Category: Archif 2016

Yma yn Hyfforddiant Cambrian rydym yn gweithio â chyflogwyr a dysgwyr gwych ledled Cymru yn darparu amrywiaeth o raglenni hyfforddiant, prentisiaethau, a hyfforddiant cyflogaeth a sgiliau ar ran Llywodraeth Cymru. Mae gan bob un busnes, prentis neu ddysgwr ei stori a’i gyflawniad ei hun i adrodd arno. Ac i ddathlu hyn rydym wedi penderfynu lansio… Read more »

Gall tyfu eich busnes fod yn heriol ac yn werth chweil ar yr un pryd. Weithiau mae angen help ychwanegol arnoch i gyflawni’r twf hwnnw. Dyna le y gall Hyfforddiant Cambrian a Thwf Swyddi Cymru eich helpu chi a’ch busnes. Yn fach neu’n fawr, mae rhaglen Twf Swyddi Cymru yn helpu busnesau mewn rhannau o… Read more »

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu ei rhaglen ar gyfer llywodraeth dros y pum mlynedd nesaf ac mae Hyfforddiant Cambrian yn falch o weld yr ymrwymiad i brentisiaethau a hyfforddiant sgiliau fel rhan ohoni. Cyhoeddwyd cynllun Symud Cymru Ymlaen y mis hwn ag ymgyrch i wella economi Cymru rhwng 2016 a 2021. Yn y cynllun, a… Read more »

Mae myfyrwyr celfyddydau perfformio a adawodd y brifysgol i gychwyn ar yrfa fel cigydd wedi bod o dan y llifoleuadau yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair ym Muallt ddydd Llun. Gwnaeth Sam Hughes, 22, o Gigyddion Brian Crane, Maesycwmer, Caerffili, brofi mai ef yw’r gorau gan iddo ennill cystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru ar y… Read more »

Aeth Peter Rushforth, un ar hugain oed, â’r fedal aur adref yng nghystadleuaeth gigyddiaeth WorldSkills ar ddydd Sadwrn, 19 Tachwedd 2016. Yn y gystadleuaeth dau ddiwrnod, a gynhaliwyd yn yr NEC yn Birmingham, bu Rushforth yn brwydro yn erbyn pum cigydd arall o Loegr, Cymru ac Iwerddon mewn pum her anodd. Mae’n gweithio yn Siop… Read more »

Bydd chwech o gigyddion ifanc gorau’r genedl yn cystadlu ar ddiwedd yr wythnos hon mewn rownd derfynol cigyddiaeth WorldSkills. Bwriadwyd y gystadleuaeth, a gynhelir yn yr NEC yn Birmingham ar ddydd Iau 17 a dydd Gwener 18 Tachwedd, i wella prentisiaethau a rhaglenni hyfforddiant yn y diwydiant. Cigyddiaeth yw un yn unig o blith mwy… Read more »

Mae rhaglen Twf Swyddi Cymru Llywodraeth Cymru wedi agor y drws i yrfa ddelfrydol yn gweithio gyda cheffylau i Marc Pugh sydd wedi casglu gwobr genedlaethol fawreddog am ei lwyddiant dysgu. Enillodd Marc, 20, o Lanfaredd, ger Llanfair-ym-Muallt, y Wobr Cyflawnydd Eithriadol yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru eleni, a gynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno ar 20… Read more »

Ni fydd Michael Ramsden, y swyddog hyfforddiant lletygarwch, byth yn anghofio 2016. Yn ogystal â chael ei gynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru, mae’r pen-cogydd 29 oed wedi cael ei ddethol gan Dîm Celfyddyd Goginio Cymru i gystadlu yn y Gemau Olympaidd Coginio yn yr Almaen ym mis Hydref. Mae Michael,… Read more »

Bydd dwy gystadleuaeth i ddod o hyd i’r cigyddion gorau yng Nghymru yn ganolbwynt Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni yn Llanfair ym Muallt ym mis Tachwedd. Bydd Cystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru ynghyd â Chystadleuaeth Cigydd Porc Cymru ar raglen brysur y sioe eto, ar ôl ymddangos am y tro cyntaf y llynedd. Cynhelir y ddwy… Read more »

Mae’r pencampwr cigydd Matthew Edwards ar y trywydd cywir i wireddu ei uchelgais o berchen ar ei siop ei hun, a’i rhedeg, ar ôl defnyddio rhaglenni prentisiaeth i hogi ei sgiliau i’r lefel uchaf. Mae’r cigydd dawnus 24 oed o Wrecsam, sy’n gweithio i Gigydd Teulu Vaughan, Penyffordd, wedi ennill bron pob prif wobr sydd… Read more »