Prentisiaeth Ceffylau Uwch i’w chyflwyno gan Haddon Training

Mae Haddon Training yn hapus i gyhoeddi eu bod wedi cael caniatâd i gyflwyno Lefel 4 yn y Brentisiaeth Ceffylau ledled Cymru! Dyma newyddion gwych i bobl sydd wedi cwblhau eu prentisiaeth Lefel 3 ac sy’n chwilio am y cam nesaf.

Mae gan Haddon Training 20 mlynedd o brofiad gyda phrentisiaethau yn y diwydiant ceffylau, ac maen nhw’n ddarparwr hyfforddiant arobryn sydd wedi’u cydnabod gan OFSTED fel darparwr Gradd 1: “Rhagorol”. Ni yw’r darparwr hyfforddiant sy’n cael ei ffafrio ar gyfer Neidio Ceffylau Prydeinig, Dressage Prydeinig, Digwyddiadau Prydeinig, y Cyngor Arddangos a’r Awdurdod Rasio Ceffylau Prydain.

Mae’r Uwch Brentisiaeth hon wedi’i hanelu at Reolwyr Iard sy’n sicrhau bod yr iard yn rhedeg yn effeithlon. Cyfrifoldeb Rheolwr Iard fyddai rhedeg yr iard o ddydd i ddydd sy’n cynnwys rheoli staff, gofal am y ceffylau, pob agwedd ar iechyd a diogelwch a delio â chleientiaid a pherchnogion.
Y cymhwyster yw’r Dystysgrif EQL Lefel 4 mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau (ymarferol) ac Egwyddorion Gofal a Rheolaeth Ceffylau (theori). Bydd y prentis yn cael ei gefnogi gan ein Hyfforddwyr hynod brofiadol yn y gweithle, gan ddileu’r angen i fynd oddi ar y safle am hyfforddiant.

Gofynion mynediad
Hoffai’r diwydiant Ceffylau i’r gofynion mynediad i’r Uwch Brentisiaeth fod yn hyblyg, ac felly dylid cwblhau o leiaf un o’r canlynol:
• Diploma Lefel 3 mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau yn y Gwaith/Gofal a Rheolaeth Ceffylau Rasio Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau
• Tystysgrif Lefel 3 mewn Gofal Ceffylau Tystysgrif Lefel 3 mewn Marchogaeth ar Dir Gwastad
• Gwobr Lefel 3 yn Egwyddorion Gofal Ceffylau
• O leiaf dair blynedd o brofiad yn y diwydiant
Cymhwyster
• Heb gyflawni cymhwyster Sylfaen neu Radd, NVQ4 neu’n uwch.
• Heb fod mewn Addysg, Ysgol, Coleg, Prifysgol amser llawn nac yn dilyn Prentisiaeth arall.
• Nid oes terfyn oedran uchaf, fodd bynnag os ydych chi’n hŷn nag 20 mlwydd oed, rhaid eich bod chi wedi bod yn eich rôl bresennol am ddim hwy na 12 mis.

Beth nesaf?
Cyflogi prentis
Os nad ydych wedi cyflogi prentis erioed o’r blaen, gallech fod yn gymwys am grant o hyd at £2,500. Cynigiwn wasanaeth recriwtio mewnol AM DDIM i’ch helpu chi i ddod o hyd i brentis ymuno â’ch tîm. Os oes gennych aelod o staff a hoffai symud ymlaen i Uwch Brentisiaeth, gallen nhw hefyd gwblhau’r brentisiaeth hon. Cysylltwch â ni heddiw ar 01672 519977 neu anfonwch e-bost at enquiries@haddontraining.co.uk
Bod yn brentis
Os oes gennych ddiddordeb mewn cwblhau’r cwrs hwn a’ch bod yn diwallu’r gofynion mynediad, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl ar 01672 519977 neu anfonwch e-bost at enquiries@haddontraining.co.uk