Cyfarwyddwyr

 

Anne Jones
Cyfarwyddwr o Sgiliau ac Ansawdd
Learn more about Anne...
Bio
Arwyn Watkins OBE
Cadeirydd Gweithredol
Learn more about Arwyn...
Bio
Elen Rees
Cyfarwyddwr Cyllid
Learn more about Elen...
Bio
Faith O'Brien
Rheolwr Gyfarwyddwr
Learn more about Faith...
Bio
Rose Tuite
Personol i'r Cadeirydd Gweithredol
Socialising. Thunderstorms. Wine.


Rheolwyr

 

Alex Hogg
Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth
Rhedeg (curo milltiroedd Strava Katy) Chwarae pool, heicio a cherdded.
Amy Edwards
Head of Business Unit for Sustainable, Food, Drink and Business
Crempogau, anturiaethau, llyfrau.
Beverley Jones
Rheolwr Gweinyddol
Darllen, Cacennau, cerddeg ar y traeth.
Ceri Morgan
Cydlynydd Pennaeth yr Uned Fusnes ar gyfer Contractau
Gin, pobi, cymdeithasu gyda theulu a ffrindiau.
Chris Bason
Pennaeth uned busnes Lletygarwch
Ffilmiau Sgi-Fi, pel-droed a rygbi, beiciau modur cyflym.
Donna Heath
Rheolwr Cymorth Busnes
Rhedeg, Bwyd da, ymweld a llefydd newydd.
Katy Godsell
Rheolwr Marchnata
Rhedeg (cadw fyny gyda milltiroedd Strava Alex!), dylunio, fy nghwn.
Stephen Bound
Rheolwr Cyffredinol
Teulu. Teithio a Gwyliau. Gwyliwch pêl-droed.
Sue Packer
Health & Safety Advisor
Reading. Relaxing. Gardening.


Tîm Data

 

Grace Rutter
Quality Assurance Officer
Ffrindau, Teulu, Diod.
Hollie Bumford
Quality Assurance Officer
Cymdeithasu, siopa ar y we, fy nghi.
Jack Brets
Prentis: Llywodraethu Data a Chydymffurfiaeth
Hiking. Family. Reading.
Kirsty Broomfield
Quality Assurance Officer
Marchogaeth, Siopau, Teulu.
Louise Haynes
Swyddog Archwilio
Teulu, addurno cacennau, Disney.
Lucy Lewis
Swyddog Cymwysterau
Teulu, Gin, Bwyta allan.
Rhian Evans
Swyddog Cymorth Digidol
Gwin a bwyd, teulu, hanes.
Teodora Florica
Swyddog Archwilio
Books. Travel. Food
Jacqueline Jones
Swyddog Cymorth Digidol
Learning Welsh. Holidays. Meeting up with friends.
Clare Stafford
Quality Assurance Officer
Family. Friends. Food.
Manon Rosser
Prentis Swyddog Gweinyddol Cymraeg
Reading. Family. Baking.


Marchnata a Digwyddiadau

 

Katie George
Swyddog Marchnata
Ffilmiau superhero, Gin, dyluniad mewnol.
Ceri Nicholls
Marchnata a Digwyddiadau Swyddog
Teulu. Ffrindiau. Cwn. Teithio
Ali Gill
Swyddog Marchnata
My dog Josie. Nature. Yoga.
Carl Evans
Marketing & Design Officer
Football. Golf. TV crime dramas.


Finance, Contracts, IT & Staff Development

 

Cai Watkins
Prentis Gweinyddwr Contract
Chwaraeon. Teulu. Ceir.
Catherine Watkin
Swyddog Cyllid
Tennis, Actio, Gin.
Haydn Lloyd
Prentis Dadansoddwr Rheoli Gwybodaeth a Technoloeg
Football. Vodka. Star Wars.
Vicky Watkins
Finance Administrator
Family. Friends. Food.
Rob Hookham
Business Development & Training Coordinator
Cooking. Gardening. Moretti.


Facilities

 

Carl Mullinder
Facilities Coordinator
Man Utd. Darts with a beer. Holidays.


Cyflwyno Prentisiaethau – Lletygarwch

 

Aled Powell
Swyddog Hyfforddi
Cardiff Blues, Cerddoriaeth, Bwyd Sbaeneg.
Chris Pryce
Swyddog Hyfforddi
Hapchwarae, Game of Thrones (Valar Morghulis) Coginio.
Craig Bennett
Swyddog Hyfforddi
Teithio, Tennis, Gin Rubarb a sinsir.
Nora Jones
Swyddog Hyfforddi
Cerdded, Garddio, Teulu.
Sam Mantache
Swyddog Hyfforddi
Chwaraeon, Teulu, Cerdded.
William Richards
Swyddog Hyfforddi
Rygbi. Tenis. Syrffio.
Sabrina Morgan
Swyddog Hyfforddi
Rugby. Food. The beach.
Joanna Davies
Swyddog Hyfforddi
Scott Morgan
Swyddog Hyfforddi
Family. Guitar. Football
Jessica Shaw
Swyddog Hyfforddi
Music. Family. Scenic Walks.


Cyflwyno Prentisiaethau – Cynhyrchu Bwyd a Diod

 

Amanda Gittins
Swyddog Hyfforddi
Teulu, Ffrindau, Nadolig/Dynion-eira.
Mark Llewellyn
Swyddog Hyfforddi
Roc, Rangers, Rams.
Neil Harris
Swyddog Hyfforddi
Teithio, Liverpool FC, Gin.
Iestyn Evans
Swyddog Hyfforddi
Music. People. Snacking.
Sharon Roberts
Swyddog Hyfforddi
Motorcycling. Shopping. Shoes.


Cyflwyno Prentisiaethau – Rheoli Adnoddau Cynaliadwy

 

Beverley Treadwell
Swyddog Hyfforddi
Ffilmiau, llyfrau, cerddoriaeth
Jane Gammon
Swyddog Hyfforddi
Pina Colada, cael fy nal yn y glaw, ddim mewn yoga.
Sarah Jones
Swyddog Hyfforddi
Gwyliau, Fodca, Cacennau.
Russell Coleman
Swyddog Hyfforddi
Gwaith coed. Cadw Gwenyn. Llamas.
Heather Parry
Swyddog Hyfforddi
Family. Quiz. Game of Thrones.
Elizabeth Cain
Swyddog Hyfforddi
Nature. Mountains. Friends.
Maricica-Rodica Zus
Swyddog Hyfforddi
Personal development. Learning new skills. Travelling.


Sgiliau Cyflogadwyedd

 

Hannah Gover
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Teulu, coginio, pel-rhwyd.
Iwan Ellis
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Sport. Holidays. Socialising.
Claire Morris
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Parties. Food. Walking & Scenery.
Kevin Mulhall
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Cycling. Music. Sci-Fi.
Julie Lovell
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Justin Van Marle
Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Competitive horse riding. Photography. Playing guitar.