CWMNI HYFFORDDIANT CAMBRIAN                                   Yn ceisio ansawdd uchel Tiwtor Sgiliau Hanfodol   I gwmpasu ardaloedd Sir Benfro / Sir Gaerfyrddin a Ceredigion (37 awr yr wythnos) Mae’r cyflog yn amrywio o £ 19,963.00 hyd at £ 22,269.00 y flwyddyn yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad gwybodaeth, ynghyd â budd cynllun pensiwn cwmni. Cylch gwaith

Read More

Mae angen Cadeirydd ar Bartneriaeth Sgiliau Twristiaeth a Lletygarwch Cymru, sy’n cael ei sefydlu i nodi materion yn ymwneud â hyfforddi, datblygu a chadw staff yn y sectorau Twristiaeth a Lletygarwch yng Nghymru, a hyrwyddo atebion i’r asiantaethau perthnasol. Mae Twristiaeth a Lletygarwch yn sector pwysig i economi Cymru ac yn  gyfrifol am 6 y

Read More

(Ar gyfer absenoldeb mamolaeth am gyfnod o 6 – 12 mis ar y mwyaf) Mae hon yn swydd dros dro am gyfnod penodol i gwmpasu cyfnod mamolaeth parhaol deiliaid swydd. (Rhan amser 22.5 awr / 3 diwrnod yr wythnos) Cyflog yn dibynnu ar sgiliau gwybodaeth a phrofiad ynghyd â chynllun pensiwn cwmni Cylch gwaith y

Read More

Wedi’i leoli yn y Brif Swyddfa Y Trallwng (Ar gyfer cyfnod mamolaeth am gyfnod o 6 mis gydag estyniad posibl) Mae hon yn swydd dros dro ar gyfer cyfnod mamolaeth yn y busnes. 37 awr yr wythnos Cyflog yn dibynnu ar sgiliau gwybodaeth a phrofiad ynghyd â chynllun pensiwn cwmni Cylch gwaith y swydd fydd

Read More

Wedi’i leoli yn y Brif Swyddfa Y Trallwng 37 awr yr wythnos Contract cyfnod penodol wedi’i bennu am 12 mis Cyflog yn dibynnu ar sgiliau gwybodaeth a phrofiad ynghyd â chynllun pensiwn cwmni Cylch gwaith y swydd fydd cyflawni dyletswyddau gweinyddol, cynnal copi caled a systemau a gwybodaeth swyddfa gyfrifiadurol. Cysylltu â chleientiaid a chwsmeriaid

Read More

Paratoi a choginio bwyd i safon uchel gan ddilyn cyfarwyddyd y Cyflogwr. Cymryd archebion a gweini bwyd i safon uchel. Gweithio gydag aelodau eraill y tîm a dilyn yr holl arferion Hylendid Bwyd ac Iechyd a Diogelwch. Dylai’r rhinweddau dymunol gynnwys:  ymddangosiad glân, taclus. Gallu gweithio gyda phobl eraill, mae gwybodaeth am goginio o fantais.

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Cyflawni gwaith mewn cysylltiad â chynorthwyo plastrwr hynod fedrus. Mae hyn yn cynnwys yr holl waith paratoi wrth ddarparu’r gwasanaeth hwn e.e. cymysgu ac ati, labro

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo gyda dyletswyddau’r gegin/paratoi bwyd mewn caffi/deli prysur yn ogystal â gweini cwsmeriaid ym mlaen y tŷ, mewn caffi sy’n eistedd

Read More

Disgrifiad Cryno o’r Rôl: Rydym yn edrych i recriwtio Dylunydd Gwe Iau i ymuno â’n Tîm Datblygu a Dylunio’r We. Mae’r gallu i weithio gyda’n cleientiaid yn hyderus ac yn broffesiynol i gynhyrchu gwaith eithriadol yn hollbwysig. Yn ogystal â chreu Gwefannau’n seiliedig ar ddyluniadau a grëwyd gan ein tîm dylunio, bydd angen i’r ymgeisydd

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Siarad â chwsmeriaid am eu hanghenion a’u helpu i ddewis blodau a phlanhigion Cymryd archebion mewn person, ar y ffôn ac ar-lein

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae gennym swydd amser llawn am Gynorthwyydd Marchnata yn ein Cangen yn y Drenewydd (Ceginau, Ystafelloedd Ymolchi, Teils) ar hyn o bryd. Dylai’r ymgeiswyr allu bodloni’r

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am Weinyddydd Swyddfa yn Derw Glass Ltd i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am Weithiwr Ffatri Dan Hyfforddiant yn Derw Glass Ltd i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Gofalu am blant o 0 i 12 oed a chefnogi datblygiad pob plentyn trwy ddarparu cyfleoedd chwarae a dysgu priodol. Cynnal amgylchedd

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio yn y diwydiant bwyd crefftus. Mae potensial i’r ymgeisydd iawn gymryd mwy o gyfrifoldeb yn y cwmni a

Read More