Category: Archif 2019

Capsiwn y llun: Donna Heath, Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Cenedlaethol CAW. Mae Cymdeithas Goginio Cymru wedi penodi Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Cenedlaethol i fwrw ymlaen â mentrau Worldchefs ledled Cymru i ysbrydoli defnydd cynaliadwy o fwyd. Mae Donna Heath, swyddog hyfforddiant lletygarwch yn y darparwr hyfforddiant yn y gwaith sydd wedi ennill gwobrau, Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng,… Read more »

Capsiwn y llun: Steve Vaughan, rheolwr Tîm Crefft Cigyddiaeth Cymru. Mae Cymru’n gobeithio anfon tîm o gigyddion dawnus i Her Cigydd y Byd yn yr Unol Daleithiau am y tro cyntaf y flwyddyn nesaf. Cynhelir y gystadleuaeth bob dwy flynedd, a bydd cystadleuwyr o 16 o wledydd o bedwar ban byd yn cymryd rhan, yn… Read more »

Mae darparwr hyfforddiant blaenllaw o Gymru wedi cyflawni un o’r safonau uchaf a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer systemau diogelwch gwybodaeth. Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian wedi cyflawni ardystiad ISO 27001, dair blynedd ar ôl datblygu System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth (ISMS) sy’n cydymffurfio er mwyn rheoli gwybodaeth a diogelwch seiber ar draws y busnes. Ac ar… Read more »

Cafodd cyflogwyr ac unigolion ysbrydoledig sydd wedi rhagori mewn prentisiaethau, rhaglenni hyfforddiant sgiliau a chyflogaeth, a gyflwynwyd gan un o gwmnïau hyfforddiant gorau Cymru, eu cydnabod mewn noson wobrwyo flynyddol ar nos Fercher. Cynhaliodd Cwmni Hyfforddiant Cambrian (CHC) sydd â phencadlys yn y Trallwng a swyddfeydd yn Llanfair-ym-muallt, Caergybi, Bae Colwyn a Llanelli, ei drydedd… Read more »

Mae darparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau wedi ennill contract mawr i ddarparu prentisiaethau i weithlu Cymreig cwmni gwasanaeth bwyd mwyaf y DU. Yn dilyn proses ddethol fanwl, mae Grŵp Compass y DU ac Iwerddon wedi penodi Cwmni Hyfforddiant Cambrian fel ei ddarparwr hyfforddiant o ddewis yng Nghymru. Mae gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian swyddfeydd yn… Read more »

Yn y llun yn ôl i’r chwith i’r dde, Vicky Watkins, Donna Heath a Katy Godsell. Blaen, Alex Hogg. Llun gan Phil Blagg. Bydd staff o un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru yn gweithio’n galed i godi arian ar gyfer Ymchwil Canser yn 2019. Mae gan y cwmni swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair-ym-muallt, Caergybi… Read more »

Cigydd y Flwyddyn Cymru newydd yw Craig Holly, rheolwr cynorthwyol Cigyddion Neil Powell yn Y Fenni.   Mae Holly, 29, yn ychwanegu’r teitl o fri at ei restr o anrhydeddau, sy’n cynnwys Cigydd Porc y Flwyddyn Cymru yn 2016, yn dilyn rownd derfynol agos iawn yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair ym Muallt ar… Read more »

Capsiwn y llun: Saulius Repecka yn derbyn ei fedal aur oddi wrth Arwyn Watkins, OBE, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Mae cigydd o Ogledd Iwerddon, sydd wedi treulio naw mlynedd fel pen-cogydd, wedi cyfuno ei sgiliau i gael gwared ar y gweddill pan gafodd ei enwi’n bencampwr Cigyddiaeth WorldSkills UK dros y penwythnos. Mae Saulius… Read more »