Facebook

Twitter

  • Dilynwch ni i weld cyfleoedd prentisiaeth rheolaidd, negeseuon i’ch atgoffa am ddigwyddiadau a chystadlaethau, a diweddariadau newyddion perthnasol! – https://twitter.com/CTCwbl
  • Dilynwch ni i weld cyfleoedd a newyddion rheolaidd Twf Swyddi Cymru! – https://twitter.com/cambrian_jgw

Instagram

  • Dilynwch ni ar Instagram i gael y diweddaraf ar ein gweithgareddau a’n digwyddiadau dyddiol! – <https://www.instagram.com/cambriantraining/?hl=en>

LinkedIn

Gwasanaeth Paru Prentisiaeth

Gyrfa Cymru

  • Archwiliwch wefan Gyrfa Cymru i ddarganfod y cyfleoedd gwella gyrfaoedd sydd ar gael yng Nghymru, fel cyfleoedd Twf Swyddi Cymru a Phrentisiaethau. – http://www.careerswales.com/en/

Welsh Country

Welsh Culinary Association

  • Mae gwefan y Welsh Culinary Association, sy’n cynrychioli’r Diwydiant Lletygarwch, yn rhoi manylion y cyfleoedd, digwyddiadau a chystadlaethau Lletygarwch helaeth sydd ar gael, gan gynnwys newyddion a gwybodaeth am gogyddion enwog ac arweinwyr y diwydiant ar yr un pryd. – http://www.welshculinaryassociation.com/

WorldSkills

  • Byrdwn WorldSkills yw arddangos gwerth sgiliau a chodi cydnabyddiaeth gweithwyr proffesiynol medrus ym mhedwar ban byd. Beth am archwilio eu hystod o gystadlaethau i weld a hoffech wneud cynnig amdani yn 2018. – https://www.worldskills.org/

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

  • Mae prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru’n cyflwyno ac yn hyrwyddo Cystadlaethau Sgiliau yng Nghymru ar ran y Rhwydwaith Pencampwyr Sgiliau, gr?p o ddarparwyr hyfforddiant o Fôn i Fynwy sy’n ymroi i ymgysylltu â chystadleuwyr a’u cefnogi i gyflawni a llwyddo. – https://www.skillscompetitionwales.ac.uk/#sector-5