Mae darparwr hyfforddiant blaenllaw o Gymru wedi cyflawni un o’r safonau uchaf a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer systemau diogelwch gwybodaeth. Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian wedi cyflawni ardystiad ISO 27001, dair blynedd ar ôl datblygu System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth (ISMS) sy’n cydymffurfio er mwyn rheoli gwybodaeth a diogelwch seiber ar draws y busnes. Ac ar… Read more »

Cafodd cyflogwyr ac unigolion ysbrydoledig sydd wedi rhagori mewn prentisiaethau, rhaglenni hyfforddiant sgiliau a chyflogaeth, a gyflwynwyd gan un o gwmnïau hyfforddiant gorau Cymru, eu cydnabod mewn noson wobrwyo flynyddol ar nos Fercher. Cynhaliodd Cwmni Hyfforddiant Cambrian (CHC) sydd â phencadlys yn y Trallwng a swyddfeydd yn Llanfair-ym-muallt, Caergybi, Bae Colwyn a Llanelli, ei drydedd… Read more »

Mae darparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau wedi ennill contract mawr i ddarparu prentisiaethau i weithlu Cymreig cwmni gwasanaeth bwyd mwyaf y DU. Yn dilyn proses ddethol fanwl, mae Grŵp Compass y DU ac Iwerddon wedi penodi Cwmni Hyfforddiant Cambrian fel ei ddarparwr hyfforddiant o ddewis yng Nghymru. Mae gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian swyddfeydd yn… Read more »

Yn y llun yn ôl i’r chwith i’r dde, Vicky Watkins, Donna Heath a Katy Godsell. Blaen, Alex Hogg. Llun gan Phil Blagg. Bydd staff o un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru yn gweithio’n galed i godi arian ar gyfer Ymchwil Canser yn 2019. Mae gan y cwmni swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair-ym-muallt, Caergybi… Read more »

Cigydd y Flwyddyn Cymru newydd yw Craig Holly, rheolwr cynorthwyol Cigyddion Neil Powell yn Y Fenni.   Mae Holly, 29, yn ychwanegu’r teitl o fri at ei restr o anrhydeddau, sy’n cynnwys Cigydd Porc y Flwyddyn Cymru yn 2016, yn dilyn rownd derfynol agos iawn yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair ym Muallt ar… Read more »

Capsiwn y llun: Saulius Repecka yn derbyn ei fedal aur oddi wrth Arwyn Watkins, OBE, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Mae cigydd o Ogledd Iwerddon, sydd wedi treulio naw mlynedd fel pen-cogydd, wedi cyfuno ei sgiliau i gael gwared ar y gweddill pan gafodd ei enwi’n bencampwr Cigyddiaeth WorldSkills UK dros y penwythnos. Mae Saulius… Read more »

Mae busnes cigyddion arlwyo a phrosesu cig, sydd wedi sefydlu academi hyfforddi i feithrin ei weithwyr medrus ei hunan, wedi’i enwi’n Gyflogwr Canolig y Flwyddyn yng Nghymru. Cyflwynwyd y wobr i Celtica Foods, sy’n rhan o gwmni cyfanwerthu bwyd annibynnol Castell Howell, o Cross Hands ger Llanelli, yn noson fawreddog Gwobrau Prentisiaethau Cymru yng Ngwesty… Read more »

Mae’r pen cogydd prentis Thomas Martin, sydd wedi profi gwaith mewn rhai o fwytai ‘bwyta mewn steil’ gorau Llundain, wedi dathlu’r rysáit ar gyfer llwyddiant wrth iddo gasglu gwobr genedlaethol o fri. Cafodd Thomas, 22, cogydd cynorthwyol yn 13 Market Street, Caerffili, ei enwi’n Brentis Sylfaen y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru o fri a… Read more »

Cig Oen Cymreig yw’r cig o ddewis ar gyfer Gwobrau Prawf Blas newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru sy’n ceisio arddangos y gorau o gig oen Cymreig Fel datblygiad newydd ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2018, mae’r gymdeithas wedi ymuno â Hyfforddiant Cambrian, Cymdeithas Coginio Cymru a Thîm Coginio Cymru, i gyflwyno Gwobrau Blas Ffair… Read more »