Mae 100% o’n dysgwyr wedi mynegi iddynt fwynhau eu taith dysgu prentisiaeth*

Ewch yn brentis a bachwch ar eich cyfle i ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol wrth i chi ennill yn y gwaith.

Bydd y profiad y byddwch chi’n ei ennill fel prentis yn aros gyda chi am byth ac yn darparu’r sgiliau trosglwyddadwy y bydd arnoch eu hangen ar gyfer y dyfodol.

Mae prentisiaethau yng Nghymru ar gael i unrhyw un sydd am ddysgu yn y gwaith ac ehangu eu gwybodaeth a’u sgiliau. Darganfyddwch…Beth yw prentisiaeth? >>

Pam mynd yn Brentis:

  • Rydych chi’n dysgu wrth weithio
  • Yn ennill arian wrth ddysgu
  • Yn ennill sgiliau, gwybodaeth, profiad ac yn wynebu heriau newydd
  • Yn ennill cymwysterau cydnabyddedig y mae cyflogwyr yn eu parchu
  • Cyfleoedd gwych am ddilyniant, boed yn edrych i astudio ymhellach neu ddringo’r ysgol yn y gweithle
  • Dysgu ar gyflymder sy’n gweddu i chi gyda chefnogaeth swyddog hyfforddiant

Prentisiaethau a Hyfforddiant

Ar gyfartaledd, cymer ein Prentisiaethau 18 mis i’w cwblhau, ond yn dibynnu ar y rhaglen brentisiaeth a ddewisir, gall gymryd hyd at 3 blynedd.

Ni yw un o’r prif ddarparwyr hyfforddiant yng Nghymru ac arbenigwn mewn cyflwyno prentisiaethau yn y meysydd galwedigaethol canlynol;

Sut i ddod yn Brentis?

Caiff ein holl raglenni prentisiaeth eu hachredu a’u hardystio gan Gyrff Dyfarnu ac fe’u cyflwynir gan ein tîm hyfforddi hynod fedrus i sicrhau eich bod yn cael dim ond hyfforddiant o’r safon orau. Peidiwch â chymryd ein gair ni, edrychwch ar yr hyn y mae’n prentisiaid yn ei ddweud amdanom >>

Gwasanaeth Cyfateb Prentisiaeth
Mae’r gwasanaeth cyfateb prentisiaeth yn eich galluogi i chwilio am gyfleoedd gwaith prentisiaeth o safon yng Nghymru ac sydd ar gael i chi.

Pam na throwch chi at wefan Gyrfa Cymru heddiw a chofrestru i wneud cais am swyddi >>

Cyllid sydd Ar Gael

Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid ar gyfer y rhan fwyaf o’ch costau hyfforddi (mae gwahanol lefelau cyllid yn dibynnu ar y meini prawf), gyda’r gefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflogi prentis, neu ddechrau rhaglen Brentisiaeth, cysylltwch â ni i drafod eich dewisiadau a sut gallwn ni eich helpu chi;
E-bost: info@cambriantraining.com neu Ffôn: 01938 555893

* mae canlyniadau’r ystadegau o arolwg o brentisiaid a gynhaliwyd yn 2013