Cyfarwyddwyr

 

Anne Jones
Cyfarwyddwr o Sgiliau ac Ansawdd
Dysgu mwy am Anne...
Bio
Arwyn Watkins OBE
Cadeirydd Gweithredol
Dysgu mwy am Arwyn...
Bio
Elen Rees
Cyfarwyddwr Cyllid
Dysgu mwy am Elen...
Bio
Faith O'Brien
Rheolwr Gyfarwyddwr
Dysgu mwy am Faith...
Bio
Angela Maguire-lewis
Cyfarwyddwr Llywodraethu
Dysgu mwy am Angela...
Bio


Rheolwyr

 

Alex Hogg
Pennaeth Uned Busnes: Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg.
Rhedeg. Chwarae pool. Heicio a Cherdded.
Teodora Florica
Pennaeth Uned Fusnes: Rheolwr Gweinyddol.
Darllen. Teithio. Bwyd.
Ceri Morgan
Cydlynydd Pennaeth yr Uned Fusnes ar gyfer Contractau
Gin. Pobi. Cymdeithasu gyda Theulu a Ffrindiau.
Chris Bason
Pennaeth Uned Fusnes: Lletygarwch
Sinema (Sci-fi). Pêl-droed a Rygbi. Beiciau Modur.
Donna Heath
Rheolwr Cymorth Busnes
Rhedeg. Bwyd da. Ymweld â Llefydd Newydd.
Stephen Bound
Rheolwr Cyffredinol
Teulu. Teithio a Gwyliau. Gwyliwch pêl-droed.
Sue Packer
Cynghorydd Iechyd a Diogelwch.
Darllen. Ymlacio. Garddio.
Alison Collingridge
Pennaeth Marchnata
Teithio. Heicio. Mam Nofio.


Tîm Data

 

Grace Rutter
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Ffrindiau. Teulu. Diodydd.
Hollie Bumford
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Cymdeithasu. Siopa Ar-lein. Fy nghi.
Jack Brets
Prentis: Llywodraethu Data a Chydymffurfiaeth
Heicio. Teulu. Darllen.
Kirsty Broomfield
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Marchogaeth. Siopa. Teulu.
Louise Haynes
Swyddog Archwilio
Teulu. Addurno Cacennau. Disney.
Lucy Lewis
Swyddog Cymwysterau
Teulu. Gin. Bwyta Allan.
Jacqueline Jones
Swyddog Cymorth Digidol
Dysgu Cymraeg. Gwyliau. Cwrdd â ffrindiau.
Clare Stafford
Swyddog Sicrwydd Ansawdd.
Teulu. Ffrindiau. Bwyd.


Marchnata a Digwyddiadau

 

Katie George
Swyddog Marchnata
Ffilmiau superhero. Gin. Fy pomapoo, Freddy.
Ceri Nicholls
Marchnata a Digwyddiadau Swyddog
Teulu. Ffrindiau. Cwn. Teithio
Carys Evans
Swyddog Datblygiad Busnes
Teulu. Fy ngwn. Cymdeithasu.
Manon Rosser
Swyddog Cymorth Iaith Cymraeg
Darllen. Teulu. Pobi.
Rob Hookham
Swyddog Gweithrediadau Datblygu Busnes
Coginio. Garddio. Moretti.


Cyllid, Contractau, TGCh & Datblygiad Staff

 

Cai Watkins
Prentis Gweinyddwr Contract
Chwaraeon. Teulu. Ceir.
Catherine Watkin
Swyddog Cyllid
Tennis. Actio. Gin.
Haydn Lloyd
Prentis Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth a Technoloeg
Pêl-droed. Fodca. Star Wars.
Vicky Watkins
Gweinyddwr Cyllid
Teulu. Ffrindiau. Bwyd.
Rob Hookham
Cydlynydd Hyfforddiant a Datblygiad Busnes
Coginio. Garddio. Moretti.


