Arbenigwn mewn cyflwyno Prentisiaethau, cyfleoedd Twf Swyddi Cymru a chyrsiau hyfforddiant busnes ar draws ystod o ddiwydiannau i gefnogi cyflogwyr ac unigolion yng Nghymru.

Cyflwynwn Brentisiaethau seiliedig ar waith yn y sectorau canlynol: Lletygarwch, Cynhyrchu Bwyd a Diod, Rheoli Adnoddau Cynaliadwy, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Sgiliau Adwerthu, Busnes a Gweinyddiaeth, Arwain Tîm, Rheolaeth, Gwasanaethau Cynllunio Ariannol, Gofal Ceffylau, Gofal Plant, Dysgu a Datblygu a Iechyd a Gofal Cymdeithasol a hynny ar draws Cymru.

NEWYDDION

Awards-winners

Gwobrau newydd cwmni hyfforddi’n cydnabod cyflogwyr a dysgwyr o Gymru

Cafodd unigolion a chyflogwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni dysgu a hyfforddi galwedigaethol y mae un o ddarparwyr hyfforddiant...

Darllen mwy »
CTCawards

Cwmni hyfforddiant yn llunio rhestr fer o 24 sydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau newydd

Mae pedwar ar hugain o unigolion sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Prentisiaeth, Cyflogaeth a Sgiliau 2017 newydd Cwmni...

Darllen mwy »

PRENTISIAETHAU

CYRSIAU BUSNES

associated logos