Arbenigwn mewn cyflwyno Prentisiaethau, cyfleoedd Twf Swyddi Cymru a chyrsiau hyfforddiant busnes ar draws ystod o ddiwydiannau i gefnogi cyflogwyr ac unigolion yng Nghymru.

Cyflwynwn Brentisiaethau seiliedig ar waith yn y sectorau canlynol: Lletygarwch, Cynhyrchu Bwyd a Diod, Rheoli Adnoddau Cynaliadwy, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Sgiliau Adwerthu, Busnes a Gweinyddiaeth, Arwain Tîm, Rheolaeth, Gwasanaethau Cynllunio Ariannol, Gofal Ceffylau, Gofal Plant, Dysgu a Datblygu a Iechyd a Gofal Cymdeithasol a hynny ar draws Cymru.

NEWYDDION

Gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn i Peter sy’n gigydd o fri

Dydi’r cigydd o fri, Peter Rushforth, ddim wedi edrych yn ôl ers iddo ddewis dilyn prentisiaeth yn lle mynd...

Darllen mwy »

Yn Rownd Derfynol SRM

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Cwmni Hyfforddiant Cambrian wedi’i ddewis i fod yn Rownd Derfynol Gwobrau Cynaliadwyedd ac Adnoddau...

Darllen mwy »

PRENTISIAETHAU

CYRSIAU BUSNES

associated logos