Category: Uncategorized

Mae asiantaeth recriwtio lwyddiannus yn Wrecsam wedi manteisio ar raglen TwfSwyddi Cymru (TSC) Llywodraeth Cymru i gynyddu ei gweithlu trwy fanteisio ar y gronfa o dalent ifanc ddi-waith yng Ngogledd Cymru. Mae Recruit4staff, sydd â thîm o 17 aelod o staff, wedi recriwtio pum gweithiwr trwy’r rhaglen. Aeth pedwar ohonynt ymlaen i swyddi parhaol yn… Read more »

Bydd helfa genedlaethol yn dechrau yng Ngogledd Iwerddon yr wythnos nesaf i ddod o hyd i gigydd gorau’r DU, lle cynhelir dau ragbrawf o gystadleuaeth gigyddiaeth fawreddog WorldSkills UK. Lleoliad y gystadleuaeth ar ddydd Mawrth 5 Mehefin fydd y Southern Regional College yn Newry ar gyfer rhagbrofion Gogledd Iwerddon a fydd yn gweld chwe chigydd… Read more »