*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae angen ymgeisydd arnom i: Reoli stoc a gweithdrefnau’r cwmni, Rheoli a Llenwi System Rheoli Adnoddau Cleientiaid y Cwmni Bod yn hyderus wrth gymryd archebion dros

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn gwmni sy’n cynnig  rhoi cwrw, siandi, seidr, diodydd meddal, diodydd ynni a mwy mewn caniau. Cynigiwn hefyd carboneiddio wedi’i reoli, hidlo diheintiedig oer, yn

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd rhai o’r tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i; Osod ffensys, Gosod patio, Torri glaswellt a thorri gwrychoedd, Clirio’r

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd rhai tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i; Osod ardaloedd y bwyty, Gweini cwsmeriaid, Cymryd archebion, Gweini te a

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Cyfle gwych i ymuno â busnes gweithgar a llwyddiannus. Mae’r cigyddion adnabyddus yn Llandeilo’n edrych i recriwtio Cynorthwyydd Cigydd. Bydd y prif ddyletswyddau’n cynnwys: Cynorthwyo a

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae cyfle cyffrous wedi dod ar gael i ymuno â’n cwmni arlwyo awyr agored bwyta mewn steil yng Ngorllewin Cymru. Mae Strawberry Shortcake yn gwmni arlwyo

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn cwrtais a diwyd i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Bydd rhai o’r tasgau o ddydd i ddydd yn cynnwys ond heb

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Archwilio’r blodau’n ddyddiol, gan ail-lenwi’r dŵr Glanhau fasys a bwcedi yn ôl yr angen Sicrhau y cedwir y siop yn lân ac

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys: Trefnu ymchwil i’r farchnad Ysgrifennu datganiadau i’r wasg Trefnu digwyddiadau hyrwyddo Asesu canlyniadau ymgyrch farchnata Cynorthwyo’r rheolwr wrth ysgrifennu adroddiadau a dadansoddi

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo gyda dyletswyddau gweinyddol yn y cwmni. Bydd y tasgau hyn yn cynnwys y canlynol: Ffeilio Ateb galwadau a delio ag

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Gweithio fel rhan o dîm i gynhyrchu hufen iâ o’r ansawdd gorau gydag effeithlonrwydd cynhyrchu gwych mewn amgylchedd glân a diogel, gyda’r dyletswyddau eraill yn cynnwys:

Read More

Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru Rydym yn gwmni digwyddiadau sy’n chwilio am unigolyn sy’n gweithio’n galed, yn ddibynadwy ac yn barod i weithio oriau hir. Dyma rai o’r tasgau o ddydd

Read More

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Cynorthwyo wrth weini brecwast i westeion y gwesty, clirio ac ailosod byrddau. Glanhau’r ardaloedd cyhoeddus, glanhau’r ystafelloedd gwely. Gwneud dyletswyddau cofnodi gwesteion y rheolwr am ddeuddydd

Read More

Cynigir prentisiaeth mewn caffi prysur yn Llanbedr Pont Steffan, ond mae’n bosibl y bydd angen gweithio rhai sifftiau yn lleoliad Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron. Rydym yn chwilio am rywun gyda diddordeb mewn paratoi bwyd a choginio, sy’n caru gweithio mewn amgylchedd cyflym. Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys rhai gweithgareddau blaen tŷ, gan gynnwys cymryd archebion,

Read More

Mae’r swydd yn wynebu cwsmeriaid a bydd yn cynnwys cryn dipyn o ofal cwsmeriaid a rhyngweithio gyda nhw. Byddwch yn cael eich hyfforddi i lefel uchel iawn mewn torri ac arddangos cig. Bydd sgiliau cigyddiaeth yn cael eu haddysgu a’u datblygu tros gyfnod penodol o amser hefyd. Bydd angen trafod arian a chymryd rhan yng

Read More