Arbenigwn mewn cyflwyno Prentisiaethau, cyfleoedd Twf Swyddi Cymru a chyrsiau hyfforddiant busnes ar draws ystod o ddiwydiannau i gefnogi cyflogwyr ac unigolion yng Nghymru.

Cyflwynwn Brentisiaethau seiliedig ar waith yn y sectorau canlynol: Lletygarwch, Bwyd a Diod, Rheoli Adnoddau Cynaliadwy, Peirianneg, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Sgiliau Adwerthu, Busnes a Gweinyddiaeth, Arwain Tîm, Rheolaeth, Gwasanaethau Cynllunio Ariannol, Gofal Ceffylau ac Anifeiliaid, Gofal Plant, Dysgu a Datblygu a Iechyd a Gofal Cymdeithasol a hynny ar draws Cymru.

Amrywiaeth o cyflogwyr rydym yn gweithio gyda:

Ein Partneriaethau: