Cynhyrchu bwyd yw bwydydd wedi’u pecynnu a gynhyrchir y tu allan i’r cartref i’w prynu. Mae’r cynhyrchion a brynwch yn ein siopau a’n harchfarchnadoedd yno oherwydd ymdrechion miloedd o bobl sy’n gweithio mewn gwahanol ddiwydiannau bwyd a diod yng nghadwyn fwyd Cymru. Gall hyn amrywio o gigydd yn paratoi cig i ddiwydiannau bwyd rhyngwladol.

Mae gan y gadwyn cynhyrchu bwyd dri cham – amaethyddiaeth, cynhyrchu ac adwerthu/arlwyo. Cynhelir y gwaith cynhyrchu bwyd a diod mewn ffatrïoedd sy’n amrywio mewn maint i’r rhai sy’n cyflogi dim ond rhai gweithwyr i’r rhai sy’n cyflogi cannoedd.

Mewn gwirionedd, mae’r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yn cynnwys dros 30 sector gwahanol. Yr un mwyaf o’r rhain yw sector y popty, a ddilynir gan brosesu cig, diwydiannau diodydd, hufenfeydd, bwyd anifeiliaid a phrosesu pysgod.

Cynhyrchwyr bwyd a diod yw’r cyswllt hanfodol yn y gadwyn cyflenwi bwyd. Rydym yn cymryd yr hyn a dyfir gan ffermwyr ac yn ei droi i’r cynhyrchion a werthir gan adwerthwyr ac arlwywyr i’w cwsmeriaid, sef y cyhoedd.

Mae cyfleoedd i brentisiaid ar gael i fynedfeydd newydd a gweithwyr nad ydynt yn rhai ffwr yn y sector.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cynigiwn brentisiaethau o lefel sylfaen i brentisiaethau uwch ar draws Cymru mewn Cynhyrchu Bwyd. Gall dysgu trwy brentisiaethau helpu staff i ddatblygu sgiliau ymarferol sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant.

Mae’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau’n cynnig fframwaith syml a rhesymol sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau’r dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu.

Ei nod yw rhoi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag FDQ ar gyfer cyflwyno hyfforddiant mewn Cynhyrchu Bwyd.

 

O fewn y fframwaith yma, mae’r cymwysterau canlynol ar gael;

 • Sgiliau’r Diwydiant Bwyd Lefel 2 & 3
 • Sgiliau Diwydiant Bragu Lefel 2
 • Sgiliau Diwydiant Pysgod a Physgod Cregyn Lefel 2 a 3
 • Sgiliau Cig a Dofednod Lefel 2 & 3
 • Sgiliau Diwydiant Llaeth Lefel 2
 • Sgiliau Diwydiant Ffres Lefel 2
 • Sgiliau Pobl Diwydiant Lefel 2
 • Tîm Bwyd yn Arwain Lefel 2
 • Rheoli Bwyd Lefel 3
 • Rhagoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd Lefel 4
 • Warws a Storio Lefel 2

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Cyflogwyr y gweithiwn gyda nhw:
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr ledled Cymru yn y Diwydiant Cynhyrchu Bwyd ac rydym yn parhau i rwydweithio gyda chyflogwyr sy’n ystyried cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant. Peidiwch â chymryd ein gair amdano yn unig, gweld beth mae ein cyflogwyr yn ei ddweud amdanom ni >>

Recriwtio prentis gyda’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau (AMS)
Mae’r gwasanaeth paru prentisiaethau yn rhoi platfform ar-lein AM DDIM i chi hysbysebu a hyrwyddo’ch cyfleoedd gwaith prentisiaeth o safon. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth >>

Cyllid Ar Gael
Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ar gyfer y rhan fwyaf o gostau hyfforddi’r prentisiaid, gyda’r gefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gan eich gadael i dalu am eu cyflog yn unig. Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, cliciwch yma »

 

Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod