Front of House Apprentice

Goose & Cuckoo

Hospitality
Carmarthenshire
Posted 1 month ago

Vacancy:
Front of house apprentice
Goose & Cuckoo, Queens Square, Llangadog, Carmarthenshire, SA19 7SY

Daily Duties:

  • Deliver good customer service at all times
  • Pour & serve drinks behind the bar
  • Handling cash & using tills
  • Maintain good standard of cleanliness throughout the premises
  • To assist the kitchen if required

Desirable Personal Qualities:
Willingness to learn, good hygiene standards, an eye for detail, flexible, hard working, confident, ability to use own initiative and to work well within a team.

Qualifications Required:
Some previous experience preferred but not essential

Welsh Language Requirements:
None

Apprenticeship Course:
Level 2 Hospitality Skills

Pay:
Negotiable

Hours:
16-30 hours per week

Interview arrangements:
Face to face

Apply:
Please send a cover letter and your CV to – angineil@hotmail.co.uk

 


 

Swydd wag:
Prentis blaen tŷ

Dyletswyddau dyddiol:

  • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid da yn gyson
  • Arllwys a gweini diodydd y tu ôl i’r bar
  • Trin arian parod a defnyddio tiliau 
  • Cynnal safon dda o lanweithdra ar draws y safle
  • Cynorthwyo’r gegin os oes angen

Nodweddion personol dymuno:
Parodrwydd i ddysgu, safonau hylendid da, llygad am fanylion, hyblyg, gweithgar, hyderus, y gallu i ddefnyddio eich menter eich hun ac i weithio’n dda o fewn tîm.

Cymwysterau gofynnol:
Byddai rhywfaint o brofiad blaenorol yn ffafriol ond nid yn hanfodol

Gofynion o ran y Gymraeg:
Dim

Cwrs Prentisiaeth:
Sgiliau Lletygarwch Lefel 2

Cyflog:
Agored i drafodaeth

Oriau:
16-30 awr yr wythnos

Trefniadau cyfweliadau:
Wyneb yn Wyneb

Gwnewch cais:
Anfonwch lythyr eglurhaol a’ch CV – angineil@hotmail.co.uk

Job CategoryApprenticeships