Cyfarwyddwyr

 

Anne Jones
Cyfarwyddwr o Sgiliau ac Ansawdd
Learn more about Anne...
Bio
Arwyn Watkins OBE
Rheolwr Gyfarwyddwr
Learn more about Arwyn...
Bio
Elen Rees
Cyfarwyddwr Cyllid
Learn more about Elen...
Bio
Faith O'Brien
Prif Swyddog Gweithredu
Learn more about Faith...
Bio
Sarah Wilde
Cynorthwy-ydd Personnol i Rheolwr Gyfarwyddwr
Plant Fy. Rygbi. Gwyliau.


Rheolwyr

 

Alex Hogg
Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth
Rhedeg (curo milltiroedd Strava Katy) Chwarae pool, heicio a cherdded.
Amy Edwards
Pennaeth Uned Busnes Gweinyddiaeth Busnes/Rheoli Adnoddau Cynaliadwy ac Ynni
Crempogau, anturiaethau, llyfrau.
Beverley Jones
Rheolwr Gweinyddol
Darllen, Cacennau, cerddeg ar y traeth.
Ceri Morgan
Cydlynydd Pennaeth yr Uned Fusnes ar gyfer Contractau
Gin, pobi, cymdeithasu gyda theulu a ffrindiau.
Chris Bason
Pennaeth uned busnes Lletygarwch
Ffilmiau Sgi-Fi, pel-droed a rygbi, beiciau modur cyflym.
Chris Jones
Pennaeth Uned busnes Bwyd a Diod
Diwydiant bwyd a chystadlaethau, amser gyda fy merch a theulu, rygbi a chwaraeon modur.
Donna Heath
Rheolwr Cymorth Busnes
Rhedeg, Bwyd da, ymweld a llefydd newydd.
Heather Parry
Pennaeth Sgiliau Cyflogadwyedd
Teulu, cwis, Game of Thrones.
Katy Godsell
Rheolwr Marchnata
Rhedeg (cadw fyny gyda milltiroedd Strava Alex!), dylunio, fy nghwn.
Rosemary James
Pennaeth Uned Busnes ar gyfer Sgiliau Hanfodol
Teulu, Cerddeg, Gwyliau.
Shirley Succamore-Jones
Rheolwr Iechyd a Diogelwch
Swigod, Gwyliau, Siopa.
Stephen Bound
Rheolwr Cyffredinol
Teulu. Teithio a Gwyliau. Gwyliwch pêl-droed.


Tîm Data

 

Grace Rutter
Facilities Administrative Assistant
Ffrindau, Teulu, Diod.
Hayley Tanner
Quality Assurance Officer
Family, Running, Puppies.
Hazel Holloway
Swyddog Hawliadau
Siocled, siopa dillad, canu clychau.
Hollie Bumford
QuSwyddog Sicrwydd Ansawdd
Cymdeithasu, siopa ar y we, fy nghi.
Jack Brets
Prentis Llywodraethu Data a Chydymffurfiaeth
Hiking. Family. Reading.
Kirsty Broomfield
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Marchogaeth, Siopau, Teulu.
Leanne Lloyd
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Hoci, ffrindiau a theulu, fy mhotel dwr poeth.
Louise Haynes
Swyddog Archwilio
Teulu, addurno cacennau, Disney.
Lucy Lewis
Swyddog Cymwysterau
Teulu, Gin, Bwyta allan.
Rhian Evans
Swyddog Cymorth Digidol
Gwin a bwyd, teulu, hanes.
Sheila Thomas
Swyddog Hawliadau
Gwyliau egsotig, bwyd a diod, cerdded.


Marchnata a Digwyddiadau

 

Katie George
Swyddog Marchnata
Ffilmiau superhero, Gin, dyluniad mewnol.
Ceri Nicholls
Marchnata a Digwyddiadau Swyddog
Teulu. Ffrindiau. Cwn. Teithio
Andrew Thompson
Swyddog Ymgysylltu Busnes
Cerdded, Garddio, Crochenwaith.
Emyr Jones
Swyddog Ymgysylltu Busnes
Teulu, ffrindiau, psygota.
Debbie Roberts
Swyddog Ymgysylltu Busnes
Cerddoriaeth, ffitrwydd, Tom Hardy.


