Cyfarwyddwyr

 

Anne Jones
Cyfarwyddwr o Sgiliau ac Ansawdd
Arwyn Watkins OBE
Rheolwr Gyfarwyddwr
Elen Rees
Cyfarwyddwr Cyllid
Faith O'Brien
Prif Swyddog Gweithredu
Sarah Wilde
Cynorthwy-ydd Personnol i Rheolwr Gyfarwyddwr
Plant Fy. Rygbi. Gwyliau.


Rheolwyr

 

Alex Hogg
Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth
Rhedeg (curo milltiroedd Strava Katy) Chwarae pool, heicio a cherdded.
Beverley Jones
Rheolwr Gweinyddol
Darllen, Cacennau, cerddeg ar y traeth.
Chris Bason
Pennaeth uned busnes Lletygarwch
Ffilmiau Sgi-Fi, pel-droed a rygbi, beiciau modur cyflym.
Chris Jones
Pennaeth Uned busnes Bwyd a Diod
Diwydiant bwyd a chystadlaethau, amser gyda fy merch a theulu, rygbi a chwaraeon modur.
Heather Martin
Pennaeth Uned busnes Rheoli Adnoddau Cynaliadwy a Busnes
Anturiaethau mynydd, rhedeg, spaniels.
Heather Parry
Pennaeth Sgiliau Cyflogadwyedd
Teulu, cwis, Game of Thrones.
Katy Godsell
Rheolwr Marchnata
Rhedeg (cadw fyny gyda milltiroedd Strava Alex!), dylunio, fy nghwn.
Rosemary James
Pennaeth Uned Busnes ar gyfer Sgiliau Hanfodol
Teulu, Cerddeg, Gwyliau.
Shirley Succamore-Jones
Rheolwr Iechyd a Diogelwch
Swigod, Gwyliau, Siopa.
Stephen Bound
Rheolwr Cyffredinol
Teulu. Teithio a Gwyliau. Gwyliwch pêl-droed.


Tîm Data

 

Carl Davies
Manchester United, rum, Tim Ferrari F1.
Ceri Morgan
Cydlynydd Contract
Gin, pobi, cymdeithasu gyda theulu a ffrindiau.
Hazel Holloway
Swyddog Data
Siocled, siopa dillad, canu clychau.
Hollie Bumford
DATA ADMINISTRATOR
Cymdeithasu, siopa ar y we, fy nghi.
Leanne Lloyd
Hoci, ffrindiau a theulu, fy mhotel dwr poeth.
Lucy Lewis
Teulu, Gin, Bwyta allan.
Rhian Evans
Swyddog Data
Gwin a bwyd, teulu, hanes.
Sheila Thomas
Swyddog Data
Gwyliau egsotig, bwyd a diod, cerdded.
Grace Rutter
DERBYNFA/GWEINYDD CYNORTHWYR
Ffrindau, Teulu, Diod.
Louise Haynes
SWYDDOG DATA
Teulu, addurno cacennau, Disney.
Kirsty Broomfield
Swyddog Data
Marchogaeth, Siopau, Teulu.
Shirley Chelmick
Gweinyddwr swyddfa
Ffrindau, Gin, Rheddeg.


Tîm Marchnata a Digwyddiadau

 

Debbie Roberts
Swyddog Ymgysylltu Busnes
Cerddoriaeth, ffitrwydd, Tom Hardy.
Emyr Jones
Swyddog Ymgysylltu Busnes
Teulu, ffrindiau, psygota.
Katie George
Swyddog Marchnata
Ffilmiau superhero, Gin, dyluniad mewnol.
Vicky Watkins
Have a Go Cydlynydd
Teulu, Gwyliau, Siarad.
Andrew Thompson
Swyddog Ymgysylltu Busnes
Cerdded, Garddio, Crochenwaith.
Ceri Nicholls
Marchnata a Digwyddiadau Swyddog
Teulu. Ffrindiau. Cwn. Teithio
Lloyd Griffiths
Swyddog Marchnata


Tîm Cyllid

 

Catherine Watkin
Swyddog Cyllid
Tennis, Actio, Gin.


