gan Chris Price, Swyddog Hyfforddiant Lletygarwch, Hyfforddiant Cambrian Gan fod yr haf wedi cyrraedd a’r gwyliau yma a’ch bod yn dechrau cynllunio’ch partïon barbeciw awyr agored, beth am greu argraff ar eich gwestai trwy wneud eich asennau barbeciw eich hun, a fydd yn eu gadael eisiau mwy o’ch bwyd blasus. Dyma ganllaw ar sut i… Read more »

Mae prentis sy’n gweithio i Gyngor Sir Powys a fu’n parhau i astudio tra’n gwarchod a derbyn triniaeth am ganser, wedi’i nodi am wobr gan ei ddarparwr hyfforddiant. Mae’r gweithiwr gwastraff ac ailgylchu, Graham Jones, 38, sydd wedi’i leoli yn Rhaeadr Gwy, wedi bod yn astudio i ennill cymwysterau lefel dau a thri mewn Gweithgareddau… Read more »

Enw: Ben Roberts Oedran: 29 Gweithle: M. E. Evans Ltd. Rwyf wedi gweithio yn y diwydiant cigyddiaeth bron gydol fy oes, er nad wyf yn dod o deulu cigyddiaeth. Wrth dyfu i fyny, roedd tad fy ffrind gorau yn rhedeg siop cigydd llwyddiannus iawn, ac roeddem bob amser yn chwarae o gwmpas cefn y siop.… Read more »

Cyhoeddwyd y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer y Gwobrau Prentisiaeth, Cyflogaeth a Sgiliau blynyddol a drefnir gan un o brif gwmnïau hyfforddi Cymru. Gan gydnabod cyflogwyr a dysgwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni prentisiaeth, sgiliau a hyfforddiant cyflogaeth a gyflwynwyd gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian, roedd disgwyl i’r gwobrau gael eu cynnal… Read more »

Mae’r darparwr dysgu yn y gwaith, Hyfforddiant Cambrian, yn gweithio’n agos gyda’r ffatri prosesu cig a’r lladd-dy mwyaf yng Nghymru i ddarparu prentisiaethau wedi’u teilwra at  anghenion y cwmni er mwyn datblygu cigyddion medrus. Mae Kepak, sydd ag 830 o weithwyr yn y Cwmni yn St Merryn Merthyr, eisoes wedi cofrestri 50 aelod o staff… Read more »

Mae bwyty o ansawdd uchel gydag ystafelloedd, sy’n datblygu ei dîm staff ei hun, mewn tref farchnad hanesyddol yng Nghanol Cymru, wedi nodi mis cyntaf prysur. Mae Siartwyr 1770 yn Y Trewythen, a leolir yn hen Westy Trewythen yn Llanidloes, wedi creu 16 o swyddi llawn amser a rhan-amser, gan gynnwys chwe phrentisiaeth, fel rhan… Read more »

Mae’n bleser gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian gyhoeddi ein bod bellach yn Sefydliad sydd yn dangos ymwybyddiaeth tuag at Awtistiaeth, fel y’i dyfarnwyd gan Awtistiaeth Cymru! Mae’r wobr genedlaethol yn cydnabod busnesau a sefydliadau sydd wedi ymgymryd â hyfforddiant a chamau eraill i sicrhau bod eu staff yn deall anghenion pobl awtistig a sut i wella… Read more »

Mae un o brif ddarparwyr prentisiaethau’r wlad yn estyn gwahoddiad agored i ymuno mewn taith gerdded rithiol ledled Cymru i godi arian i Marie Curie. Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn gobeithio y bydd unigolion, teuluoedd, busnesau, sefydliadau a chlybiau chwaraeon yn ymuno â staff i gyrraedd pellter o 291 milltir, Llwybr Ffordd Cambrian yn rhithiol… Read more »

P’un a ydych chi’n benderfynol o gael eich hun ar y blaen mewn gyrfa benodol, neu’n chwilio am y camau cyntaf i ddysgu’r hyn sy’n addas i chi, rydyn ni’n gwybod y gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau chwilio am swydd fel person ifanc 16-24 oed. Er hynny, mae yna gannoedd o rolau… Read more »