Apprentice Chef

Goose & Cuckoo

Chef
Carmarthenshire
Posted 5 months ago

Vacancy:
Apprentice chef
Goose & Cuckoo, Queens Square, Llangadog, Carmarthenshire, SA19 7SY

Daily Duties:

 • Working alongside & assisting our fantastic Head Chef
 • Slicing vegetables, meat and other ingredients
 • Ensuring the set nutritional and hygiene regulations are met
 • Accurately labelling and storing food items
 • Maintaining ingredient stocks
 • Inspecting and setting out the plates
 • Ensuring high standards of food safety and hygiene are maintained

Desirable Personal Qualities:
Willingness to learn, good hygiene standards, an eye for detail, flexible, hard working, confident, ability to use own initiative and to work well within a team.

Qualifications Required:
Some previous experience preferred but not essential

Welsh Language Requirements:
None

Apprenticeship Course:
Level 2 professional cookery

Pay:
Negotiable

Hours:
31-40 hours per week

Interview arrangements:
Face to face

Apply:
Please send a cover letter and your CV to – angineil@hotmail.co.uk

 


 

Swydd wag:
Prentis cogydd

Dyletswyddau dyddiol:

 • Cydweithio a chynorthwyo ein Prif Gogydd gwych
 • Sleisio llysiau, cig a chynhwysion eraill
 • Sicrhau bod y rheoliadau maeth a hylendid a osodwyd yn cael eu bodloni
 • Labelu a storio eitemau bwyd yn gywir
 • Cynnal stociau cynhwysion 
 • Gwirio a gosod allan y platiau
 • Sicrhau y cynhelir safonau uchel o hylendid a diogelwch bwyd

Nodweddion personol dymuno:
Parodrwydd i ddysgu, safonau hylendid da, llygad am fanylion, hyblyg, gweithgar, hyderus, y gallu i ddefnyddio eich menter eich hun ac i weithio’n dda o fewn tîm.

Cymwysterau gofynnol:
Byddai rhywfaint o brofiad blaenorol yn ffafriol ond nid yn hanfodol

Gofynion o ran y Gymraeg:
Dim

Cwrs Prentisiaeth:
Coginio Proffesiynol Lefel 2

Cyflog:
Agored I drafodaeth

Oriau:
31-40 awr yr wythnos

Trefniadau cyfweliadau:
Wyneb yn Wyneb

Gwnewch cais:
Anfonwch lythyr eglurhaol a’ch CV – angineil@hotmail.co.uk

 

 

Job CategoryApprenticeships