Dathlu pob peth sy’n dda am hyfforddiant, prentisiaethau a sgiliau yng Nghymru.

Yn Hyfforddiant Cambrian gweithir gyda rhai cyflogwyr a dysgwyr grêt trwy gydol Cymru, yn darparu rhaglenni prentisiaeth seiliedig ar waith ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae gan pob busnes a phrentis stori eu hun i rannu, felly rydym yn cynnal seremoni gwobrwyo flynyddol er mwyn ei dathlu.

Mae ein digwyddiad yn gwobrwyo unigolion a chyflogwyr ar draws Cymru sydd wedi rhagori yn y rhaglenni prentisiaeth darparwn ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae’r gwobrau yn tynnu sylw at gyflawniadau rheini sydd wedi mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau gyda’u hymgysylltu a’u ymrwymiad i’r rhaglen prentisiaeth ac sydd wedi dangos dull unigryw o hyfforddi a datblygu, gan gynnwys gallu i ddangos menter, arloesiad a chreadigrwydd.

Cynhelir y gwobrau yn y Metropole luxury hotel and spa yn Llandrindod, lle bydd enillwyr o bob categori yn cael eu datgelu. Mae’r dathliad arbennig yma’n cynnwys pryd o fwyd, diodydd a seremoni.

CATEGORÏAU’R FLWYDDYN YMA YW…

Ymgysylltiad Cyflogwr â Phrentisiaethau y Flwyddyn, Fach, Canolig a Mawr Cliciwch yma i ymgeisio

Prentis y Flwyddyn Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3), Prentisiaeth Uwch (Lefel 4+) Cliciwch yma i ymgeisio

Unigolyn Rhagorol y Flwyddyn, sydd ar agor i bob unigolyn ar unrhyw raglen gyda Hyfforddiant Cambrian – Cliciwch yma i ymgeisio

Llysgennad Prentis Cymraeg y FlwyddynCliciwch yma i ymgeisio

Gwnewch gais am ein gwobrau ym mis Mai 2025!

Rhestr Fer 2024…

Prentis Sylfaen y Flwyddyn (L2)

Jan Gric, Nazareth House

Laura Harding, The Green Giraffe Nursery

Robert Stephens, ESS Compass Group

Prentis y Flwyddyn (L3)

Kieran Ray, The Celtic Manor Resort

Keri-Ann Evans, Bluestone

Eveline Maria Meerdink, Robinsons

Prentis Uwch y Flwyddyn (L4)

Tina Barry, Sirius Skills Consulting Ltd

Anna Tommis, Stenaline

Unigolyn Rhagorol y Flwyddyn

Stewart Wooles, ESS Compass Group

Sam Hoyland, JNP Legal

Emma Purcell, Little Red Berries Day Nursery

Anne Lucas, Bluebird Home Care

Andrew John Ogborne, Ogborne to Drive

Rajani Gurung, Woodside Care Home

Ethan Wodecki, The Vale Resort

Mike Evans, Sirius Skills Consulting Ltd

Dobromila Ilieva, Trefeddian Hotel

Adri Razumnova, The Parkgate Hotel

Cyflogwr Bach y Flwyddyn

The Kings Arms, Caerdydd

Fleetsauce, Wrecsam

The Crown Inn, Casnewydd

Coffi Fach, Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflogwr Canolig y Flwyddyn

Nazareth House, Caerdydd

The Green Giraffe Nursery, Caerdydd

Puffin Produce Ltd, Hwlffordd

Cyflogwyr Mawr y Flwyddyn

The Vale Resort, Pontyclun

The Celtic Collection, Casnewydd