Gofynion Mynediad

Mae’n rhaid i gystadleuwyr feddu ar y lefel sgiliau gofynnol i gwblhau’r tasgau canlynol yn y gystadleuaeth hyd lefel broffesiynol ac yn cyd-fynd â chymhwyster Lefel 3. Nid oes yn rhaid i gystadleuwyr fod yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 ar hyn o bryd.

Rhagbrawf – Amlinelliad o’r Gystadleuaeth

Bydd y rhan hon yn para dros gyfnod o un diwrnod, amser y gystadleuaeth yw 5.5 awr.

I gyd-fynd â’ch gwaith, mae’n rhaid i chi ddarparu portffolio o’ch cynhyrchion bwriadedig ac ysbrydoliaeth mewn lliw â ffotograffau/brasluniau o’ch gwaith a’r holl ryseitiau (ac eithrio eitemau dirgel), dylid rhoi’r rhain i’r beirniaid ar ddechrau’r diwrnod cyntaf.

Sylwch

 • Bydd y beirniaid yn cadw’r portffolio felly sicrhewch fod gennych gopïau o’ch ryseitiau i’w defnyddio.
 • Dylid dod â’r holl gynhwysion i safle’r gystadleuaeth wedi’u pwyso ymlaen llaw.
 • Hefyd mae angen i chi ddarparu eich offer eich hun sy’n ofynnol i gyflawni’r tasgau hyn gan gynnwys yr holl blatiau a dysglau. Mae’n rhaid i’r holl bethau i’r bwrdd fod wedi’u selio a heb fod yn hydraidd ac mewn lliw priodol i wella eich melysfwydydd.
 • Dylai’r swm o waith y cynlluniwch gadw at y ffrâm amser oherwydd y byddwch yn cael amseroedd gweini (gweler isod).
 • Caiff yr holl elfennau eu cynhyrchu ar y dydd heb unrhyw ‘mise en place’ yn cael ei gario o un diwrnod i’r nesaf.
 • Mae’n rhaid gwisgo gwisg cegin broffesiynol bob amser.

Dylech gyflwyno eich rhestri siopa erbyn y dyddiad cau a roddwyd ar gyfer y tasgau canlynol i drefnydd y gystadleuaeth. Bydd angen i gystadleuwyr ddod â’r holl offer bach i’r gystadleuaeth gan gynnwys unrhyw bropiau ar gyfer eich arddangosfa.

Gellir defnyddio asetadau – fodd bynnag, ni chaniateir defnyddio asetadau wedi’u hargraffu ymlaen llaw o gwbl.

Rownd derfynol – Amlinelliad o’r Gystadleuaeth

Bydd y gystadleuaeth hon yn para dros gyfnod o un diwrnod, amser y gystadleuaeth yw 6 awr.

I gyd-fynd â’ch gwaith, mae’n rhaid i chi ddarparu portffolio o’ch cynhyrchion bwriadedig ac ysbrydoliaeth mewn lliw â ffotograffau/brasluniau o’ch gwaith a’r holl ryseitiau (ac eithrio eitemau dirgel), dylid rhoi’r rhain  i’r beirniaid ar ddechrau’r diwrnod cyntaf.

Sylwch

 • Bydd y beirniaid yn cadw’r portffolio felly sicrhewch fod gennych gopïau o’ch ryseitiau i’w defnyddio.
 • Dylid dod â’r holl gynhwysion i safle’r gystadleuaeth wedi’u pwyso ymlaen llaw.
 • Hefyd mae angen i chi ddarparu eich offer eich hun sy’n ofynnol i gyflawni’r tasgau hyn gan gynnwys yr holl blatiau a dysglau. Mae’n rhaid i’r holl bethau i’r bwrdd fod wedi’u selio a heb fod yn hydraidd ac mewn lliw priodol i wella eich melysfwydydd.
 • Dylai’r swm o waith y cynlluniwch gadw at y ffrâm amser oherwydd y byddwch yn cael amseroedd gweini (gweler isod).
 • Caiff yr holl elfennau yn cael eu cynhyrchu ar bob dydd heb unrhyw ‘mise en place’ yn cael ei gario o un diwrnod i’r nesaf.
 • Mae’n rhaid gwisgo gwisg cegin broffesiynol bob amser.

Dylech gyflwyno eich rhestri siopa erbyn y dyddiad cau a roddwyd ar gyfer y tasgau canlynol i drefnydd y gystadleuaeth. Bydd angen i gystadleuwyr ddod â’r holl offer bach i’r gystadleuaeth gan gynnwys unrhyw bropiau ar gyfer eich arddangosfa.

Gellir defnyddio asetadau – fodd bynnag, ni chaniateir defnyddio asetadau wedi’u hargraffu ymlaen llaw o gwbl.

Cofrestru

Yn agor ar 1af Medi ac yn dod i ben ar 20fed Hydref!

Gallwch gofrestru ar-lein trwy: https://www.skillscompetitionwales.ac.uk/