Category: Archif 2019

Picture caption: Llun o Sian Clarke, is-gadeirydd Helping Our Homeless Wales a’r gwirfoddolwr Liam Crosby gyda rheolwr gyfarwyddwr Hyfforddiant Cambrian, Arwyn Watkins a’r aelodau staff Loz Gaskin, Donna Heath, Shirley Chelmick a Steve Bound a helpodd gasglu bocsys esgidiau, bagiau o fwyd a siacedi i’r elusen. Mae cyfarwyddwyr a staff caredig mewn cwmni hyfforddiant arobryn… Read more »

Picture captions: Stefan Rice gyda’i fedal aur ar ôl ennill rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK. Ymateb Stefan Rice, y cigydd o Stafford oedd “Rydw i ar ben fy nigon ac yn gegrwth” ar ôl iddo ennill yn rownd derfynol Cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK ar y penwythnos. Llwyddodd Stefan, sy’n 35 oed, o Cannock ac… Read more »

Capsiynau’r lluniau: Codie-Jo Carr yn derbyn ei thystysgrif oddi wrth y beirniaid Roger Kelsey a Viv Harvey yn y rhagbrawf rhanbarthol, Craig Holly yn dangos ei sgiliau cigyddiaeth yn y gystadleuaeth, Liam Lewis ar waith yn y rhagbrofion rhanbarthol, Elizabeth James wrthi’n cystadlu, Jason Edwards â’i arddangosfa gig yn y rhagbrawf rhanbarthol, Stefan Rice yn… Read more »

Capsiwn y llun: Prentisiaid Sylfaen Anish Kuriakose, Jane Weston, Kathryn Dollery, Sion Treharne gyda (cefn o’r chwith) swyddog hyfforddi Joanna Davies o Hyfforddiant Cambrian Training, cydgysylltydd gwasanaethau gwesty Ysbyty Cyffredinol Bronglais Steve James. Y Prentis Uwch Mark Westlake, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, rheolwr gweithrediadau cyfleusterau Stephen John a phennaeth lletygarwch Hyfforddiant Cambrian Chris Bason.… Read more »

Mae busnesau ledled Cymru sy’n prosesu ac yn gwerthu pysgod a chregynbysgod, yn cynnwys gweithfeydd prosesu, gwerthwyr pysgod, cownteri pysgod mewn archfarchnadoedd a siopau pysgod a sglodion, yn cael eu hannog i ymglymu wrth brentisiaethau i uwchsgilio’u gweithlu. Mae Prentisiaethau Pysgod a Chregynbysgod, a gyflwynir ar ran Llywodraeth Cymru gan y darparwr dysgu Cymru gyfan… Read more »

Picture caption: Lee Price (chwith) yn derbyn Gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn gan Hilary Clifford, cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Galwedigaethol, noddwr y wobr. Anrhydeddwyd Lee Price â gwobr genedlaethol am ymroi i ddysgu ar ôl i’w diweddar ŵr ei hysbrydoli i gwblhau prentisiaeth uwch naw mis cyn pryd. Enillodd Lee, 59 oed, o Raeadr Gwy… Read more »

Capsiwn y llun: Tîm rheoli adnoddau cynaliadwy Hyfforddiant Cambrian â’r wobr Rhagoriaeth mewn Arloesedd (o’r chwith) Amy Edwards, Beverly Treadwell, Heather Martin, Jay Syrett-Judd, Sue Packer a Stephen Dunn. Mae tîm rheoli adnoddau cynaliadwy’r darparwr dysgu Cymru gyfan, Hyfforddiant Cambrian, wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth mewn Arloesedd. Cyflwynwyd y wobr i nodi’r pen-blwydd WAMITAB yn 30,… Read more »

Hydref… yr adeg orau o’r flwyddyn i ddechrau gwneud cawl i gynhesu’r galon pan fydd y nosweithiau oer a digalon hynny’n cyrraedd. Gyda Chalan Gaeaf yn agosáu a cherfio pwmpen yn uchel ar yr agenda, beth am roi cynnig ar wneud cawl pwmpen eich hun. Gyda’r rysáit yma, gallwch gyfnewid y bwmpen cnau menyn safonol… Read more »

Bydd gan Hyfforddiant Cambrian chwech o’r dysgwyr a’r cyflogwyr gorau yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru nos yfory (nos Iau) yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng Nghasnewydd. Anfonwn ein dymuniadau gorau at Brød (The Danish Bakery) ym Mhontcanna, Caerdydd a’u pobydd ifanc Rebekah Chatfield, Andrew Bennett o Bryson Recycling, Abergele, Lee Price o Raeadr Gwyr sy’n gweithio… Read more »

“Os oes gennych dân yn eich bol am rywbeth, does dim yn y byd a all chwalu’r awydd i lwyddo,” meddai Rebekah Chatfield, pobydd ifanc dawnus yn Brød (The Danish Bakery Ltd) yng Nghaerdydd. Trodd Rebekah, 24 oed, o Abertyleri, ei ddiddordeb mewn pobi yn swydd lawn amser pan benderfynodd newid cyfeiriad ar ôl graddio… Read more »