Author: Alison Gill

Pennawd llun: Cigyddion yn cystadlu yng nghystadleuaeth WorldSkills UK y llynedd. Oes gennych chi’r sgiliau, y wybodaeth a’r ymroddiad i ddod yn gigydd pencampwr? Mae helfa ledled y wlad ar y gweill i ddod o hyd i gigyddion talentog a medrus i gystadlu yng nghystadleuaeth 2020 Butchery WorldSkills UK. Dyluniwyd Cystadlaethau WorldSkills UK gan arbenigwyr… Read more »

Mae’r cwmni dysgu yn y gwaith blaengar, sy’n cyflwyno prentisiaethau ar draws Cymru, wedi dechrau’r degawd newydd a’i 25ain mlwyddyn o gyflwyno sgiliau gydag arolygiad disglair gan Estyn. Derbyniodd Hyfforddiant Cambrian, sydd â swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair-ym-muallt, Caergybi a Bae Colwyn, farnau ‘Da’ ar draws pob maes arolygu gan Estyn, sef Arolygiaeth Ei… Read more »

Picture caption: Llun o Sian Clarke, is-gadeirydd Helping Our Homeless Wales a’r gwirfoddolwr Liam Crosby gyda rheolwr gyfarwyddwr Hyfforddiant Cambrian, Arwyn Watkins a’r aelodau staff Loz Gaskin, Donna Heath, Shirley Chelmick a Steve Bound a helpodd gasglu bocsys esgidiau, bagiau o fwyd a siacedi i’r elusen. Mae cyfarwyddwyr a staff caredig mewn cwmni hyfforddiant arobryn… Read more »

Picture captions: Stefan Rice gyda’i fedal aur ar ôl ennill rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK. Ymateb Stefan Rice, y cigydd o Stafford oedd “Rydw i ar ben fy nigon ac yn gegrwth” ar ôl iddo ennill yn rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK ar y penwythnos. Llwyddodd Stefan, sy’n 35 oed, o Cannock ac… Read more »

Capsiynau’r lluniau: Codie-Jo Carr yn derbyn ei thystysgrif oddi wrth y beirniaid Roger Kelsey a Viv Harvey yn y rhagbrawf rhanbarthol, Craig Holly yn dangos ei sgiliau cigyddiaeth yn y gystadleuaeth, Liam Lewis ar waith yn y rhagbrofion rhanbarthol, Elizabeth James wrthi’n cystadlu, Jason Edwards â’i arddangosfa gig yn y rhagbrawf rhanbarthol, Stefan Rice yn… Read more »

Capsiwn y llun: Prentisiaid Sylfaen Anish Kuriakose, Jane Weston, Kathryn Dollery, Sion Treharne gyda (cefn o’r chwith) swyddog hyfforddi Joanna Davies o Hyfforddiant Cambrian Training, cydgysylltydd gwasanaethau gwesty Ysbyty Cyffredinol Bronglais Steve James. Y Prentis Uwch Mark Westlake, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, rheolwr gweithrediadau cyfleusterau Stephen John a phennaeth lletygarwch Hyfforddiant Cambrian Chris Bason.… Read more »

Picture caption: Rheolwr Cyffredinol Gwesty’r Harbourmaster, Dai Morgan, yn derbyn Gwobr Cyflogwr Bach y Flwyddyn gan Kim Churcher, Rheolwr Gyfarwyddwr noddwr y wobr Wales England Care. Mae gwesty, bar a bwyty annibynnol ar lannau Bae Ceredigion, sy’n datblygu ac yn meithrin ei staff ei hunan, wedi ennill gwobr genedlaethol am ei ymrwymiad cryf i brentisiaethau.… Read more »

Picture caption: Lee Price (chwith) yn derbyn Gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn gan Hilary Clifford, cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Galwedigaethol, noddwr y wobr. Anrhydeddwyd Lee Price â gwobr genedlaethol am ymroi i ddysgu ar ôl i’w diweddar ŵr ei hysbrydoli i gwblhau prentisiaeth uwch naw mis cyn pryd. Enillodd Lee, 59 oed, o Raeadr Gwy… Read more »

Capsiwn y llun: Tîm rheoli adnoddau cynaliadwy Hyfforddiant Cambrian â’r wobr Rhagoriaeth mewn Arloesedd (o’r chwith) Amy Edwards, Beverly Treadwell, Heather Martin, Jay Syrett-Judd, Sue Packer a Stephen Dunn. Mae tîm rheoli adnoddau cynaliadwy’r darparwr dysgu Cymru gyfan, Hyfforddiant Cambrian, wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth mewn Arloesedd. Cyflwynwyd y wobr i nodi’r pen-blwydd WAMITAB yn 30,… Read more »

Capsiwn y llun: Y Cyfarwyddwr Elen Rees, y rheolwr marchnata Katy Godsell, a’r cydlynydd gweithgareddau ‘rhoi cynnig arni’ Vicky Watkins o Hyfforddiant Cambrian Training yn cyflwyno’r offer pêl-rwyd a hoci i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Caereinion dan ofal y prifathro Philip Jones a’r athrawes addysg gorfforol, Catrin Jones. Mae gan y timau pêl-rwyd a hoci sy’n… Read more »