Bu prentisiaethau dwyieithog yn allweddol i dwf cwmni annibynnol llwyddiannus ym maes sgipiau a rheoli gwastraff yn y gogledd dros yr wyth mlynedd ddiwethaf. Cwmni o Gaernarfon yw Thomas Skip and Plant Hire a, gan fod cynifer o bobl yr ardal yn siarad Cymraeg, mae o’r farn ei bod yn bwysig i’r staff ddysgu trwy… Read more »

Mae Dydd Mawrth Ynyd yn digwydd 47 diwrnod cyn Sul y Pasg ac mae’r dyddiad yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn oherwydd hyn. Eleni mae Dydd Mawrth Ynyd ar 16eg Chwefror felly beth am roi cynnig ar amrywiaeth o ryseitiau crempog sy’n felys neu’n sawrus fel dathliad y diwrnod. Datblygodd y traddodiad o fwyta crempogau… Read more »

Gyda bargenion gwerthiannau mis Ionawr ar y gorwel, bell gall fod yn well i brentisiaid i fedru prynnu nhw gyda chymorth ychwanegol cerdyn Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) Os nad ydych chi’n gwybod beth yw cerdyn NUS, hwn yw’r prif gerdyn gostyngiadau yn y DU i fyfyrwyr sy’n cynnig dros 200 o ostyngiadau ar siopau’r… Read more »

Mae Hyfforddiant Cambrian wedi cyrraedd ei ben-blwydd yn 25 oed eleni ac mae am ddathlu’r 25 peth rhyfeddol y mae’r cwmni wedi’u cyflawni. 1.Rydym yn arbenigwyr yn ein maes Rydym yn arbenigo mewn Prentisiaethau, Twf Swyddi Cymru a chyfleoedd Cyflogadwyedd ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau i gefnogi cyflogwyr ac unigolion yng Nghymru. Mae Hyfforddiant Cambrian… Read more »

Rydym wedi gweld cynnydd enfawr mewn prydau Figan ar ein bwydlenni yn ddiweddar ac mae hyn wedi denu sylw a chefnogaeth llawer o Enwogion. Mae figaniaeth bellach yn ffordd o fyw poblogaidd sy’n cynnwys ymatal rhag bwyta cynhyrchion sy’n seiliedig ar anifeiliaid neu gynhyrchion fel menyn, wyau neu hyd yn oed mêl. Mae rhai o’r… Read more »

Cacen Nadolig a Phwdin Nadolig fel rhoddion! RYSÁIT CACEN NADOLIG Cynhwysion 2lb Ffrwythau sych cymysg yn cynnwys croen cymysg 6oz datys heb y cerrig torrwch yn fach 4oz prŵns, wedi coginio a heb y cerrig – torrwch yn fach 8oz cnau almon wedi ei hollti 12oz menyn 12oz siwgr brown tywyll 7 wy 1 lemon… Read more »

“Eleni, yn fwy nag erioed, rydym wedi gweld y pŵer cadarnhaol y gall cymdeithas ei gael pan ddown at ein gilydd i fynd i’r afael â her gyffredin. Nid yw’r Wythnos Gwrth-fwlio yn ddim gwahanol. Mae bwlio yn cael effaith hirhoedlog ar y rhai sy’n ei brofi ac yn dyst iddo. Ond trwy sianelu ein… Read more »

Mae llogi prentis yn ffordd wych o ddatblygu a thyfu eich gweithlu yn unol â’ch anghenion busnes. Mae’n caniatáu i chi dyfu, creu a datblygu tîm o weithwyr medrus ac ymatebol iawn gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy. Fel cyflogwr byddwch yn rhoi cyfle i brentisiaid ennill profiad ymarferol trwy hyfforddi a dysgu yn y swydd,… Read more »

Gyda Noson Tân Gwyllt heno, rydyn ni yng Nghwmni Cambrian wedi bod yn rhoi llawer o feddwl i les anifeiliaid gan y bydd llawer o’n hanifeiliaid anwes yn codi ofn wrth glywed y sŵn o’r tân gwyllt. Gwnaethom drafod yr hyn y gallem ei wneud i dynnu sylw at y mater hwn a dechreuwyd trwy… Read more »