Category: Archif 2019

Picture caption: Lee Price (chwith) yn derbyn Gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn gan Hilary Clifford, cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Galwedigaethol, noddwr y wobr. Anrhydeddwyd Lee Price â gwobr genedlaethol am ymroi i ddysgu ar ôl i’w diweddar ŵr ei hysbrydoli i gwblhau prentisiaeth uwch naw mis cyn pryd. Enillodd Lee, 59 oed, o Raeadr Gwy… Read more »

Capsiwn y llun: Tîm rheoli adnoddau cynaliadwy Hyfforddiant Cambrian â’r wobr Rhagoriaeth mewn Arloesedd (o’r chwith) Amy Edwards, Beverly Treadwell, Heather Martin, Jay Syrett-Judd, Sue Packer a Stephen Dunn. Mae tîm rheoli adnoddau cynaliadwy’r darparwr dysgu Cymru gyfan, Hyfforddiant Cambrian, wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth mewn Arloesedd. Cyflwynwyd y wobr i nodi’r pen-blwydd WAMITAB yn 30,… Read more »

Hydref… yr adeg orau o’r flwyddyn i ddechrau gwneud cawl i gynhesu’r galon pan fydd y nosweithiau oer a digalon hynny’n cyrraedd. Gyda Chalan Gaeaf yn agosáu a cherfio pwmpen yn uchel ar yr agenda, beth am roi cynnig ar wneud cawl pwmpen eich hun. Gyda’r rysáit yma, gallwch gyfnewid y bwmpen cnau menyn safonol… Read more »

Bydd gan Hyfforddiant Cambrian chwech o’r dysgwyr a’r cyflogwyr gorau yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru nos yfory (nos Iau) yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng Nghasnewydd. Anfonwn ein dymuniadau gorau at Brød (The Danish Bakery) ym Mhontcanna, Caerdydd a’u pobydd ifanc Rebekah Chatfield, Andrew Bennett o Bryson Recycling, Abergele, Lee Price o Raeadr Gwyr sy’n gweithio… Read more »

“Os oes gennych dân yn eich bol am rywbeth, does dim yn y byd a all chwalu’r awydd i lwyddo,” meddai Rebekah Chatfield, pobydd ifanc dawnus yn Brød (The Danish Bakery Ltd) yng Nghaerdydd. Trodd Rebekah, 24 oed, o Abertyleri, ei ddiddordeb mewn pobi yn swydd lawn amser pan benderfynodd newid cyfeiriad ar ôl graddio… Read more »

Daeth 16 o gigyddion gorau o bob cwr o’r byd i Sacramento’r wythnos diwethaf i bwyso a mesur y gystadleuaeth ar gyfer Her Cigyddion y Byd hynod ddisgwyliedig a gynhelir ym mis Medi 2020. Daeth capteiniaid y timau, pob un yn cynrychioli un o’r 16 gwlad sy’n cystadlu yn Her Cigyddion y Byd, at ei… Read more »

I ddathlu ein Bwyd Môr Cymreig gwych a’ch helpu i greu bwyd blasus yn y gegin i chi a’ch teulu, beth am roi cynnig ar y rysáit wych hon o Gregyn Gleision Cymreig mewn Cwrw Cymreig. Dyma ganllaw cam-wrth-gam i baratoi a choginio’r saig Bwyd Môr wych hon: Cynhwysion 75g o fenyn 2 Foronen (wedi’u… Read more »

Dim ond mis ar ôl iddi gychwyn ar ei Phrentisiaeth Uwch, roedd rhaid i Lee Price ymdopi â marwolaeth Rob, ei gŵr ers 36 o flynyddoedd. Cafodd anogaeth a chefnogaeth i barhau â’r hyfforddiant gan ei chydweithwyr, ei chyflogwr, ei darparwr hyfforddiant a’i theulu a llwyddodd i gwblhau’r cymhwyster naw mis yn gynnar er eu… Read more »

Capsiwn y llun: Y Cyfarwyddwr Elen Rees, y rheolwr marchnata Katy Godsell, a’r cydlynydd gweithgareddau ‘rhoi cynnig arni’ Vicky Watkins o Hyfforddiant Cambrian Training yn cyflwyno’r offer pêl-rwyd a hoci i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Caereinion dan ofal y prifathro Philip Jones a’r athrawes addysg gorfforol, Catrin Jones. Mae gan y timau pêl-rwyd a hoci sy’n… Read more »

Dydi becws a siop goffi Daneg poblogaidd yng Nghaerdydd, Brød, ddim wedi edrych yn ôl ers iddynt gyflogi eu prentisiaid cyntaf yn fuan ar ôl agor y busnes bedair blynedd yn ôl. Sefydlwyd Brød (The Danish Bakery Ltd), ar Wyndham Crescent yn ardal Pontcanna, gan Betina Skovbro. Ar hyn o bryd mae gan y busnes… Read more »