Category: Archif 2017

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn annog cyflogwyr i ddangos ychydig o gariad a gofal i’w gweithwyr ar ddydd Sant Ffolant trwy roi’r rhodd o ddysgu iddynt. Dyma’r adeg ddelfrydol o’r flwyddyn i gyflogwyr fuddsoddi mewn prentisiaid er mwyn rhoi i’w busnesau’r sgiliau y mae arnynt eu hangen nawr ac yn y dyfodol. Mae’r Rhaglen Gymhelliant… Read more »

Galwn allan am BOB cigydd prentis 18 i 23 oed wrth inni chwilio am Brif Gigydd Ifanc 2018. Bydd y gystadleuaeth pedair awr, chwe chategori, a lwyfennir yn y FOODEX yn yr NEC yn Birmingham ar 16 Ebrill 2018, yn profi sgiliau crefft y cystadleuwyr i’r eithaf. Yma bydd y beirniaid yn asesu ac yn… Read more »

Mae pobydd ifanc o Gaerdydd yn mynd i deithio i Ddenmarc i ddysgu am holl gyfrinachau pobi yn y ffordd Ddanaidd draddodiadol. Gweithia Becky Chatfield fel prentis ym mhopty poblogaidd Brød ym Mhontcanna, a sefydlwyd gan yr alltud o Ddenmarc, Betina Skovbro, lle caiff ei hyfforddi gan Hyfforddiant Cambrian, sef darparwr hyfforddiant blaengar yn y… Read more »

Bydd unigolion a chyflogwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni hyfforddiant prentisiaethau, sgiliau a chyflogaeth, a gyflwynwyd gan un o gwmnïau hyfforddiant gorau Cymru, yn cael eu cydnabod y gwanwyn hwn. Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian, a chanddo swyddfeydd yn y Trallwng, Caergybi, Bae Colwyn a Llanelli, bellach yn derbyn enwebiadau am ei Wobrau Prentisaeth, Cyflogaeth a… Read more »

Dywed ffigwr blaengar yn y sector dysgu yn y gwaith yng Nghymru iddo deimlo anrhydedd enfawr o gael ei wobrwyo ag OBE yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd am ei wasanaethau i addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae Arwyn Watkins, rheolwr gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng, yn eithriadol o falch fod y wobr yn… Read more »

Mae Haddon Training yn hapus i gyhoeddi eu bod wedi cael caniatâd i gyflwyno Lefel 4 yn y Brentisiaeth Ceffylau ledled Cymru! Dyma newyddion gwych i bobl sydd wedi cwblhau eu prentisiaeth Lefel 3 ac sy’n chwilio am y cam nesaf. Mae gan Haddon Training 20 mlynedd o brofiad gyda phrentisiaethau yn y diwydiant ceffylau,… Read more »

Mae technegydd plastigion mewn canolfan ailgylchu yng Ngogledd Cymru’n elwa ar ymgyrch Llywodraeth Cymru i gyflwyno prentisiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflogir Dafydd Emrys, sy’n 34 oed, yn safle Caergylchu’r fenter gymdeithasol Antur Waunfawr yng Nghaernarfon. Mae Dafydd ar y sbectrwm awtistig a chanfu ei fod yn cael trafferth gwneud ei waith yn Saesneg pan… Read more »

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Cwmni Hyfforddiant Cambrian wedi’i ddewis i fod yn Rownd Derfynol Gwobrau Cynaliadwyedd ac Adnoddau CIWM – yng Nghategori Gwobr Dysgu a Datblygu Roger Hewitt. Mae’r Gwobrau Cynaliadwyedd ac Adnoddau’n rhai hirsefydlog ac uchel eu parch, a roddir dim ond am gyflawniadau eithriadol yn y diwydiant cynaliadwyedd, adnoddau a gwastraff. Mae’r… Read more »

Dydi Peter Rushforth ddim wedi edrych yn ôl ers iddo ddewis dilyn prentisiaeth mewn cigyddiaeth yn lle mynd i’r brifysgol. Y llynedd, enillodd Peter, 22 oed o Goed-llai, fedal aur WorldSkills UK am gigyddiaeth a theitl Cigydd Ifanc y Flwyddyn gan y Meat Trades Journal. Bu hefyd yn cynrychioli’r Deyrnas Unedig mewn Cystadleuaeth Ewropeaidd i… Read more »

Crëwyd tîm uchel ei gymhelliant, hyfforddedig ac uchelgeisiol o ganlyniad i raglen brentisiaethau sydd wedi bod yn rhedeg am naw mlynedd yn y Celtic Manor Resort pum seren enwog yng Nghasnewydd. Mae’r cyrchfan wedi recriwtio 386 o brentisiaid dros y pum mlynedd diwethaf ac mae’n cyflogi 119 ar hyn o bryd mewn ystod o ddisgyblaethau… Read more »