Tag: Business needs

Mae llogi prentis yn ffordd wych o ddatblygu a thyfu eich gweithlu yn unol â’ch anghenion busnes. Mae’n caniatáu i chi dyfu, creu a datblygu tîm o weithwyr medrus ac ymatebol iawn gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy. Fel cyflogwr byddwch yn rhoi cyfle i brentisiaid ennill profiad ymarferol trwy hyfforddi a dysgu yn y swydd,… Read more »