Cyllid

 

Cai Watkins
Prentis Gweinyddwr Contract
Chwaraeon. Teulu. Ceir.
Catherine Watkin
Swyddog Cyllid
Tennis, Actio, Gin.
Haydn Lloyd
Prentis: Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth a Technoloeg
Loz Gaskin
Swyddog Datblygu Staff ac Adnoddau Ar-lein
Fy Nheulu. Fy nghi. Byw yng nghefn gwlad.


Cyflwyno Prentisiaethau – Lletygarwch

 

Aled Powell
Swyddog Hyfforddi
Cardiff Blues, Cerddoriaeth, Bwyd Sbaeneg.
Chris Pryce
Swyddog Hyfforddi
Hapchwarae, Game of Thrones (Valar Morghulis) Coginio.
Craig Bennett
Swyddog Hyfforddi
Teithio, Tennis, Gin Rubarb a sinsir.
Lisa Jagger
Swyddog Hyfforddi
Afonydd. Cefnforoedd. Mynydd.
Melanie Canning
Swyddog Hyfforddi
Coginio, Teulu, Cerdded fy sbaniel.
Nora Jones
Swyddog Hyfforddi
Cerdded, Garddio, Teulu.
Sam Mantache
Swyddog Hyfforddi
Chwaraeon, Teulu, Cerdded.
Tim John
Swyddog Hyfforddi
Garddio, BBQ, Cymdeithasu.
William Richards
Swyddog Hyfforddi
Rygbi. Tenis. Syrffio.


Cyflwyno Prentisiaethau – Cynhyrchu Bwyd a Diod

 

Amanda Gittins
Swyddog Hyfforddi
Teulu, Ffrindau, Nadolig/Dynion-eira.
Frank Selby
Swyddog Hyfforddi
Pysgota, Deifio Scwba, Cymdeithasu.
Mark Llewellyn
Swyddog Hyfforddi
Roc, Rangers, Rams.
Neil Harris
Swyddog Hyfforddi
Teithio, Liverpool FC, Gin.


Cyflwyno Prentisiaethau – Gweinyddiaeth Fusnes, Arwain a Rheoli Tîm

 

Graeme Edwards
Swyddog Hyfforddi
Beiciau Modur. Rygbi.
Jane Gannon
Swyddog Hyfforddi
Pina Colada, cael fy nal yn y glaw, ddim mewn yoga.
Sarah Jones
Swyddog Hyfforddi
Gwyliau, Fodca, Cacennau.
Sue Packer
Swyddog Hyfforddi
Darllen, Ymlacio, Garddio.


Cyflwyno Prentisiaethau – Rheoli Adnoddau Cynaliadwy

 

Beverley Treadwell
Swyddog Hyfforddi
Ffilmiau, llyfrau, cerddoriaeth
Jay Syrett-Judd
Swyddog Hyfforddi
Tyfu ffrwythau a llysiau, cerdded yn y mynyddoedd, cerddoriaeth.


Cyflwyno Prentisiaethau – Sgiliau Hanfodol

 

Claire Morris
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Partioedd, bwyd, cerdded a golygfeydd.
Iwan Ellis
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Chwaraeon, gwyliau, cymdeithasu.
Sharon Roberts
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Beic modur. Siopa. Esgidiau.
Sue Roberts
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Ffrisbi gyda fy nghŵn, ieithoedd, Tyfu ffrwythau a llysiau
Tracey Dawson
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Rhedeg, beicio mynydd, aunturiaeth.


Sgiliau Cyflogadwyedd

 

Dan Bryce
Tiwtor Sgiliau Cyflogadwyedd
Pêl-droed. Cerdded fy nghŵn. Teithio.
Hannah Glover
Tiwtor Sgiliau Cyflogadwyedd
Teulu, coginio, pel-rhwyd.
Russell Colman
Tiwtor Sgiliau Cyflogadwyedd.
Gwaith coed. Cadw Gwenyn. Llamas.