Beth yw’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd

Rhaglen ar gyfer oedolion yw’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd. Fe fydd yn eich arfogi a’r sgiliau angenrheidiol er mwyn cael swydd neu symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch fel prentisiaeth neu addysg bellach. Mae’r Rhaglen yn ffocysu ar leoliadau profiad gwaith o safon uchel a, ble’n gymwys, gwella Sgiliau Hanfodol.

Am Ba Hyd?

Rhaglen rhan amser (hyd at 16 awr yr wythnos) sy’n para am gyfanswm o 26 wythnos yw hi.

Pwy All Fynychu?

Mae’r Rhaglen yn addas ar gyfer oedolion dros 18, sy’n edrych am swydd, sy’n barod am swydd ac hefyd sy’n derbyn budd-daliadau megis Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) neu Gredyd Cynhwysol (UC).

Cefnogaeth CHC

Mae gennym dim profiadol o aseswyr a thiwtoriaid fydd yn gallu eich helpu gyda chymwysterau chi tuag at hyfforddiant, prosiectau cymunedol, chwilio am swyddi, datblygiad personol a lleoliadau profiad gwaith ar draws Cymru.

Pam Ymuno a Ni?

Fe fydd y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn eich galluogi i gynyddu eich tebygolrwydd o gael swydd, ennill cymwysterau gwerthfawr a gwella eich hunan-hyder, sgiliau datblygiadau personol ac adeiladu CV cynhwysfawr.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Chwmni Hyfforddiant Cambrian ar; 01938555893 neu ebostiwch info@cambriantraining.com