Cyflwynir y cymhwyster hwn trwy lefelau 2 a 3 ac mae’n addas i ddysgwyr sy’n hyfforddi i fod yn driniwr gwallt a gweithio mewn siop barbwr neu safle trin gwallt. Ennill y sgiliau angenrheidiol gan gynnwys golchi, torri, a steilio gwallt i gywiro lliw uwch.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cyflwynir y rhaglen yn ystod oriau gwaith arferol a gall hyfforddiant fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion ac anghenion eich sefydliad. Rydym yn defnyddio cymysgedd o sesiynau ar-lein ac ymarferol, a bydd y prentis yn derbyn sesiynau un-i-un a chefnogaeth gan eu tiwtor.

Cymwysterau Prentisiaeth ar Gael

Gwaith Barbwr a Thrin Gwallt Lefel 2 a 3

Gall ein Swyddogion Hyfforddi profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs cywir ar lefel priodol i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth.

Recriwtio prentis gydag ein Gwasanaeth Paru Prentisiaethau

Mae’r gwasanaeth paru prentisiaethau yn rhoi platfform ar-lein AM DDIM I chi hysbysebu a hyrwyddo’ch cyfleoedd gwaith prentisiaeth o safon. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cyllid ar gael

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ar gyfer y rhan fwyaf o gostau hyfforddi’r prentisiaid,  gan eich gadael i dalu am eu cyflog yn unig.

Cysylltwch â ni

E-bostio ni ar info@cambriantraining.com neu ffoniwch ni: 01938555983