Cafodd cyflogwyr ac unigolion ysbrydoledig sydd wedi rhagori mewn prentisiaethau, rhaglenni hyfforddiant sgiliau a chyflogaeth, a gyflwynwyd gan un o gwmnïau hyfforddiant gorau Cymru, eu cydnabod mewn noson wobrwyo flynyddol ar nos Fercher. Cynhaliodd Cwmni Hyfforddiant Cambrian (CHC) sydd â phencadlys yn y Trallwng a swyddfeydd yn Llanfair-ym-muallt, Caergybi, Bae Colwyn a Llanelli, ei drydedd… Read more »

Mae darparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau wedi ennill contract mawr i ddarparu prentisiaethau i weithlu Cymreig cwmni gwasanaeth bwyd mwyaf y DU. Yn dilyn proses ddethol fanwl, mae Grŵp Compass y DU ac Iwerddon wedi penodi Cwmni Hyfforddiant Cambrian fel ei ddarparwr hyfforddiant o ddewis yng Nghymru. Mae gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian swyddfeydd yn… Read more »

Yn y llun yn ôl i’r chwith i’r dde, Vicky Watkins, Donna Heath a Katy Godsell. Blaen, Alex Hogg. Llun gan Phil Blagg. Bydd staff o un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru yn gweithio’n galed i godi arian ar gyfer Ymchwil Canser yn 2019. Mae gan y cwmni swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair-ym-muallt, Caergybi… Read more »

Cigydd y Flwyddyn Cymru newydd yw Craig Holly, rheolwr cynorthwyol Cigyddion Neil Powell yn Y Fenni.   Mae Holly, 29, yn ychwanegu’r teitl o fri at ei restr o anrhydeddau, sy’n cynnwys Cigydd Porc y Flwyddyn Cymru yn 2016, yn dilyn rownd derfynol agos iawn yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair ym Muallt ar… Read more »

Capsiwn y llun: Saulius Repecka yn derbyn ei fedal aur oddi wrth Arwyn Watkins, OBE, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Mae cigydd o Ogledd Iwerddon, sydd wedi treulio naw mlynedd fel pen-cogydd, wedi cyfuno ei sgiliau i gael gwared ar y gweddill pan gafodd ei enwi’n bencampwr Cigyddiaeth WorldSkills UK dros y penwythnos. Mae Saulius… Read more »

Mae busnes cigyddion arlwyo a phrosesu cig, sydd wedi sefydlu academi hyfforddi i feithrin ei weithwyr medrus ei hunan, wedi’i enwi’n Gyflogwr Canolig y Flwyddyn yng Nghymru. Cyflwynwyd y wobr i Celtica Foods, sy’n rhan o gwmni cyfanwerthu bwyd annibynnol Castell Howell, o Cross Hands ger Llanelli, yn noson fawreddog Gwobrau Prentisiaethau Cymru yng Ngwesty… Read more »

Mae’r pen cogydd prentis Thomas Martin, sydd wedi profi gwaith mewn rhai o fwytai ‘bwyta mewn steil’ gorau Llundain, wedi dathlu’r rysáit ar gyfer llwyddiant wrth iddo gasglu gwobr genedlaethol o fri. Cafodd Thomas, 22, cogydd cynorthwyol yn 13 Market Street, Caerffili, ei enwi’n Brentis Sylfaen y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru o fri a… Read more »

Cig Oen Cymreig yw’r cig o ddewis ar gyfer Gwobrau Prawf Blas newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru sy’n ceisio arddangos y gorau o gig oen Cymreig Fel datblygiad newydd ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2018, mae’r gymdeithas wedi ymuno â Hyfforddiant Cambrian, Cymdeithas Coginio Cymru a Thîm Coginio Cymru, i gyflwyno Gwobrau Blas Ffair… Read more »

Mae’r prentis cogydd Thomas Martin wrth ei fodd yn coginio ac mae eisoes wedi cael profiad o weithio yn rhai o fwytai gorau Llundain. Ac yntau’n 22 oed, mae’n gobeithio y bydd ei lwybr gyrfa’n ei arwain i wireddu ei uchelgais o agor bwyty yng Nghaerdydd i hyrwyddo cynhwysion gorau Cymru. Ar ôl dilyn Prentisiaeth… Read more »