Cyfleusterau

 

Carl Mullinder
Cydlynydd Cyfleusterau
Man Utd. Dartiau a Chwrw. Gwyliau.


Cyflwyno Prentisiaethau – Lletygarwch

 

Aled Powell
Swyddog Hyfforddi
Blues Caerdydd. Cerddoriaeth. Bwyd Sbaeneg.
Craig Bennett
Swyddog Hyfforddi
Teithio. Tennis. Pugs.
Nora Jones
Swyddog Hyfforddi
Cerdded. Garddio. Teulu.
Sam Mantache
Swyddog Hyfforddi
Chwaraeon. Teulu. Cerdded.
William Richards
Swyddog Hyfforddi
Rygbi. Tennis. Syrffio.
Sabrina Morgan
Swyddog Hyfforddi
Rygbi. Bwyd. Y Traeth.
Joanna Davies
Swyddog Hyfforddi
Teulu. Ffrindiau. Bwyd.
Scott Morgan
Swyddog Hyfforddi
Teulu. Gitâr. Pêl-droed.
Andrew Addis-Fuller
Swyddog Hyfforddi
Bwyd. Teulu. Twrio am fwyd.
Matt Davies
Swyddog Hyfforddi
F1. Coginio. Yn gwylltio fy nghariad.
Alan Rowlands
Swyddog Hyfforddi
Car a chwaraeon modur. Rygbi. Treulio amser gyda fy ngwraig.
Daniel Phillips
Swyddog Hyfforddi
Teulu. Airsoft. Bwyd.


Cyflwyno Prentisiaethau – Cynhyrchu Bwyd a Diod

 

Amanda Gittins
Swyddog Hyfforddi
Teulu. Ffrindiau. Dynion Eira/Nadolig.
Mark Llewellyn
Swyddog Hyfforddi
Roc. Rangers. Rams.
Iestyn Evans
Swyddog Hyfforddi
Cerddoriaeth. Pobl. Snacio.
Sharon Roberts
Swyddog Hyfforddi
Beiciau Modur. Siopa. Esgidiau.
Craig Holly
Swyddog Hyfforddi
Cerddoriaeth Indie. Gwyddoniaeth. Bocsio.


Cyflwyno Prentisiaethau – Rheoli Adnoddau Cynaliadwy

 

Beverley Treadwell
Swyddog Hyfforddi
Ffilmiau. Llyfrau. Cerddoriaeth.
Jane Gammon
Swyddog Hyfforddi
Pina Coladas. Cael fy nal yn y glaw. Dim yn hoffi yoga.
Sarah Jones
Swyddog Hyfforddi
Gwyliau. Fodca. Cacennau.
Heather Parry
Swyddog Hyfforddi
Teulu. Cwis. Game of Thrones.
Elizabeth Cain
Swyddog Hyfforddi
Natur. Mynyddoedd. Ffrindiau.
Maricica-Rodica Zus
Swyddog Hyfforddi
Datblygiad personol. Dysgu sgiliau newydd. Teithio.
Jonathan Hewitt
Swyddog Hyfforddi
Beiciau Modur. Hwylio. Darllen ffuglen trosedd.
Dee Rogers
Swyddog Hyfforddi
Cymdeithasu. Gin. Marchogaeth.


Sgiliau Cyflogadwyedd

 

Hannah Gover
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Teulu. Coginio. Pêl-rwyd.
Iwan Ellis
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Chwaraeon. Gwyliau. Cymdeithasu.
Claire Morris
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Partïon. Bwyd. Cerdded a Golygfeydd.
Julie Lovell
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Teulu. Ffrindiau. Bwyd.
Michelle Ward-Jones
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Pobi'n wael (rwy'n ofnadwy am bobi cacennau). Teulu. Ymweld â lleoedd newydd.
Ruth Bartlett
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Cerddoriaeth. Theatr. Dawns.