywio o 3 -12 o bobl a gellir eu trefnu yn eich gweithle eich hun neu yn ein lleoliad yn y Trallwng.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r cyrsiau byr uchod, cysylltwch â ni drwy e-bost: info@cambriantraining.com neu ffoniwch ni ar: 01938 555893