Category: Archif 2015

Gydag Wythnos Prentisiaethau ar y gorwel, mae athrawes a mam i dri o blant o Sir Gaerfyrddin yn annog eraill i ystyried dilyn prentisiaeth uwch er mwyn rhoi hwb i’w gyrfa. Mae Wythnos Prentisiaethau (9-13 Mawrth) yn dathlu effaith bositif prentisiaeth ar unigolion a busnesau ac yn dathlu sgiliau a thalentau prentisiaid ymhlith cyflogwyr a’r… Read more »

Bydd cigyddion dawnus ledled y DU yn cael cyfle i arddangos eu sgiliau yng Nghystadleuaeth Genedlaethol Worldskills UK mewn Cigyddiaeth am y tro cyntaf eleni. Penodwyd y darparwr hyfforddiant arobryn, Cwmni Hyfforddiant Cambrian, yn y Trallwng, i drefnu’r gystadleuaeth cigyddiaeth ar ran WorldSkills UK. Mae’r ceisiadau’n agor ar ddydd Llun, 9 Chwefror a gall cigyddion… Read more »