Cyfarwyddwyr

 

Faith O'Brien
Rheolwr Gyfarwyddwr
Dysgu mwy am Faith...
Bio
Anne Jones
Cyfarwyddwr Sgiliau ac Ansawdd
Dysgu mwy am Anne...
Bio
Elen Rees
Cyfarwyddwr Cyllid
Dysgu mwy am Elen...
Bio
Angela Maguire-lewis
Cyfarwyddwr Llywodraethu
Dysgu mwy am Angela...
Bio
Arwyn Watkins OBE
Cadeirydd Gweithredol grŵp CHC
Dysgu mwy am Arwyn...
Bio


Rheolwyr

 

Alex Hogg
Pennaeth Uned Fusnes: Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg.
Rhedeg. Chwarae pool. Heicio a Cherdded.
Teodora Florica
Pennaeth Uned Fusnes: Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Data
Darllen. Teithio. Bwyd.
Ceri Morgan
Pennaeth Uned Fusnes: Cydlynydd Contractau
Gin. Pobi. Cymdeithasu gyda Theulu a Ffrindiau.
Chris Bason
Pennaeth Uned Fusnes: Lletygarwch
Sinema (Sci-fi). Pêl-droed a Rygbi. Beiciau Modur.
Donna Heath
Pennaeth Uned Fusnes: Rheoli Adnoddai Cynaliadwy, Bwyd a Diod, Rheoli a Busnes, a Sgiliau Hanfodol
Rhedeg. Bwyd da. Ymweld â Llefydd Newydd.
Stephen Bound
Rheolwr Cyffredinol
Teulu. Teithio a Gwyliau. Gwyliwch pêl-droed.
Sue Packer
Cynghorydd Iechyd a Diogelwch.
Darllen. Ymlacio. Garddio.
Alison Collingridge
Pennaeth Marchnata
Teithio. Heicio. Mam Nofio.


Tîm Data

 

Grace Rutter
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Ffrindiau. Teulu. Diodydd.
Kirsty Broomfield
Swyddog Sicrwydd Ansawdd
Marchogaeth. Siopa. Teulu.
Clare Stafford
Swyddog Sicrwydd Ansawdd.
Teulu. Ffrindiau. Bwyd.
Jacqueline Jones
Swyddog Cymorth Digidol
Dysgu Cymraeg. Gwyliau. Cwrdd â ffrindiau.


Marchnata a Digwyddiadau

 

Megan Gwilt
Swyddog Marchnata
Y traeth. Teulu. Ffrindiau.
Katie George
Swyddog Marchnata a Dylunio
Ffilmiau superhero. Gin. Fy pomapoo, Freddy.
Ceri Nicholls
Swyddog Marchnata a Digwyddiadau
Teulu. Ffrindiau. Cwn. Teithio
Manon Rosser
Swyddog Marchnata a Chymorth y Gymraeg
Darllen. Teulu. Pobi.
Carys Evans
Swyddog Gwerthiannau a Datblygiad Busnes
Teulu. Fy ngwn. Cymdeithasu.
Rob Hookham
Swyddog Gweithrediadau a Datblygu Busnes
Coginio. Garddio. Moretti.


Cyllid, Contractau, TGCh & Datblygiad Staff

 

Cai Watkins
Pennaeth Uned Fusnes: Rheolwr Contractau Dros dro
Chwaraeon. Teulu. Ceir.
Catherine Watkin
Swyddog Cyllid
Tennis. Actio. Gin.
Haydn Lloyd
Prentis Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth a Technoloeg
Pêl-droed. Fodca. Star Wars.
Debbie Lovatt
Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol
Jack Brets
Prentis Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Data
Heicio. Teulu. Darllen.


Cyfleusterau

 

Carl Mullinder
Cydlynydd Cyfleusterau
Man Utd. Dartiau a Chwrw. Gwyliau.


Cyflwyno Prentisiaethau – Lletygarwch

 

Aled Powell
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Blues Caerdydd. Cerddoriaeth. Bwyd Sbaeneg.
Sam Mantache
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Chwaraeon. Teulu. Cerdded.
William Richards
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Rygbi. Tennis. Syrffio.
Joanna Davies
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Teulu. Ffrindiau. Bwyd.
Scott Morgan
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Teulu. Gitâr. Pêl-droed.
Andrew Addis-Fuller
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Bwyd. Teulu. Twrio am fwyd.
Matt Davies
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
F1. Coginio. Gwylltio fy nghariad.
Alan Rowlands
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Ceir a chwaraeon modur. Rygbi. Treulio amser gyda fy ngwraig.
Daniel Phillips
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Teulu. Airsoft. Bwyd.
Leah Williams
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Teulu. Celf a Chrefft. DIY.
Felicity Perris
Swyddog Hyfforddi Lletygarwch
Pêl-droed. Fy nghi. Coginio.


Cyflwyno Prentisiaethau – Cynhyrchu Bwyd a Diod

 

Mark Llewellyn
Arweinydd y Sector Cynhyrchu Bwyd a Diod
Roc. Rangers. Rams.
Amanda Gittins
Swyddog Hyfforddi Cynhyrchu Bwyd & Diod
Teulu. Ffrindiau. Dynion Eira/Nadolig.
Iestyn Evans
Swyddog Hyfforddi Cynhyrchu Bwyd & Diod
Cerddoriaeth. Pobl. Snacio.
Sharon Roberts
Swyddog Hyfforddi Cynhyrchu Bwyd & Diod
Beiciau Modur. Siopa. Esgidiau.
Craig Holly
Swyddog Hyfforddi Cynhyrchu Bwyd & Diod
Cerddoriaeth Indie. Gwyddoniaeth. Bocsio.


Cyflwyno Prentisiaethau – Rheoli Adnoddau Cynaliadwy

 

Craig Bennett
Arweinydd y Sector Rheoli
Teithio. Tennis. Pugs.
Beverley Treadwell
Swyddog Hyfforddi Rheoli Adnoddau Cynaliadwy
Ffilmiau. Llyfrau. Cerddoriaeth.
Jane Gammon
Swyddog Hyfforddi Rheoli
Pina Coladas. Cael fy nal yn y glaw. Dim yn hoffi yoga.
Jonathan Hewitt
Swyddog Hyfforddi Rheoli
Beiciau Modur. Hwylio. Darllen ffuglen trosedd.
Dee Rogers
Swyddog Hyfforddi Rheoli
Cymdeithasu. Gin. Marchogaeth.


Sgiliau Cyflogadwyedd

 

Hannah Gover
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Teulu. Coginio. Pêl-rwyd.
Iwan Ellis
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Chwaraeon. Gwyliau. Cymdeithasu.
Claire Morris
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Partïon. Bwyd. Cerdded a Golygfeydd.
Julie Lovell
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Teulu. Ffrindiau. Bwyd.
Michelle Ward-Jones
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Pobi'n wael (rwy'n ofnadwy am bobi cacennau). Teulu. Ymweld â lleoedd newydd.
Ruth Bartlett
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Cerddoriaeth. Theatr. Dawns.