Siocledi Mowldiedig Unigol Siocled 300g Siocled o’ch dewis 200g siwgr gronynnog 90g menyn hallt, tymheredd yr ystafell wedi’i dorri’n 6 darn 12 ml Hufen ddwbl  1 llwy de o halen Offer Mowld siocled o’ch dewis Scraper Sospan maint canolig Llwy bren neu sbatwla Bagiau peipio `Chwisg Cyfarwyddiadau 1 Dechreuwch trwy ddefnyddio lliain glân wen i… Read more »

Cwmni Hyfforddi Cambrian Cwmni gwasanaeth bwyd yn cwblhau hat-tric yng ngwobrau’r cwmni hyfforddi Drafft i’w gymeradwyo: Medi 6, 2021 Cwblhaodd y busnes gwasanaeth bwyd Compass Group tric-het  nodedig yn y Gwobrau Prentisiaeth, Cyflogaeth a Sgiliau blynyddol a drefnir gan un o gwmnïau hyfforddi gorau Cymru. Dathlodd y cwmni a’i weithwyr dair gwobr yn y digwyddiad… Read more »

Mae’n Wythnos Caru Oen ac rydyn ni’n dathlu trwy greu Cig Oen Pendoylan Crwts Perlysiau, Piwrî tatws wedi’i dostio, beth am roi cynnig ar y rysáit hon eich hun. Cynhwysion Ar gyfer 4 Cig oen Rac cig oen 4 asgwrn 2 x 8 owns Rwmp cig oen wedi’i dorri’n sgwâr Piwrî tatws wedi’i dostio 5… Read more »

gan Chris Price, Swyddog Hyfforddiant Lletygarwch, Hyfforddiant Cambrian Gan fod yr haf wedi cyrraedd a’r gwyliau yma a’ch bod yn dechrau cynllunio’ch partïon barbeciw awyr agored, beth am greu argraff ar eich gwestai trwy wneud eich asennau barbeciw eich hun, a fydd yn eu gadael eisiau mwy o’ch bwyd blasus. Dyma ganllaw ar sut i… Read more »

Mae prentis sy’n gweithio i Gyngor Sir Powys a fu’n parhau i astudio tra’n gwarchod a derbyn triniaeth am ganser, wedi’i nodi am wobr gan ei ddarparwr hyfforddiant. Mae’r gweithiwr gwastraff ac ailgylchu, Graham Jones, 38, sydd wedi’i leoli yn Rhaeadr Gwy, wedi bod yn astudio i ennill cymwysterau lefel dau a thri mewn Gweithgareddau… Read more »

Enw: Ben Roberts Oedran: 29 Gweithle: M. E. Evans Ltd. Rwyf wedi gweithio yn y diwydiant cigyddiaeth bron gydol fy oes, er nad wyf yn dod o deulu cigyddiaeth. Wrth dyfu i fyny, roedd tad fy ffrind gorau yn rhedeg siop cigydd llwyddiannus iawn, ac roeddem bob amser yn chwarae o gwmpas cefn y siop.… Read more »

Cyhoeddwyd y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer y Gwobrau Prentisiaeth, Cyflogaeth a Sgiliau blynyddol a drefnir gan un o brif gwmnïau hyfforddi Cymru. Gan gydnabod cyflogwyr a dysgwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni prentisiaeth, sgiliau a hyfforddiant cyflogaeth a gyflwynwyd gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian, roedd disgwyl i’r gwobrau gael eu cynnal… Read more »

Mae’r darparwr dysgu yn y gwaith, Hyfforddiant Cambrian, yn gweithio’n agos gyda’r ffatri prosesu cig a’r lladd-dy mwyaf yng Nghymru i ddarparu prentisiaethau wedi’u teilwra at  anghenion y cwmni er mwyn datblygu cigyddion medrus. Mae Kepak, sydd ag 830 o weithwyr yn y Cwmni yn St Merryn Merthyr, eisoes wedi cofrestri 50 aelod o staff… Read more »

Mae bwyty o ansawdd uchel gydag ystafelloedd, sy’n datblygu ei dîm staff ei hun, mewn tref farchnad hanesyddol yng Nghanol Cymru, wedi nodi mis cyntaf prysur. Mae Siartwyr 1770 yn Y Trewythen, a leolir yn hen Westy Trewythen yn Llanidloes, wedi creu 16 o swyddi llawn amser a rhan-amser, gan gynnwys chwe phrentisiaeth, fel rhan… Read more »