Mae’r sector ceffylau wedi’i gysegru i ofal ceffylau. Mae gan y sector ystod o gampau i geffylau gan gynnwys Neidio Ceffylau, Dressage, Amrywiol, Rasio, Polo, Dycnwch, Gyrru Cerbydau. Darpar y sector hwn waith cyflog i dros 41,000 o bobl yn y DU; gall y swyddi hyn amrywio o fod yn farchog proffesiynol i ddarparu gofal i geffylau sy’n hyfforddi.

Mae gweithio gyda cheffylau’n rhoi boddhad mawr a dengys hyn gan y miloedd o bobl sy’n cysegru’u gyrfaoedd iddynt.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cyflwynir hyfforddiant yn y sector ceffylau mewn ystod eang o ffurfiau. Mae’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau’n cynnig fframwaith syml a rhesymol sy’n cyflwyno cyflawniadau a chymwysterau’r dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu

Ei nod yw rhoi’r cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg ac mae’n galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr i gael eu hyfforddiant wedi’i gydnabod.

Mae’r cymwysterau canlynol ar gael yn y fframwaith hwn;

  • Lefel 2 mewn Gofal Ceffylau
  • Lefel 3 mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau
  • Lefel 2 & 3 mewn Gofal Anifeiliaid
  • Lefel 2 mewn Gofal Ceffylau Rasio
  • Lefel 3 mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau Rasio

 

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael rhagor o wybodaeth yn hyn o beth, cliciwch fan hyn »

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr hyfforddiant a gyflwynwn neu os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’n cymwysterau, mae croeso i chi gysylltu â’n partneriaid, Haddon Training, i gael y wybodaeth berthnasol.

Mae Haddon Training yn ddarparwr hyfforddiant yn y gwaith, a gydnabuwyd fel darparwr “Rhagorol” gan Ofsted. Cefnogwn gyflogwyr y diwydiant ceffylau ar hyd a lled Cymru a Lloegr gyda phrentisiaethau mewn Gofal Ceffylau a Gofal Ceffylau Rasio. Haddon Training yw’r darparwr prentisiaethau a ffafriwn ar gyfer Neidio Ceffylau Prydeinig, Dressage Prydeinig a Chystadlaethau Amrywiol Prydeinig a chynigiwn lwybrau penodol i’r disgyblaethau hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am ofal ceffylau ar gael yma.

Mae rhagor o wybodaeth am ofal anifeiliaid ar gael yma.