Mae’r cwmni dysgu yn y gwaith blaengar, sy’n cyflwyno prentisiaethau ar draws Cymru, wedi dechrau’r degawd newydd a’i 25ain mlwyddyn o gyflwyno sgiliau gydag arolygiad disglair gan Estyn. Derbyniodd Hyfforddiant Cambrian, sydd â swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair-ym-muallt, Caergybi a Bae Colwyn, farnau ‘Da’ ar draws pob maes arolygu gan Estyn, sef Arolygiaeth Ei… Read more »

  1. Cyfyngwch eich gwybodaeth bersonol. – Byddwch yn ofalus ynghylch yr hyn rydych chi’n ei bostio, oherwydd gallech fod yn datgelu manylion personol pwysig amdanoch chi eich hun, a allai gael eu camddefnyddio gan sgamwyr. 2. Gwiriwch eich gosodiadau preifatrwydd yn rheolaidd, gan nad oes angen i ddarpar Gyflogwyr neu Gwsmeriaid wybod eich statws… Read more »

Wrth i ni fwrw i mewn i’r Flwyddyn Newydd, mae’n amser delfrydol i stopio am ennyd a dechrau 2020 gyda meddylfryd iach. Dyma rai cynghorion ar sut gallwch ganolbwyntio ar eich lles seicolegol. 1. Cadw diet iach. Mae bwydydd sy’n gyfoethog mewn fitaminau a maetholion yn wych i’ch corff ond maen nhw’n cael effeithiau cadarnhaol… Read more »

Picture caption: Llun o Sian Clarke, is-gadeirydd Helping Our Homeless Wales a’r gwirfoddolwr Liam Crosby gyda rheolwr gyfarwyddwr Hyfforddiant Cambrian, Arwyn Watkins a’r aelodau staff Loz Gaskin, Donna Heath, Shirley Chelmick a Steve Bound a helpodd gasglu bocsys esgidiau, bagiau o fwyd a siacedi i’r elusen. Mae cyfarwyddwyr a staff caredig mewn cwmni hyfforddiant arobryn… Read more »

Picture captions: Stefan Rice gyda’i fedal aur ar ôl ennill rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK. Ymateb Stefan Rice, y cigydd o Stafford oedd “Rydw i ar ben fy nigon ac yn gegrwth” ar ôl iddo ennill yn rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK ar y penwythnos. Llwyddodd Stefan, sy’n 35 oed, o Cannock ac… Read more »

Capsiynau’r lluniau: Codie-Jo Carr yn derbyn ei thystysgrif oddi wrth y beirniaid Roger Kelsey a Viv Harvey yn y rhagbrawf rhanbarthol, Craig Holly yn dangos ei sgiliau cigyddiaeth yn y gystadleuaeth, Liam Lewis ar waith yn y rhagbrofion rhanbarthol, Elizabeth James wrthi’n cystadlu, Jason Edwards â’i arddangosfa gig yn y rhagbrawf rhanbarthol, Stefan Rice yn… Read more »

Capsiwn y llun: Prentisiaid Sylfaen Anish Kuriakose, Jane Weston, Kathryn Dollery, Sion Treharne gyda (cefn o’r chwith) swyddog hyfforddi Joanna Davies o Hyfforddiant Cambrian Training, cydgysylltydd gwasanaethau gwesty Ysbyty Cyffredinol Bronglais Steve James. Y Prentis Uwch Mark Westlake, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, rheolwr gweithrediadau cyfleusterau Stephen John a phennaeth lletygarwch Hyfforddiant Cambrian Chris Bason.… Read more »

Mae busnesau ledled Cymru sy’n prosesu ac yn gwerthu pysgod a chregynbysgod, yn cynnwys gweithfeydd prosesu, gwerthwyr pysgod, cownteri pysgod mewn archfarchnadoedd a siopau pysgod a sglodion, yn cael eu hannog i ymglymu wrth brentisiaethau i uwchsgilio’u gweithlu. Mae Prentisiaethau Pysgod a Chregynbysgod, a gyflwynir ar ran Llywodraeth Cymru gan y darparwr dysgu Cymru gyfan… Read more »

Picture caption: Lee Price (chwith) yn derbyn Gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn gan Hilary Clifford, cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Galwedigaethol, noddwr y wobr. Anrhydeddwyd Lee Price â gwobr genedlaethol am ymroi i ddysgu ar ôl i’w diweddar ŵr ei hysbrydoli i gwblhau prentisiaeth uwch naw mis cyn pryd. Enillodd Lee, 59 oed, o Raeadr Gwy… Read more »