Mae’r Diwydiant Lletygarwch yn enfawr dros y byd ac yn arbennig fan hyn yng Nghymru. Cynigia ystod eang o yrfaoedd o brif gogydd, barman, i weithio mewn caffi. Mae’r diwydiant yn cynnwys gwestai, tai bwyta, caffis, canolfannau bwyd cyflym, tafarndai a chlybiau i enwi dim ond rhai ohonynt.

Yng Nghwmni Hyfforddiant Cambrian, gallwn gynnig prentisiaethau lletygarwch ac arlwyo i weddu i bob maes o’r diwydiant; o lefel sylfaen i lefel brentisiaeth ar draws Cymru. Gall dysgu trwy brentisiaethau helpu staff i ddatblygu sgiliau ymarferol sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant.

Bydd ein rhaglenni dysgu lletygarwch yn rhoi i chi’r holl sgiliau y mae arnoch eu hangen i lwyddo yn y diwydiant.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cyflwynir hyfforddiant yn y diwydiant Lletygarwch mewn ystod eang o ffurfiau. Mae’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau’n cynnig fframwaith syml a rhesymol sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau’r dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu.

Ei nod yw rhoi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel a’r BIIAB am gyflwyno hyfforddiant mewn Lletygarwch.

 

Mae’r cymwysterau canlynol ar gael yn y fframwaith hwn;

  • Lefel 2 mewn Gwasanaethau Lletygarwch
  • Lefel 2 mewn Cynhyrchu a Choginio Bwyd
  • Lefel 2 mewn Cadw Ty
  • Lefel 2 mewn Glanhau a Sgiliau Gwasanaethau Cymorth
  • Lefel 2 a 3 mewn Coginio Proffesiynol 
  • Lefel 2 a 3 mewn Coginio Celfydd 
  • Lefel 2 a 3 mewn Sgiliau Lletygarwch Trwyddedig BIIAB
  • Lefel 3 mewn Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth mewn Lletygarwch 
  • Lefel 4 mewn Rheoli Lletygarwch
  • Lefel 4 mewn Coginio Proffesiynol

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â hyn, cliciwch fan hyn >>

Cyflogwyr y gweithiwn gyda nhw;
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr ledled Cymru yn y Diwydiant Lletygarwch ac rydym yn parhau i rwydweithio gyda chyflogwyr sy’n ystyried cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant.

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a gyflwynwn neu os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’n cymwysterau, mae croeso i chi gysylltu â’n Pennaeth Uned Fusnes ar gyfer Lletygarwch ac Arlwyo, Chris Bason; chrisb@cambriantraining.com