Mae prentisiaethau AAT wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer y sector cyllid. Maent yn ymdrin ag ystod eang o gategorïau, gan gynnwys; cadw llyfrau uwch, paratoi cyfrifon terfynol, cyfrifo rheoli (costio), treth anuniongyrchol a; asesiad synoptig diploma uwch.

Yn Cambrian Training, rydym yn cynnig prentisiaethau AAT i weddu i bob maes o lefel prentisiaeth i brentisiaethau uwch ledled Cymru. Gall cyflogwyr amrywio o gorfforaethau rhyngwladol gyda miloedd o aelodau staff, i gwmnïau bach gyda llai na deg gweithiwr.

Gall prentisiaethau helpu staff i ddatblygu a defnyddio sgiliau sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus.

Mae cyfleoedd i brentisiaid ar gael lle mae busnesau ar agor, yn gweithio gartref i weithwyr mynediad newydd a gweithwyr nad ydynt yn rhai ffwr.

 

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cynigiwn brentisiaethau ar lefel sylfaen ledled Cymru mewn Darparu Gwasanaethau Ariannol. Gall prentisiaethau helpu staff i ddatblygu a defnyddio sgiliau sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus.

Mae prentisiaethau’n darparu rhaglen syml a rhesymol o ddysgu sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu gyda chymwysterau cenedlaethol eraill.

Anelwn at roi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr, i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cambrian Training yn ganolfan gymeradwy ar gyfer cyflwyno hyfforddiant mewn Cyfrifeg AAT.

 

Cymwysterau Prentisiaeth ar gael;

  • Lefel 2 Cyfrifeg Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT)
  • Lefel 3 Cyfrifeg Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT)
  • Lefel 2 Darparu Gwasanaethau Ariannol

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Cyflogwyr y gweithiwn gyda nhw;
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr ledled Cymru yn y Diwydiant Lletygarwch ac rydym yn parhau i rwydweithio gyda chyflogwyr sy’n ystyried cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant. Peidiwch â chymryd ein gair amdano yn unig, gweld beth mae ein cyflogwyr yn ei ddweud amdanom ni >>

Recriwtio prentis gyda’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau (AMS)
Mae’r gwasanaeth paru prentisiaethau yn rhoi platfform ar-lein AM DDIM i chi hysbysebu a hyrwyddo’ch cyfleoedd gwaith prentisiaeth o safon. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth >>

Cyllid Ar Gael
Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ar gyfer y rhan fwyaf o gostau hyfforddi’r prentisiaid, gyda’r gefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gan eich gadael i dalu am eu cyflog yn unig. Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, cliciwch yma »