Author: Katie George

  Cyn i ni fynd i mewn iddo… beth yw eich Ôl-troed Digidol? I’w roi yn syml, mae’n gofnod neu’n llwybr ar ôl o’r pethau rydych chi wedi’u gwneud ar-lein, gan gynnwys eich gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol, siopa ar-lein, a phori gwefannau. Mae’n fwy neu lai unrhyw beth gyda’ch enw ynghlwm wrtho. O e-byst gwe-rwydo hynod… Read more »

I wneud 1 dorth Cynhwysion 250gm Blawd bara cryf 1 llwy de o halen 1 bag bychan o furum sych, oddeutu 7 gram 4 llwy fwrdd o olew olewydd gwyryf pur 200ml o ddŵr 25g o halen môr man 1 sbrigyn o rosmari 25gm garlleg gwyllt wedi’i dorri 50gm winwnsyn coch wedi’I dorri Dull 1.… Read more »

Gall yr ansicrwydd a’r anniddigrwydd o ganlyniad i bandemig Coronafeirws gael effaith sylweddol ar eich Iechyd Meddwl. Dyma rai ffyrdd y gallwch geisio cynnal ymdeimlad o reolaeth rhoi tawelwch meddwl i’ch gofidiau: Peidi wch ag ymgolli yn y Newyddion – Mae’n hawdd rhoi’r newyddion ymlaen a gwrando ar y sylw diddiwedd yn y cyfryngau yn… Read more »

Er bod ein timau wedi bod yn siarad gyda nifer ohonoch yn unigol yn ystod yr ansicrwydd ar hyn o bryd, gan fod y Rheolwr Gyfarwyddwr y Cwmni Hyfforddiant Cambrian , roeddwn i eisiau i roi’r holl diweddariad mwy cyffredinol a rhywfaint o gysur ar hyn o bryd heriol i chi, rydym yn wynebu ei gilydd.Yn gyntaf, gallaf gadarnhau… Read more »

Dathlodd cyflogwyr a dysgwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni hyfforddiant prentisiaeth, sgiliau a chyflogaeth a gyflwynir gan un o ddarparwyr dysgu yn y gwaith gorau Cymru, lwyddiant mewn seremoni wobrwyo flynyddol. Cyflwynodd Hyfforddiant Cambrian ei Wobrau Prentisiaeth, Cyflogaeth a Sgiliau blynyddol yn y Pafiliwn Rhyngwladol ar Faes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd. Er mwyn cael eu… Read more »

Maen nhw’n rhoi hwb i’ch hyder a’ch perfformiad yn y gwaith, coleg, ysgol neu brifysgol Nid yn unig y mae cystadlu’n gwella’ch hyder personol, mae’n gwella’ch hyder i gyflawni’ch sgiliau’n dda, ac yn eich cymell i ymdrechu’n galetach i fod mor dda ag y gallwch. Hwyrach y cewch gyfle hefyd i gwrdd ag arbenigwyr o’r… Read more »

Mae’r Wyddeles uchelgeisiol yn ei harddegau, Codie-Jo Carr, wedi gosod ei golygon ar ddatblygu gyrfa gwerth chweil mewn cigyddiaeth ac agor ei siop a’i bwyty ei hun yn y dyfodol. Megis dechrau ar ei gyrfa mae’r ferch 18 oed o Keady, Swydd Armagh, Gogledd Iwerddon, ond mae hi eisoes yn creu argraff ar bobl yn… Read more »

I weini 4 o bobl Cynhwysion 50g Blawd plaen 50g Menyn Cymreig 250ml Cwrw Cymreig 250g Cheddar Aeddfed Cymreig 10g Mwstard Cymreig 30ml Saws Caerwrangon 100g o gennin wedi’u sleisio’n fân 4 tafell fawr drwchus o fara graneri Dull Chwyswch y cennin mewn sosban fach gyda’r menyn a gadewch nhw i oeri ychydig. Mewn sosban… Read more »

Gyda’r ceisiadau’n agor ar gyfer Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK ar 2 Mawrth, mae’r cigydd o Gymru, Liam Lewis, yn edrych yn ôl ar y fedal arian a enillodd yn rownd derfynol 2019. Roedd Liam, 31 oed, sy’n byw yn Winsford ac sy’n gweithio i The Hollies Farm Shop yn Little Budworth, ger Tarporley, yn cystadlu… Read more »

Sut i bigo cyw iâr gan Chris Jones, ein Pennaeth Prentisiaethau Bwyd a Diod Mae cyw wedi’i hollti’n coginio’n gynt ac yn fwy cyfartal. Mae modd i’r cynnydd yn arwynebedd yr wyneb ddargludo gwres yn llawer cynt na’r aderyn cyfan. Mae hollti’r cyw hefyd yn amlygu mwy o’r croen i’r gwres, sy’n arwain at groen… Read more »