*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am Was/Morwyn Cegin rhan-amser i weithio gyda’n tîm arlwyo. Bydd angen i chi gyflawni’r dyletswyddau canlynol: Sicrhau y cedwir y gegin yn lân

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y tasgau dyddiol yn cynnwys pob agwedd ar y busnes adwerthu, gyda’r dyletswyddau adwerthu cyffredinol yn cynnwys: • Delio â chwsmeriaid yn ddyddiol • Delio

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r dyletswyddau’n cynnwys: Cymryd rhan mewn rhaglenni hyfforddiant Datblygu data cyfredol a chynlluniau prynu cofnodion Rhagolwg cynlluniau prynu i gael cyfleoedd busnes Trosi cyfleoedd busnes yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Darparwr atebion dysgu digidol yw CDSM Interactive Solutions, sy’n cynnig cynnwys e-ddysgu a phlatfform dysgu cyfoes wedi’u teilwra. Fel sefydliad sy’n tyfu sy’n gweithio ar brosiectau

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am y dyletswyddau canlynol yn ystod eu hamser fel Cynorthwyydd Gwerthiant a Gwasanaeth Mewnol Dan Hyfforddiant Gwerthu ystod eang o

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae swydd wedi codi am Reolwr Marchnata Digidol Dan Hyfforddiant. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am rywun sydd â gwybodaeth am farchnata hunan-ddechreuwr a fydd yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn Graddedig i ymuno â’n tîm dylunio fan hyn yn Whitland Engineering Ltd. Bydd rhai o’r tasgau dyddiol yn cynnwys ond heb

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Gofynion y Swydd: Gallu gweithio ystod o sifftiau gan gynnwys boreau, diwrnodau, prynhawniau, nosweithiau, nosweithiau effro a chysgu dros nos. Bod yn gwbl hyblyg a medru

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Gofynion y Swydd: Gallu gweithio ystod o sifftiau gan gynnwys boreau, diwrnodau, prynhawniau, nosweithiau, nosweithiau effro a chysgu dros nos. Bod yn gwbl hyblyg a medru

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Gofynion y Swydd: Gallu gweithio ystod o sifftiau gan gynnwys boreau, diwrnodau, prynhawniau, nosweithiau, nosweithiau effro a chysgu dros nos. Bod yn gwbl hyblyg a medru

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Gofynion y Swydd: Gallu gweithio ystod o sifftiau gan gynnwys boreau, diwrnodau, prynhawniau, nosweithiau, nosweithiau effro a chysgu dros nos. Bod yn gwbl hyblyg ac yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Gweithio mewn tîm i weithgynhyrchu a gosod cloriau rholio a drysau modurdai. Bydd y tasgau dyddiol yn cynnwys ond heb fod yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau Marchnata a Gweinyddu’n cynnwys: Hyrwyddo’r busnes trwy’r cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau eraill Dynodi cyfleoedd am waith Cynorthwyo wrth ddatblygu busnes Rhoi dogfennau at

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am Ddatblygwr Iau i ymuno â thîm bach, sy’n frwdfrydig ynghylch cyfrifiaduro/codio. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd fod yn ddysgwyr cyflym a all ddangos

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gyflawni’r dyletswyddau dyddiol canlynol: Dylunio gwefan Gallu i godio a defnyddio amrywiaeth o becynnau megis Joomla, silverstripe Datblygu a dylunio gwefannau

Read More