Category: Uncategorized

Ydych chi wedi dod o hyd i’r swydd wag yn y pen draw ond angen rhywfaint o help gyda’ch cais? Dyma ychydig o awgrymiadau da ar sut i ysgrifennu cais sy’n sicrhau’r cyfweliad holl bwysig hwnnw i chi ! Darllenwch y cyfarwyddiadau yn drylwyr Mae hwn yn gyfarwyddyd sylfaenol, ond hanfodol. Gall gwneud camgymeriadau ar hyn o bryd arwain… Read more »

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi lansio ap newydd ar ddydd Mawrth 23 o Fehefin, sef  Diwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus y Cenhedloedd Unedig,  i gefnogi gweithwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus ac argyfwng megis swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu’n Gymraeg gyda’r cyhoedd. Mae’r ap, Gwasanaethu drwy’r Gymraeg, yn cynnwys geirfa a brawddegau ar… Read more »

Yn meddwl tybed sut y gallwch chi wneud Diwrnod eich Tadau ychydig yn ychwanegol yn arbennig? Dysgwch neu dysgwch sgil newydd i’ch Dad gydag un o’n Ryseitiau, a grëwyd gan ein Swyddogion Hyfforddi ein hunain. Dyma ychydig o’n ffefrynnau, rydyn ni’n gwybod y bydd eich Dad wrth ei fodd… Dysgwch sut i wneud Byrgyr Cig… Read more »

Mae cyllell yn dadlau y dull mwyaf pwysig yn y gegin, a dyna pam ei bod yn es sential bod y llafn yn finiog! Pan yn blwmp ac yn blaen, mae gennych lai o reolaeth ac rydych yn fwy tebygol o weld y gyllell yn llithro oddi ar y bwyd, a thrwy hynny wneud coo… Read more »

Mae asiantaeth recriwtio lwyddiannus yn Wrecsam wedi manteisio ar raglen TwfSwyddi Cymru (TSC) Llywodraeth Cymru i gynyddu ei gweithlu trwy fanteisio ar y gronfa o dalent ifanc ddi-waith yng Ngogledd Cymru. Mae Recruit4staff, sydd â thîm o 17 aelod o staff, wedi recriwtio pum gweithiwr trwy’r rhaglen. Aeth pedwar ohonynt ymlaen i swyddi parhaol yn… Read more »

Bydd helfa genedlaethol yn dechrau yng Ngogledd Iwerddon yr wythnos nesaf i ddod o hyd i gigydd gorau’r DU, lle cynhelir dau ragbrawf o gystadleuaeth gigyddiaeth fawreddog WorldSkills UK. Lleoliad y gystadleuaeth ar ddydd Mawrth 5 Mehefin fydd y Southern Regional College yn Newry ar gyfer rhagbrofion Gogledd Iwerddon a fydd yn gweld chwe chigydd… Read more »