Llwyddiant dwbl i ddau fusnes mewn gwobrau Hyfforddiant Cambrian

CTC award winners

Cafodd dau fusnes yn Ne Cymru lwyddiant dwbl mewn cinio gwobrwyo blynyddol gan ddarparwr dysgu seiliedig ar waith blaenllaw yng Nghymru.

Casglodd y Celtic Collection, grŵp o frandiau busnes a hamdden gan gynnwys Gwesty Hamdden y Celtic Manor eiconig yng Nghasnewydd, a’r Green Giraffe Nursery yng Nghaerdydd ddwy wobr yr un. 

Yn ogystal ag ennill gwobr Cyflogwr Mawr y Flwyddyn, mae Kieran Ray, un o weithwyr y Celtic Collection, sy’n gweithio yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor yn dathlu cael ei enwi’n Brentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau, Cyflogaeth a Sgiliau Hyfforddiant Cambrian.

Dywedodd John Eagle, Rheolwr Datblygu Dysgu yn y Celtic Collection: “Rydym yn falch iawn o ennill y wobr hon a chael ein cydnabod am ddatblygiad ein pobl. Mae prentisiaethau yn gonglfaen i’n gweithlu a’n neges yw: dewch i ymuno â ni, beth bynnag fo’ch cefndir, a gallwch ddatblygu gyrfa mewn lletygarwch sydd â’r potensial i fynd â chi o gwmpas y byd.”

Enwyd Green Giraffe Nursery yn Gyflogwr Canolig y Flwyddyn a’i gweithiwr Laura Harding oedd cyd-enillydd gwobr Prentis Sylfaen y Flwyddyn gyda Jan Gric o Nazareth House, Caerdydd.

“Mae’r gwobrau hyn yn gydnabyddiaeth wych o’n buddsoddiad yn ein pobl,” meddai Andrea McCormack, Cyfarwyddwr Green Giraffe Nursery. “Mae’n anrhydedd mawr ac rydym yn gobeithio y bydd cael ein cydnabod fel Cyflogwr Canolig y Flwyddyn yn ein helpu i ddenu mwy o brentisiaid.”

Mae’r gwobrau blynyddol yn cydnabod cyflawniadau rhagorol cyflogwyr a dysgwyr o bob rhan o Gymru sydd wedi rhagori yn ei rhaglenni prentisiaeth a ddarperir gan Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng, a’i his-gontractwyr. 

Cystadlodd 27 o unigolion am wobrau a drefnwyd gan ddarparwr blaenllaw o brentisiaethau yn sector lletygarwch Cymru a gynhaliwyd yn y Metropole Hotel & Spa, Llandrindod. 

Roedd hefyd yna gyd-enillwyr ar gyfer gwobr Prentis Rhagorol y Flwyddyn, a enillodd gan Stewart Wooles o ESS Compass Group, Crucywel, a Sam Hoyland, sy’n gweithio i JNP Legal, Merthyr Tudful. 

Cafodd Anna Tommis, sy’n gweithio i Stenaline, Caergybi, ei henwi’n Brentis Uwch y Flwyddyn, ac enwyd Catherine Isaac, sy’n gweithio i Hyfforddiant Cambrian a’i bwyty gydag ystafelloedd, y Trewythen, yn Llysgennad Prentis Cymraeg y Flwyddyn. 

Enillodd Fleetsauce wobr Cyflogwr Bach y Flwyddyn, ac enillodd Puffin Produce Ltd o Hwlffordd wobr Cydnabyddiaeth Arbennig. 

Dywedodd Cadeirydd Gweithredol Cwmni Hyfforddiant Cambrian, Arwyn Watkins, OBE: “Fel rhywun a ddechreuodd ar eu gyrfa fel prentis yn 16 oed, gwn yn rhy dda y gwahaniaeth y gall cyfle dysgu galwedigaethol ymarferol ei wneud i ragolygon gyrfa unigolyn. Mae’n sylfaen i fyd gwaith a llwyddiant.

“Mae’r rhaglen brentisiaethau yng Nghymru yn aml yn cael ei hystyried fel y rhaglen datblygiad proffesiynol mwyaf parhaus i’r gweithlu. Rydym yn ffodus iawn o gael cefnogaeth yr holl bleidiau gwleidyddol sy’n cydnabod pwysigrwydd cefnogi’r rhaglen hon ac rwy’n falch iawn o’r timau sy’n darparu’r rhaglen ledled Cymru mewn amrywiaeth o sectorau.”

Roedd hefyd yn canmol cyflogwyr sy’n cefnogi prentisiaethau. “Yn wahanol i unrhyw raglen arall o ddysgu proffesiynol, mae prentis yn gofyn am gytundeb cyflogaeth,” meddai. “Heddiw yng Nghymru, mae llai na 25% o gyflogwyr yn galluogi eu gweithwyr i ymgymryd â rhaglen brentisiaeth, felly gadewch i ni ddathlu’r rhai sy’n ymddiried ynom i’w helpu i dyfu a datblygu eu gweithlu.”

Llongyfarchodd Faith O’Brien, Rheolwr Gyfarwyddwr, yr holl ennillwyr a’r unigolion arall a gyrhaeddodd y rownd derfynol a oedd, fe dywedodd, yn haeddu’r cydnabyddiaeth ar gyfer eu hymroddiad a’u hymrwymiad I yrru’r economi yn ei blaen a chefnogi’r rhaglen brentisiaethau yma yng Nghymru.

“Roedd y seremoni wobrwyo yn gyfnod o ddathlu, nid yn unig i’r prentisiaid a’r cyflogwyr eu hunain ond i bawb sydd wedi cael y fraint o fod yn rhan o’u taith.”

Yr unigolion arall a gyarhaedodd y rownd derfynnol oedd: Prentis Sylfaen y Flwyddyn, Robert Stephens, ESS Compass, Crucywel; Prentis y Flwyddyn, Keri-Ann Evans, Bluestone, Narberth a Eveline Maria Meerdink, Robinsons, Conwy; Prentis Uwch y Flwyddyn, Tina Barry, Sirius Skills Consulting Ltd, Mountain Ash.

Yr unigolion arall a gyarhaedodd y rownd derfynnol Prentis Rhagorol y Flwyddyn oedd: Anne Lucas, Bluebird Home Care, Cowbridge; Andrew John Ogborne, Ogborne to Drive, Llanelli; Rajani Gurung, Woodside Care Home, Port Talbot; Ethan Wodecki, Vale Resort, Hensol; Mike Evans, Sirius Skills, Mountain Ash; Dobromila Illieva, Trefeddian Hotel, Aberdovey; Adri Razumnova, Celtic Collection’s The Parkgate Hotel, Cardiff and Emma Purcell, Little Red Berries Day Nursery, Cwmbran.

Y gwmnïoedd arall a gyarhaedodd y rownd derfynnol Cyflogwr Bach y Flwyddyn: Kings Arms, Caerdydd; Crown Inn a Coffi Fach, Pen-y-bont ar Ogwr; Cyflogwr Canolig y Flwyddyn, Puffin Produce Ltd, Hwlffordd a Nazareth House; Cyflogwr Mawr y Flwyddyn, Vale Resort, Hensol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Alison Collingridge, Pennaeth Marchnata Cwmni Hyfforddiant Cambrian, ar Ffôn: 01938 555 893 neu Duncan Foulkes, Cynghorydd Cysylltiadau Cyhoeddus ar Ffôn: 01686 650818.