Tîm Cyflwyno Prentisiaethau – Lletygarwch

 

Aled Powell
Swyddog Hyfforddi
Cardiff Blues, Cerddoriaeth, Bwyd Sbaeneg.
Chris Pryce
Swyddog Hyfforddi
Hapchwarae, Game of Thrones (Valar Morghulis) Coginio.
Craig Bennett
Swyddog Hyfforddi
Teithio, Tennis, Gin Rubarb a sinsir.
Donna Heath
Swyddog Hyfforddi
Rhedeg, Bwyd da, ymweld a llefydd newydd.
Hazel Thomas
Swyddog Hyfforddi
Coginio, Cerddoriaeth, Metaffiseg.
Melanie Canning
Swyddog Hyfforddi
Coginio, Teulu, Cerdded fy sbaniel.
Nora Jones
Swyddog Hyfforddi
Cerdded, Garddio, Teulu.
Sam Mantache
Swyddog Hyfforddi
Chwaraeon, Teulu, Cerdded.
Tim John
Swyddog Hyfforddi
Garddio, BBQ, Cymdeithasu.
William Richards
Swyddog Hyfforddi
Rygbi. Tenis. Syrffio.
Joanna Davies
Swyddog Hyfforddi
Rhedeg. Coginio. Teulu.
Nick Davies
HYFFORDDI CREFFT MEWN LLETYGARWCH, BWYD A DIOD
Rhedeg ar ôl fy mhedwar plentyn, Pêl-droed (Chelsea), Coginio ar gyfer fy ngwraig Jo.
Lisa Jagger
SWYDDOG HYFFORDDI
Afonydd. Cefnforoedd. Mynydd.


Tîm Cyflwyno Prentisiaethau – Cynhyrchu Bwyd a Diod

 

Frank Selby
Swyddog Hyfforddi
Pysgota, Deifio Scwba, Cymdeithasu.
Mark Llewellyn
Swyddog Hyfforddi
Rock, Rangers, Rams.
Neil Harris
Swyddog Hyfforddi
Teithio, Liverpool FC, Gin.
Amanda Gittins
SWYDDOG HYFFORDDI
Teulu, Ffrindau, Nadolig/Dynion-eira.


Tîm Cyflwyno Prentisiaethau – Gweinyddiaeth Fusnes, Arwain a Rheoli Tîm

 

Jane Gannon
Pina Colada, cael fy nal yn y glaw, ddim mewn yoga.
Sarah Jones
Swyddog Hyfforddi
Gwyliau, Fodca, Cacennau.
Sheila Coles
Swyddog Hyfforddi
Sue Packer
Swyddog Hyfforddi
Darllen, Ymlacio, Garddio.
Graeme Edwards
SWYDDOG HYFFORDDI
Beiciau Modur. Rygbi.


Tîm Cyflwyno Prentisiaethau – Adwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid

 


Tîm Cyflwyno Prentisiaethau – Rheoli Adnoddau Cynaliadwy

 

Amy Edwards
Swyddog Hyfforddi
Crempogau, anturiaethau, llyfrau.
Beverley Treadwell
Swyddog Hyfforddi
Ffilmiau, llyfrau, cerddoriaeth
Jay Syrett-Judd
Swyddog Hyfforddi
Tyfu ffrwythau a llysiau, cerdded yn y mynyddoedd, cerddoriaeth.
Stephen Dunn
Swyddog Hyfforddi
Ragoriaeth Weithredol. Krav Maga. Cwrw Go Iawn.


Sgiliau Hanfodol/Sylfaenol

 

Claire Morris
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Partioedd, bwyd, cerdded a golygfeydd.
Iwan Ellis
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Chwaraeon, gwyliau, cymdeithasu.
Peter Tunstall
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Amser teulu, pel-droed, bwyd yn cynnwyd siwgr.
Sharon Roberts
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Beic modur. Siopa. Esgidiau.
Tracey Dawson
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Rhedeg, beicio mynydd, aunturiaeth.
Nicolas Owen
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Beicio, Teithio, Radio Comedi.
Sue Roberts
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Ffrisbi gyda fy nghŵn, ieithoedd, Tyfu ffrwythau a llysiau


Tîm Sgiliau Cyflogadwyedd

 

Hannah Glover
Tiwtor Sgiliau Cyflogadwyedd
Teulu, coginio, pel-rhwyd.
Thomas Roberts
Tiwtor Sgiliau Cyflogadwyedd
Horology, hwylio, golf.
Russell Colman
Tiwtor Sgiliau Cyflogadwyedd.