Mae staff o un o brif ddarparwyr hyfforddiant Cymru wedi rhedeg, cerdded a beicio 1,225 o filltiroedd ers dechrau’r flwyddyn i godi arian at Ymchwil Canser. Mae’r cwmni sydd wedi ennill gwobrau, sydd â swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair-ym-Muallt, Caergybi a Bae Colwyn wedi rhagori ar ei darged o deithio 1,000 o filltiroedd ond… Read more »

Bydd Tom Cave yn teithio ychydig filltiroedd i lawr yr arfordir o’i dref enedigol Aberdyfi y penwythnos hwn i dref glan môr fwy deheuol Aberystwyth ar gyfer Rali Bae Ceredigion Get Connected cyntaf ar ddydd Sul (Medi 8). Y digwyddiad hwn yw’r rali gyntaf erioed i’w chynnal ar ffyrdd cyhoeddus caeedig yng Nghymru ac felly,… Read more »

Mae dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr disglair o bob rhan o Gymru wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Prentisiaethau Cymru eleni, sef dathliad blynyddol o lwyddiant eithriadol ym maes hyfforddiant a phrentisiaethau. Mae tri deg pedwar o unigolion a sefydliadau, mewn dwsin o gategorïau, ar y rhestrau byrion ar gyfer y gwobrau a gyflwynir mewn seremoni… Read more »

Capsiwn y llun: Prentis pen-cogydd Edward Junaidean â chyd-berchnogion y Castle Inn a’r prif ben-cogydd Alison Richards. Mae pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol, coleg neu’r brifysgol ledled Cymru yr haf hwn yn cael eu cynghori i edrych ar amrywiaeth cyffrous o swyddi gwag sy’n cael eu hysbysebu gan ddarparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau.… Read more »

Capsiwn y llun: Y cyfarwyddwr Nicky Van Dijk gyda’r rheolwr Marc Pugh a ddechreuodd weithio yn Happy Horse Retirement Home ar raglen JGW. Mae Cambrian Training, yn y Trallwng, un o brif ddarparwyr dysgu yn y gwaith yng Nghymru, yn annog cyflogwyr sy’n creu cyfleoedd gwaith newydd i ystyried gwneud cais am gymorth oddi wrth… Read more »

Capsiwn y llun: Arwyn Watkins, OBE, llywydd Cymdeithas Goginio Cymru. Mae Cymdeithas Goginio Cymru (CAW) yn lledu ei hadenydd i gynnwys cigyddion crefftus fel aelodau. Pleidleisiodd yr aelodau yn y cyfarfod cyffredinol a gynhelir bob yn ail flwyddyn yn y Trallwng i groesawu’r adran newydd yn dilyn cynnig gan y Llywydd Arwyn Watkins, OBE. Dywedodd… Read more »

Capsiwn y llun: Donna Heath, Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Cenedlaethol CAW. Mae Cymdeithas Goginio Cymru wedi penodi Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Cenedlaethol i fwrw ymlaen â mentrau Worldchefs ledled Cymru i ysbrydoli defnydd cynaliadwy o fwyd. Mae Donna Heath, swyddog hyfforddiant lletygarwch yn y darparwr hyfforddiant yn y gwaith sydd wedi ennill gwobrau, Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng,… Read more »

Capsiwn y llun: Steve Vaughan, rheolwr Tîm Crefft Cigyddiaeth Cymru. Mae Cymru’n gobeithio anfon tîm o gigyddion dawnus i Her Cigydd y Byd yn yr Unol Daleithiau am y tro cyntaf y flwyddyn nesaf. Cynhelir y gystadleuaeth bob dwy flynedd, a bydd cystadleuwyr o 16 o wledydd o bedwar ban byd yn cymryd rhan, yn… Read more »

Mae darparwr hyfforddiant blaenllaw o Gymru wedi cyflawni un o’r safonau uchaf a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer systemau diogelwch gwybodaeth. Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian wedi cyflawni ardystiad ISO 27001, dair blynedd ar ôl datblygu System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth (ISMS) sy’n cydymffurfio er mwyn rheoli gwybodaeth a diogelwch seiber ar draws y busnes. Ac ar… Read more »