Mae cwrw yn wych ar gyfer coginio gyda! Cwrw yn flasus gyda’r ddau nwyddau pobi melys a sawrus, ond oeddech chi’n gwybod ei fod yn ychwanegu ysgafnder i cymysgedd cytew, cyfoeth ar flas gawl neu stiwiau sy’n eu gwneud yn melys neu cnau ar y cig oen. Hefyd ychwanegu dyfnder at phwdinau. Felly, os ydych… Read more »

Mae’r fenyw sy’n cydlynu Cystadleuaeth Butchery WorldSkills UK ar y gweill i ennill gwobr genedlaethol gan y diwydiant cig. Mae Katy Godsell, rheolwr marchnata ar gyfer y darparwr dysgu yn y gwaith ledled Cymru, Cambrian Training, sydd â’i bencadlys yn y Trallwng, yn rownd derfynol Gwobrau Menywod mewn Cig Cig eleni, a drefnir gan y… Read more »

Pennawd llun: Rheolwr gweithrediadau Confederate Chemicals, John Hextall, gyda’r gweithiwr Nia Faith-Williams a gafodd ei recriwtio trwy’r rhaglen Twf Swyddi Cymru. Mae cyflogwyr sy’n ailagor ac yn dod nôl ar eu traed o’r bandemig COVID-19 yn cael eu cynghori gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian i ystyried ceisio am gefnogaeth gan raglen Twf Swyddi Cymru (JGW) os… Read more »

Mae dau ddyn busnes amlwg o Ganolbarth Cymru wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Cyn-filwyr Cymru eleni. Mae Peter Webber, cadeirydd Cellpath yn y Drenewydd ac Arwyn Watkins, OBE, rheolwr gyfarwyddwr Cambrian Training, a leolir yn y Trallwng, i gyd ar y rhestr fer mewn dau gategori. Mae’r ddau ddyn ar y gweill i ennill y Wobr Cyflawniad Oes, a noddir gan Hugh James,… Read more »

1. Creu rhestr i’w gwneud Ar ddiwedd pob diwrnod, nodwch 3 pheth rydych chi am eu cwblhau neu eu cyflawni y diwrnod canlynol. Yn ôl  Prif Swyddog Gweithredol American Express, mae Kenneth Chenault, wrth greu rhestr o  bethau  i’w gwneud y diwrnod cynt, yn rhoi cychwyn da i chi ar eich bore. AWGRYM YCHWANEGOL: Cofiwch… Read more »

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi lansio ap newydd ar ddydd Mawrth 23 o Fehefin, sef  Diwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus y Cenhedloedd Unedig,  i gefnogi gweithwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus ac argyfwng megis swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu’n Gymraeg gyda’r cyhoedd. Mae’r ap, Gwasanaethu drwy’r Gymraeg, yn cynnwys geirfa a brawddegau ar… Read more »

Yn meddwl tybed sut y gallwch chi wneud Diwrnod eich Tadau ychydig yn ychwanegol yn arbennig? Dysgwch neu dysgwch sgil newydd i’ch Dad gydag un o’n Ryseitiau, a grëwyd gan ein Swyddogion Hyfforddi ein hunain. Dyma ychydig o’n ffefrynnau, rydyn ni’n gwybod y bydd eich Dad wrth ei fodd… Dysgwch sut i wneud Byrgyr Cig… Read more »

Ailagor o’r newydd, a chwilio am aelodau newydd o’r tîm? Neu efallai bod angen staff ychwanegol arnoch i ddelio â’r galw cynyddol? Beth bynnag yw’r rheswm dros eich swydd wag, dyma ychydig o awgrymiadau da gan un o’n Swyddogion Ymgysylltu Busnes, Debbie, ar gyrraedd a denu’r ymgeiswyr gorau! Creu presenoldeb Cyfryngau Cymdeithasol Creu cyfrifon cyfryngau… Read more »

Pa ffordd well o ddefnyddio’r mwyar duon hyfryd hynny na gwneud souffl gwych gyda hufen iâ fanila. Dyma ganllaw cam wrth gam ar baratoi a choginio’r hyfrydwch melys hwn sy’n gwasanaethu 4 o bobl: Cynhwysion Soufflé Menyn i’w iro 100g o siwgr mân, ynghyd â rhywbeth ychwanegol ar gyfer leinin 100g o biwrî Blackberry 10g… Read more »