Mae un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru wedi cryfhau ei dîm i ddarparu “datrysiad digidol” a fydd yn golygu dull symlach o ymdrin â’i brosesau gweinyddu a chasglu data. Mae Alex Hogg, dadansoddwr rheoli gwybodaeth newydd Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng, yn dyfeisio’r datrysiad mewn ymateb i fenter Ddigidol Anedig ar gyfer darparwyr… Read more »

Mae dynes sydd â mwy nag 20 mlynedd o brofiad arweinyddiaeth yn y sector dysgu yn y gwaith ar draws y DU wedi’i phenodi yn Brif Swyddog Gweithredu un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru. Daw Faith O’Brien o rôl ymgynghorol i swydd newydd yng Nghwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng, sydd â swyddfeydd rhanbarthol… Read more »

Bydd 31 o sêr disglair – yn gyflogwyr, yn ddysgwyr ac yn ddarparwyr dysgu o bob rhan o Gymru – yn cystadlu yng ngornest bwysig Gwobrau Prentisiaethau Cymru eleni. Cafodd y beirniaid dasg anodd yn dewis pwy i’w rhoi ar y rhestrau byrion o blith y llu o geisiadau mewn 11 dosbarth. Caiff enwau’r enillwyr… Read more »

Mae arloeswyr ifanc y dyfodol wedi cael cipolwg ar y byd busnes trwy ymweliad â Invertek Drives Ltd yng Nghanolbarth Cymru a’i gwmnïau cyfagos. Aeth disgyblion o Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion i ymweld â phencadlys a chanolfan gynhyrchu byd-eang  Invertek ym Mharc Busnes Clawdd Offa yn y Trallwng, Powys, fel rhan o ddiwrnod menter a… Read more »

Mae’r Pen Cogydd Mitchell Penberthy yn dringo ysgol gyrfa yn y sector arlwyo contract â chymorth y darparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Cafodd ei enwi’n Brentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Cwmni Hyfforddiant Cambrian eleni, ac mae Mitchel, 27 oed o Benarth, yn bwriadu mwynhau gyrfa hir a boddhaus yn y diwydiant.… Read more »

Mae darparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau wedi lansio golwg ffres, newydd â logo cwmni wedi’i ail-frandio a gwefan wedi’i hailwampio, a ddyluniwyd i gefnogi cyflogwyr a dysgwyr ledled Cymru. Gwnaeth Cwmni Hyfforddiant Cambrian ddewis Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos diwethaf i ddadorchuddio ei ail-frandio a lansio ei wefan newydd â help rhai o’r cyflogwyr… Read more »

Mae dau ben-cogydd amlwg o Gymru wedi dweud eu bod yn teimlo’n wylaidd i fod ymhlith yr enillwyr yn y Gwobrau Mentor Pen-cogydd cyntaf, a gynlluniwyd i gydnabod y mentoriaid mwyaf ysbrydoledig yn y sector, neithiwr (nos Fawrth). Cynhaliwyd y gwobrau yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd, ac oeddent yn dwyn ynghyd arweinwyr o fwytai, gwestai,… Read more »

Mae’r Pen-cogydd Mitchell Penberthy yn dringo ysgol gyrfa yn y sector arlwyo contract â chymorth y darparwr hyfforddiant sydd wedi ennill gwobrau, Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Cafodd ei enwi’n Brentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Cwmni Hyfforddiant Cambrian eleni, ac mae Mitchell, 27 oed o Benarth, yn bwriadu mwynhau gyrfa hir a boddhaus yn y diwydiant. Bu’n… Read more »

Daeth dros 200 o westeion uchel eu proffil o bob cwr o’r diwydiant lletygarwch ac arlwyo at ei gilydd am y Gwobrau Mentor-Gogyddion cyntaf erioed i gydnabod y mentoriaid mwyaf ysbrydoledig yn y sector. Ymhlith yr enillwyr oedd Albert Roux OBE; gwobrwywyd Gwobr arbennig Peter Hazzard iddo am ei ymrwymiad gydol oes i hyfforddi a… Read more »