*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Dysgu a deall y broses yn y felin a chylch y coed a bod yn hyfedr yn holl feysydd y broses. Cynorthwyo

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i; Becynnu a dosbarthu archebion ar-lein, Cadw diweddaru’r stoc ar ein gwefan, Cynnal

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Olrhain a monitro’r holl wariant sy’n gysylltiedig â phrosiectau wedi’u hariannu gan grantiau a phrosiectau cyfalaf mawrion, Cyfrannu at y rhagolygon arian

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae Gateway yn recriwtio staff i ymuno â’n busnes sy’n ehangu. Rydym yn canolbwyntio ar wneud yn siŵr ein bod ni wastad yn gweini bwyd a

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae Metro Rod, Abertawe yn fusnes gofal ac atgyweirio draeniau rhanbarthol o safon ac yn rhan o rwydwaith cenedlaethol gweithrediadau Metro Rod. Rydym yn chwilio am

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Byddai diddordeb mewn offer a pheiriannau o fantais. Byddai’r dyletswyddau’n cynnwys: Cynorthwyo staff y cownter. Trefnu’r iard gyda hyfforddiant a dysgu sut mae’r gweithrediadau’n gweithio. Byddai

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus gyflawni’r dyletswyddau canlynol yn ystod eu hamser yn y cwmni: Gwneud galwadau tuag allan trwy ddeialydd awtomataidd Creu busnes newydd potensial

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Gweithredu dewis o beiriannau tra dan oruchwyliaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i; Gylchlifiau, Dril, Pwnsh Gilotinau Proffil. Dyletswyddau eraill sy’n cynnwys: Archwilio’r Peiriant

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Optimeiddio gwaith i fwyhau cynhyrchiant, Amserlennu cynhyrchiant ar gyfer system tair sifft, Sicrhau cydymffurfiaeth gydag ansawdd cynhyrchu’r ffatri, rheoli a gweithdrefnau iechyd

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn uchel ei gymhelliant i ymuno â’n tîm gwerthiant yn swyddfa Llanelli. Byddai’r tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys; Delio â

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Byddai’r tasgau dyddiol yn golygu paratoi’r holl gig a dofednod trwy sgiliau torri, tynnu esgyrn, clymu a briwo i’w harddangos mewn cownteri oer gan ddefnyddio sgiliau

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig gyda diddordeb mewn celf a chrefft i weithio yn ein stiwdio Peintiwch eich crochenwaith eich hun. Bydd y rôl yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd dyletswyddau cyffredinol y gegin yn cynnwys: Paratoi bwyd a gwneud brechdanau Coginio archebion byrion – brecwastau gan mwyaf. Glanhau, sy’n mynd rhagddo trwy’r dydd a

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am Was/Morwyn Cegin rhan-amser i weithio gyda’n tîm arlwyo. Bydd angen i chi gyflawni’r dyletswyddau canlynol: Sicrhau y cedwir y gegin yn lân

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y tasgau dyddiol yn cynnwys pob agwedd ar y busnes adwerthu, gyda’r dyletswyddau adwerthu cyffredinol yn cynnwys: • Delio â chwsmeriaid yn ddyddiol • Delio

Read More