Category: Archif 2019

1. Creu rhestr i’w gwneud Ar ddiwedd pob diwrnod, nodwch 3 pheth rydych chi am eu cwblhau neu eu cyflawni y diwrnod canlynol. Yn ôl  Prif Swyddog Gweithredol American Express, mae Kenneth Chenault, wrth greu rhestr o  bethau  i’w gwneud y diwrnod cynt, yn rhoi cychwyn da i chi ar eich bore. AWGRYM YCHWANEGOL: Cofiwch… Read more »

Picture caption: Llun o Sian Clarke, is-gadeirydd Helping Our Homeless Wales a’r gwirfoddolwr Liam Crosby gyda rheolwr gyfarwyddwr Hyfforddiant Cambrian, Arwyn Watkins a’r aelodau staff Loz Gaskin, Donna Heath, Shirley Chelmick a Steve Bound a helpodd gasglu bocsys esgidiau, bagiau o fwyd a siacedi i’r elusen. Mae cyfarwyddwyr a staff caredig mewn cwmni hyfforddiant arobryn… Read more »

Picture captions: Stefan Rice gyda’i fedal aur ar ôl ennill rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK. Ymateb Stefan Rice, y cigydd o Stafford oedd “Rydw i ar ben fy nigon ac yn gegrwth” ar ôl iddo ennill yn rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK ar y penwythnos. Llwyddodd Stefan, sy’n 35 oed, o Cannock ac… Read more »

Ni waeth faint o gyfweliadau swydd y byddwch yn eu mynychu, nid yw’r broses byth yn haws! Dyma rai cynghorion defnyddiol i’ch helpu i lwyddo yn eich cyfweliad nesaf, a dangos eich hun ar eich gorau. 1. Cyrhaeddwch yn gynnar, ond ddim yn rhy gynnar, a gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod i ble… Read more »

Ydych chi’n gwneud cais am swydd newydd, neu efallai dim ond eisiau adnewyddu eich CV? Dyma rai awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu’r CV gorau… 1. Crëwch fformat taclus a phroffesiynol. O’i weld ar ddesg ymysg rhai eraill, rydych eisiau i’ch tudalen A4 edrych yn daclus, yn drefnus, heb ormod o eiriau… a sefyll allan! 2. Osgowch… Read more »

Capsiynau’r lluniau: Codie-Jo Carr yn derbyn ei thystysgrif oddi wrth y beirniaid Roger Kelsey a Viv Harvey yn y rhagbrawf rhanbarthol, Craig Holly yn dangos ei sgiliau cigyddiaeth yn y gystadleuaeth, Liam Lewis ar waith yn y rhagbrofion rhanbarthol, Elizabeth James wrthi’n cystadlu, Jason Edwards â’i arddangosfa gig yn y rhagbrawf rhanbarthol, Stefan Rice yn… Read more »

Capsiwn y llun: Prentisiaid Sylfaen Anish Kuriakose, Jane Weston, Kathryn Dollery, Sion Treharne gyda (cefn o’r chwith) swyddog hyfforddi Joanna Davies o Hyfforddiant Cambrian Training, cydgysylltydd gwasanaethau gwesty Ysbyty Cyffredinol Bronglais Steve James. Y Prentis Uwch Mark Westlake, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, rheolwr gweithrediadau cyfleusterau Stephen John a phennaeth lletygarwch Hyfforddiant Cambrian Chris Bason.… Read more »

Mae busnesau ledled Cymru sy’n prosesu ac yn gwerthu pysgod a chregynbysgod, yn cynnwys gweithfeydd prosesu, gwerthwyr pysgod, cownteri pysgod mewn archfarchnadoedd a siopau pysgod a sglodion, yn cael eu hannog i ymglymu wrth brentisiaethau i uwchsgilio’u gweithlu. Mae Prentisiaethau Pysgod a Chregynbysgod, a gyflwynir ar ran Llywodraeth Cymru gan y darparwr dysgu Cymru gyfan… Read more »

Paratoi Ysbinbysg y Môr Er mwyn dathlu’r pysgod gwych sydd gennym yng Nghymru, a’ch helpu chi i’ch arferion bwyta’n iach ar gyfer 2019, mae’n amser da cyflwyno pysgod i’ch diet a dysgu sgiliau newydd hefyd. Mae pysgod yn uchel mewn protein ac yn cynnwys yr holl asidau brasterog omega-3 hollbwysig, sy’n hanfodol i ddiet iach.… Read more »

Picture caption: Rheolwr Cyffredinol Gwesty’r Harbourmaster, Dai Morgan, yn derbyn Gwobr Cyflogwr Bach y Flwyddyn gan Kim Churcher, Rheolwr Gyfarwyddwr noddwr y wobr Wales England Care. Mae gwesty, bar a bwyty annibynnol ar lannau Bae Ceredigion, sy’n datblygu ac yn meithrin ei staff ei hunan, wedi ennill gwobr genedlaethol am ei ymrwymiad cryf i brentisiaethau.… Read more »