Siocled tywyll, miso, pistachio, mefus, iogwrt defaid, sorrel Mae dysgu’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol wrth goginio yn allweddol i fynd â’ch gyrfa i’r lefel nesaf. Unwaith y byddwch chi’n gwybod y pethau sylfaenol gallwch ddefnyddio’r dylanwadau a’r tueddiadau o’r diwydiant i roi sbin tymhorol modern ar y clasuron. Dyma bwdin modern wedi’i ysbrydoli gan liwiau’r… Read more »

Mae Ben Roberts, cigydd arobryn, sydd wedi cystadlu yn erbyn goreuon y byd yn ei grefft, yn defnyddio’r sgiliau a ddysgwyd yn ystod ei brentisiaeth i agor siop newydd yn Farndon, ger Caer. Agorodd Ben, 32, Astley & Stratton Ltd mis diwethaf, gan gymryd lle siop Cigyddion Griffiths oedd wedi ei lleoli ar y Stryd… Read more »

Mae LACA – The School Food People – yn lansio pedair prentisiaeth sy’n  benodol i’r diwydiant a’r sector mewn partneriaeth â’r darparwyr hyfforddiant  cenedlaethol HIT Training a Chwmni Hyfforddiant Cambrian.   Mae’n Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau rhwng 5 a 11 Chwefror ac mae LACA  yn hapus iawn i lansio pedair prentisiaeth newydd a grëwyd ar gyfer y… Read more »

Yn Hyfforddiant Cambrian, credwn fod prentisiaethau ar gyfer pawb, beth bynnag fo’u cefndir, oedran, lefel neu anghenion. Ein nod yw sicrhau bod pawb yn cael cyfle cyfartal i gael mynediad i’n prentisiaethau a darparu cymorth ychwanegol pan fo angen. Ein nod yw gwella’r gwasanaethau rydym yn eu darparu’n barhaus. Dyma pam rydym wedi cyflogi Cydlynydd… Read more »

Hyb Lletygarwch Tri Diwrnod Bydd y digwyddiad sy’n cynnwys cystadlaethau coginio mawreddog ar gyfer diwydiant a phrentisiaid yn ogystal ag arddangosfa Bwyd a Diod Cymru yn rhad ac am ddim ac yn agored i fasnach, prentisiaid, myfyrwyr a’r cyhoedd. Mae Arwyn Watkins OBE, Llywydd Cymdeithas Goginio Cymru, yn credu bod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn ychwanegiad… Read more »

I ddathlu ymgyrch Defnyddia dy Gymraeg eleni, rydym wedi bod yn siarad â rhai o’n prentisiaid a’n cydweithwyr am eu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg. Rhannodd y tri unigolyn, o bob rhan o Gymru, eu cyngor a’u safbwyntiau ynghylch pam ei bod yn bwysig defnyddio mwy o Gymraeg. Mae Jack Williams, Swyddog Beics yn Antur Waunfawr,… Read more »

Fel darparwr hyfforddiant seiliedig ar waith blaenllaw, mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn meithrin y genhedlaeth nesaf o weithwyr lletygarwch a gweithwyr coginio proffesiynol. Rydym wedi bod yn siarad â’n prentisiaid ym mwyty Chartists 1770 yn y Trewythen i ddweud wrthym pa waith o ddydd i ddydd sydd gan gogydd ar brentisiaeth. Mae’r busnes yn cyflogi… Read more »

Mae’r Celtic Collection, sy’n cynnwys cyrchfan foethus, gwesty a llety ar draws De Cymru, wedi cofrestru ei 100fed prentis gweithredol gyda darparwr prentisiaethau blaenllaw o Gymru i’r diwydiant lletygarwch. Daniel Wright, 21, sy’n gweithio yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor yng Nghasnewydd, sydd â’r arbenigedd o ddod yn brentis canwrion y Celtic Collection, trwy gofrestru… Read more »

Ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion hon, mae Hyfforddiant Cambrian eisiau ysbrydoli unigolion o bob oed i ddod yn ddysgwyr gydol oes a chwalu’r myth bod prentisiaethau ar gyfer disgyblion sy’n gadael yr ysgol yn unig. Mae eu prentisiaethau seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i unigolion o unrhyw gefndir ennill sgiliau newydd, sefydlu eu… Read more »