Ewch yn Brentis

Enillwch gymhwyster, sgiliau diwydiant a phrofiad , i gyd wrth ennill yn y gwaith!

Rwy'n CYFLOGWR

Trawsnewid eich busnes gyda phrentisiaethau – creu gweithlu medrus, llawn cymhelliant ac arloesol heddiw.

Pam dewis Cambrian Training?

Rydym yn arbenigo mewn Prentisiaethau, Twf Swyddi Cymru a chyfleoedd Cyflogadwyedd ar draws ystod o ddiwydiannau i gefnogi cyflogwyr ac unigolion yng Nghymru.

25 mlynedd o brofiad

Darparwr hyfforddiant arobryn

Cysylltiadau cryf â'r diwydiant

Tîm hyfforddi medrus gyda phrofiad yn y diwydiant

Partner Trefnu WorldSkills UK

Amrywiaeth o cyflogwyr rydym yn gweithio gyda:

CYFLEUSTERAU

Mae gennym swyddi gwag mewn ystod enfawr o ddiwydiannau, wedi’u lleoli ledled Cymru – dewch o hyd i’r sefyllfa i chi!

Chwilio am Swyddi

DIGWYDDIADAU A CHYSTADLEUON

O t est ing eich sgiliau mewn cystadlaethau, i fynd i mewn ein Gwobrau mawreddog ing, gweld yr hyn y gall ein Digwyddiadau a Chystadlaethau ei wneud i chi.

Dysgu mwy

Ein Partneriaethau: