Cyfarwyddwyr

 

Anne Jones
Cyfarwyddwr o Sgiliau ac Ansawdd
Dysgu mwy am Anne...
Bio
Arwyn Watkins OBE
Cadeirydd Gweithredol
Dysgu mwy am Arwyn...
Bio
Elen Rees
Cyfarwyddwr Cyllid
Dysgu mwy am Elen...
Bio
Faith O'Brien
Rheolwr Gyfarwyddwr
Dysgu mwy am Faith...
Bio
Rose Tuite
Personol i'r Cadeirydd Gweithredol
Cymdeithasu. Stormydd Mellt a Tharanau. Gwin.


Rheolwyr

 

Alex Hogg
Pennaeth Uned Busnes: Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg.
Rhedeg (curo milltiroedd Strava Katy). Chwarae pool. Heicio a Cherdded.
Amy Edwards
Pennaeth Uned Fusnes: Cynaliadwy, Bwyd, Diod a Busnes.
Crempogau. Anturiaethau. Llyfrau.
Beverley Jones
Pennaeth Uned Fusnes: Rheolwr Gweinyddol.
Darllen. Cacennau. Cerdded ar y Traeth.
Ceri Morgan
Cydlynydd Pennaeth yr Uned Fusnes ar gyfer Contractau
Gin. Pobi. Cymdeithasu gyda Theulu a Ffrindiau.
Chris Bason
Pennaeth Uned Fusnes: Lletygarwch
Sinema (Sci-fi). Pêl-droed a Rygbi. Beiciau Modur.
Donna Heath
Rheolwr Cymorth Busnes
Rhedeg. Bwyd da. Ymweld â Llefydd Newydd.
Stephen Bound
Rheolwr Cyffredinol
Teulu. Teithio a Gwyliau. Gwyliwch pêl-droed.
Sue Packer
Cynghorydd Iechyd a Diogelwch.
Darllen. Ymlacio. Garddio.


Tîm Data

 

Grace Rutter
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Ffrindiau. Teulu. Diodydd.
Hollie Bumford
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Cymdeithasu. Siopa Ar-lein. Fy nghi.
Jack Brets
Prentis: Llywodraethu Data a Chydymffurfiaeth
Heicio. Teulu. Darllen.
Kirsty Broomfield
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Marchogaeth. Siopa. Teulu.
Louise Haynes
Swyddog Archwilio
Teulu. Addurno Cacennau. Disney.
Lucy Lewis
Swyddog Cymwysterau
Teulu. Gin. Bwyta Allan.
Teodora Florica
Swyddog Archwilio
Darllen. Teithio. Bwyd.
Jacqueline Jones
Swyddog Cymorth Digidol
Dysgu Cymraeg. Gwyliau. Cwrdd â ffrindiau.
Clare Stafford
Swyddog Sicrwydd Ansawdd.
Teulu. Ffrindiau. Bwyd.
Manon Rosser
Swyddog Cymorth Iaith Cymraeg.
Darllen. Teulu. Pobi.


Marchnata a Digwyddiadau

 

Katie George
Swyddog Marchnata
Ffilmiau superhero. Gin. Fy pomapoo, Freddy.
Ceri Nicholls
Marchnata a Digwyddiadau Swyddog
Teulu. Ffrindiau. Cwn. Teithio
Ali Gill
Swyddog Marchnata
Fy nghi, Josie. Natur. Yoga.


Finance, Contracts, IT & Staff Development

 

Cai Watkins
Prentis Gweinyddwr Contract
Chwaraeon. Teulu. Ceir.
Catherine Watkin
Swyddog Cyllid
Tennis, Actio, Gin.
Haydn Lloyd
Prentis Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth a Technoloeg
Football. Vodka. Star Wars.
Vicky Watkins
Finance Administrator
Family. Friends. Food.
Rob Hookham
Business Development & Training Coordinator
Cooking. Gardening. Moretti.


Facilities

 

Carl Mullinder
Facilities Coordinator
Man Utd. Darts with a beer. Holidays.


Cyflwyno Prentisiaethau – Lletygarwch

 

Aled Powell
Swyddog Hyfforddi
Cardiff Blues, Cerddoriaeth, Bwyd Sbaeneg.
Craig Bennett
Swyddog Hyfforddi
Teithio, Tennis, Gin Rubarb a sinsir.
Nora Jones
Swyddog Hyfforddi
Cerdded, Garddio, Teulu.
Sam Mantache
Swyddog Hyfforddi
Chwaraeon, Teulu, Cerdded.
William Richards
Swyddog Hyfforddi
Rygbi. Tenis. Syrffio.
Sabrina Morgan
Swyddog Hyfforddi
Rugby. Food. The beach.
Joanna Davies
Swyddog Hyfforddi
Family. Friends. Food.
Scott Morgan
Swyddog Hyfforddi
Family. Guitar. Football
Jessica Shaw
Swyddog Hyfforddi
Music. Family. Scenic Walks.
Andrew Addis-Fuller
Swyddog Hyfforddi
Food. Family. Foraging.


Cyflwyno Prentisiaethau – Cynhyrchu Bwyd a Diod

 

Amanda Gittins
Swyddog Hyfforddi
Teulu, Ffrindau, Nadolig/Dynion-eira.
Mark Llewellyn
Swyddog Hyfforddi
Roc, Rangers, Rams.
Neil Harris
Swyddog Hyfforddi
Teithio, Liverpool FC, Gin.
Iestyn Evans
Swyddog Hyfforddi
Music. People. Snacking.
Sharon Roberts
Swyddog Hyfforddi
Motorcycling. Shopping. Shoes.


Cyflwyno Prentisiaethau – Rheoli Adnoddau Cynaliadwy

 

Beverley Treadwell
Swyddog Hyfforddi
Ffilmiau, llyfrau, cerddoriaeth
Jane Gammon
Swyddog Hyfforddi
Pina Colada, cael fy nal yn y glaw, ddim mewn yoga.
Sarah Jones
Swyddog Hyfforddi
Gwyliau, Fodca, Cacennau.
Heather Parry
Swyddog Hyfforddi
Family. Quiz. Game of Thrones.
Elizabeth Cain
Swyddog Hyfforddi
Nature. Mountains. Friends.
Maricica-Rodica Zus
Swyddog Hyfforddi
Personal development. Learning new skills. Travelling.
Shane Trevett
Swyddog Hyfforddi
Family. Friends. Food.


Sgiliau Cyflogadwyedd

 

Hannah Gover
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Teulu, coginio, pel-rhwyd.
Iwan Ellis
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Sport. Holidays. Socialising.
Claire Morris
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Parties. Food. Walking & Scenery.
Julie Lovell
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Family. Friends. Food.
Justin Van Marle
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Competitive horse riding. Photography. Playing guitar.
Michelle Ward-Jones
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Baking badly (I'm rubbish at making cakes). Family. Visiting new places.