Mae angen gweinyddwyr ar bob lefel ar sefydliadau; o ysgrifenyddion i weithredwyr datblygu busnes sy’n gwneud penderfyniadau strategol i gynorthwywyr gweinyddol gydag ystod eang o sgiliau clerigol.

Ceir cyfleoedd i weinyddwyr ar draws y rhan fwyaf o sectorau yng Nghymru. Gall cyflogwyr amrywio o gorfforaethau rhyngwladol gyda miloedd o aelodau staff, i gwmnïau bach gyda llai na deg gweithiwr.

Yn Hyfforddiant Cambrian, cynigiwn brentisiaethau o lefel sylfaen i brentisiaethau uwch ar draws Cymru. Gall dysgu trwy prentisiaethau helpu staff i ddatblygu sgiliau ymarferol sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus.

Bydd ein rhaglenni prentisiaeth yn rhoi’r holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn y diwydiant.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Gellir defnyddio prentisiaethau mewn Busnes a Gweinyddiaeth ar draws ystod eang o sectorau a rolau, a chyflwynir hyfforddiant mewn ystod eang o ffurf. Mae’r Fframwaith Cymwysterau Chredydau’n cynnig fframwaith prentisiaeth syml a rhesymol sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu.

Ei nod yw roi cyfle i unigolion i ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr, i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel i gyflwyno hyfforddiant mewn Busnes a Gweinyddiaeth.

Cymwysterau Prentisiaeth ar gael;

  • Busnes a Gweinyddiaeth Lefel 2
  • Busnes a Gweinyddiaeth Lefel 3
  • Busnes a Gweinyddiaeth Lefel 4

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Cyflogwyr y gweithiwn gyda nhw;
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr ledled Cymru yn y Diwydiant Lletygarwch ac rydym yn parhau i rwydweithio gyda chyflogwyr sy’n ystyried cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant. Peidiwch â chymryd ein gair amdano yn unig, gweld beth mae ein cyflogwyr yn ei ddweud amdanom ni >>

Recriwtio prentis gyda’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau (AMS)
Mae’r gwasanaeth paru prentisiaethau yn rhoi platfform ar-lein AM DDIM i chi hysbysebu a hyrwyddo’ch cyfleoedd gwaith prentisiaeth o safon. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Cyllid Ar Gael
Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ar gyfer y rhan fwyaf o gostau hyfforddi’r prentisiaid, gyda’r gefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gan eich gadael i dalu am eu cyflog yn unig. Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Eisiau dysgu yn Gymraeg? Gallwn ddarparu pob rhaglen brentisiaeth yn ddwyieithog neu yn Gymraeg.