Dathlu pob peth sy’n dda am hyfforddiant, prentisiaethau a sgiliau yng Nghymru.

 

Yn Hyfforddiant Cambrian gweithir gyda rhai cyflogwyr a dysgwyr grêt trwy gydol Cymru, yn darparu rhaglenni prentisiaeth seiliedig ar waith ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae gan pob busnes a phrentis stori eu hun i rannu, felly rydym yn cynnal seremoni gwobrwyo flynyddol er mwyn ei dathlu.

Mae ein digwyddiad yn gwobrwyo unigolion a chyflogwyr ar draws Cymru sydd wedi rhagori yn y rhaglenni prentisiaeth darparwn ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae’r gwobrau yn tynnu sylw at gyflawniadau rheini sydd wedi mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau gyda’u hymgysylltu a’u ymrwymiad i’r rhaglen prentisiaeth ac sydd wedi dangos dull unigryw o hyfforddi a datblygu, gan gynnwys gallu i ddangos menter, arloesiad a chreadigrwydd.

Cynhelir y gwobrau yn y Metropole luxury hotel and spa yn Llandrindod, lle bydd enillwyr o bob categori yn cael eu datgelu. Mae’r dathliad arbennig yma’n cynnwys pryd o fwyd, diodydd a seremoni, ac eleni fe’i cynhaliwyd ar Ddydd Mercher, 17eg o Fai 2023.

Ceisiadau am y gwobrau ar agor nawr!

CATEGORÏAU’R FLWYDDYN YMA YW…

Ymgysylltu Cyflogwr â Phrentisiaethau y Flwyddyn Ficro, Fach, Canolig, Mawr & MacroCliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cais

Prentis y Flwyddyn Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3), Prentisiaeth Uwch (Lefel 4+)Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cais

Unigolyn Rhagorol y Flwyddyn, sydd ar agor i bob unigolyn ar unrhyw raglen gyda Hyfforddiant Cambrian – Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cais

Llysgennad y Brentis Cymreig y FlwyddynCliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen cais

Cliciwch ar y categorïau uchod i gael mynediad i’r ffurflenni cais.

Adolygwch y meini prawf am fynediad ac e-bostio ffurflenni gorffenedig yn ôl i: ceri.nicholls@cambriantraining.com os gwelwch yn dda

Y dyddiad cau am y cyflwyniad o ffurflenni cais gorffenedig yw Dydd Gwener, 7fed o Ebrill 2023.

EDRYCHWCH AR ENILLWYR LLYNEDD…

Prentis Sylfaen y Flwyddyn (L2)

Hanna Ffion Lewis – Prif Ddistyllwr- In The Welsh Wind Distillery Enillwr 2022

Ryan Harding – Cigydd – Kepak

Prentis y Flwyddyn (L3)

Benjamin Roberts – Rheolwr Siop – M.E.Evans Ltd Enillwr 2022

Despoina Tsolakaki – Pobydd – The Danish Bakery

Kayla Millon – Dirprwy Rheolwr Gwesty – Whitbread – Premier Inn, Caerphilly Crossways

Prentis Uwch y Flwyddyn (L4)

Jessica Kelly – Cydlynydd ‘on-board’ – Stena Line.

Nerys Smithwick – Goruchwylydd Bwyd & Diod – The Celtic Collection Enillwr 2022

Unigolyn Rhagorol y Flwyddyn

Fionntan Curran – Prentis Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid – Forte School of Music Enillwr 2022

Kane Deacon-Roberts – Prentis Cigydd – NS James Ltd Enillwr 2022

Harley Bayliss – Derbynnydd Blaen y Tŷ – The Metropole Hotel & Spa

Cyflogwr Micro’r Flwyddyn

The Menai Seafood Company Enillwr 2022

Freedom Saddlery in Whitegate Farm

Cyflogwr Bach y Flwyddyn

In The Welsh Wind Distillery Enillwr 2022

Castle Inn Pembrokeshire Ltd

Cyflogwr Canolig y Flwyddyn

Thorncliffe Building Supplies Ltd

Celtica Foods Enillwr 2022

Cyflogwyr Mawr & Macro’r Flwyddyn

The Celtic Collection Enillwr 2022

Ysbyty Bronglais y GIG – Bwrdd Iechyd Hywel Dda Enillwr 2022