Category: Archif 2017

Cafodd unigolion a chyflogwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni dysgu a hyfforddi galwedigaethol y mae un o ddarparwyr hyfforddiant arweiniol Cymru wedi’u darparu eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo neithiwr (nos Iau). Cafodd pedwar ar hugain o unigolion o ledled Cymru sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Prentisiaeth, Cyflogaeth a Sgiliau 2017 newydd Cwmni Hyfforddiant Cambrian… Read more »

Mae pedwar ar hugain o unigolion sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Prentisiaeth, Cyflogaeth a Sgiliau 2017 newydd Cwmni Hyfforddiant Cambrian wedi’u cynnwys ar y rhestr fer. Caiff y gwobrau eu cyflwyno mewn seremoni ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd ar 8 Mawrth i gyd-ddigwydd ag Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, ac maent wedi’u dylunio i ddathlu… Read more »

Unwaith eto rydym yn chwilio am gigydd mwyaf medrus y wlad. Mae cystadleuaeth cigyddiaeth WorldSkills yn cynnig cyfle cyffrous i gigyddion o bob oed hogi eu sgiliau cigyddiaeth a dangos pam y nhw yw goreuon y genedl. Bellach yn ei thrydedd blwyddyn, mae’r gystadleuaeth yn ddigwyddiad ledled y diwydiant. Nid oes yn rhaid i chi… Read more »

Dychwelodd prentis arobryn o Goed-llai, sy’n dal teitl cigydd ifanc y flwyddyn y DU ar hyn o bryd, i’w hen ysgol er mwyn ysbrydoli’r myfyrwyr i ystyried llwybr amgen i’w gyrfa yn y dyfodol. Mae Peter Rushforth, 21 oed, yn rhan o dîm o ‘Lysgenhadon Prentisiaethau’ a ddewiswyd gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo manteision ymgymryd… Read more »