Paratoi a choginio bwyd i safon uchel gan ddilyn cyfarwyddyd y Cyflogwr. Cymryd archebion a gweini bwyd i safon uchel. Gweithio gydag aelodau eraill y tîm a dilyn yr holl arferion Hylendid Bwyd ac Iechyd a Diogelwch. Dylai’r rhinweddau dymunol gynnwys:  ymddangosiad glân, taclus. Gallu gweithio gyda phobl eraill, mae gwybodaeth am goginio o fantais.

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Cyflawni gwaith mewn cysylltiad â chynorthwyo plastrwr hynod fedrus. Mae hyn yn cynnwys yr holl waith paratoi wrth ddarparu’r gwasanaeth hwn e.e. cymysgu ac ati, labro

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo gyda dyletswyddau’r gegin/paratoi bwyd mewn caffi/deli prysur yn ogystal â gweini cwsmeriaid ym mlaen y tŷ, mewn caffi sy’n eistedd

Read More

Disgrifiad Cryno o’r Rôl: Rydym yn edrych i recriwtio Dylunydd Gwe Iau i ymuno â’n Tîm Datblygu a Dylunio’r We. Mae’r gallu i weithio gyda’n cleientiaid yn hyderus ac yn broffesiynol i gynhyrchu gwaith eithriadol yn hollbwysig. Yn ogystal â chreu Gwefannau’n seiliedig ar ddyluniadau a grëwyd gan ein tîm dylunio, bydd angen i’r ymgeisydd

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Siarad â chwsmeriaid am eu hanghenion a’u helpu i ddewis blodau a phlanhigion Cymryd archebion mewn person, ar y ffôn ac ar-lein

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae gennym swydd amser llawn am Gynorthwyydd Marchnata yn ein Cangen yn y Drenewydd (Ceginau, Ystafelloedd Ymolchi, Teils) ar hyn o bryd. Dylai’r ymgeiswyr allu bodloni’r

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am Weinyddydd Swyddfa yn Derw Glass Ltd i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am Weithiwr Ffatri Dan Hyfforddiant yn Derw Glass Ltd i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Gofalu am blant o 0 i 12 oed a chefnogi datblygiad pob plentyn trwy ddarparu cyfleoedd chwarae a dysgu priodol. Cynnal amgylchedd

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio yn y diwydiant bwyd crefftus. Mae potensial i’r ymgeisydd iawn gymryd mwy o gyfrifoldeb yn y cwmni a

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Casglu a phecynnu archebion, didoli post, rheoli casgliadau parseli, Dyletswyddau domestig, derbyn danfoniadau, Gwirio danfoniadau yn erbyn archebion prynu, a rhoi manylion

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae Coaltown Coffee Roasters yn rhostiwr coffi arbenigol sy’n ehangu yn Rhydaman, De Cymru. Rydym yn chwilio am bobl ifanc angerddol sydd yr un mor gyffrous

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus gyflawni’r tasgau canlynol yn ystod eu hamser yn Diablos: Paratoi bwyd Coginio yn ystod gwasanaeth Sicrhau y cedwir y gegin yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae arnom angen unigolyn yn y feithrinfa i gefnogi’r gwaith cynllunio a gweithredu gweithgareddau gyda phlant unigol neu grwpiau o blant; hyrwyddo addysgu a dysgu effeithiol.

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am Glerc Cofnodi Data i deipio gwybodaeth i’n cronfa ddata o ddogfennau papur. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llythrennog ar y cyfrifiadur ac

Read More