Author: Ceri Nicholls

Mae hi’n Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd ac mae dewis yr hyn yr hoffech ei wneud ar ôl ysgol yn gyffrous ac yn frawychus. Mae llawer o opsiynau ar gael gan gynnwys ymgymryd â phrentisiaeth. Weithiau caiff prentisiaethau eu hanwybyddu ac yn aml mae pobl yn meddwl ar gyfer swyddi masnach (trydanwyr, plymwyr, mecaneg ac ati) y… Read more »

Bu prentisiaethau dwyieithog yn allweddol i dwf cwmni annibynnol llwyddiannus ym maes sgipiau a rheoli gwastraff yn y gogledd dros yr wyth mlynedd ddiwethaf. Cwmni o Gaernarfon yw Thomas Skip and Plant Hire a, gan fod cynifer o bobl yr ardal yn siarad Cymraeg, mae o’r farn ei bod yn bwysig i’r staff ddysgu trwy… Read more »

Bydd taith gerdded rithiol Llwybr Ffordd Cambrian y Cwmni,  yn cefnogi Marie Curie Mae staff un o brif ddarparwyr prentisiaethau Cymru, yn annog y prentisiaid a’r busnesau, y maent yn gweithio gyda nhw ledled Cymru, i ymuno â nhw’n rhithiol i gerdded 291 milltir, Llwybr Ffordd Cambrian, ar gyfer elusen. Mae Hyfforddiant Cambrian, sydd â… Read more »

Mae Dydd Mawrth Ynyd yn digwydd 47 diwrnod cyn Sul y Pasg ac mae’r dyddiad yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn oherwydd hyn. Eleni mae Dydd Mawrth Ynyd ar 16eg Chwefror felly beth am roi cynnig ar amrywiaeth o ryseitiau crempog sy’n felys neu’n sawrus fel dathliad y diwrnod. Datblygodd y traddodiad o fwyta crempogau… Read more »

Helo, Sarah Jones ydw i, Swyddog Hyfforddi i Gwmni Hyfforddiant Cambrian. Rwy’n cyflwyno hyfforddiant yn y sector Sgiliau Busnes – Lefelau 2, 3 a 4. Rwy’n darparu Gwasanaeth Cwsmer a Gweinyddiaeth Busnes, ar lefelau 2 a 3, Arwain Tîm lefel 2 a Rheoli 3 a 4. Ar hyn o bryd rydym yn gwneud popeth dros… Read more »

Mae’r prif ddarparwr prentisiaethau yn y diwydiant lletygarwch yng Nghymru yn cefnogi elusen sy’n darparu cymorth ariannol i leddfu tlodi i bobl sy’n gweithio neu sydd wedi gweithio ym maes lletygarwch y DU. Mae Hyfforddiant Cambrian, sydd â swyddfeydd yn y Trallwng, Llanelli, Llanfair ym Muallt, Caergybi a Bae Colwyn, wedi dod yn aelod corfforaethol… Read more »

Rydych chi wedi cymryd yr amser i lenwi’ch CV neu’ch cais am swydd gyda’ch cyflawniadau, sgiliau ac addysg. Eich datganiad personol felly yw’r cyfle nawr i ychwanegu personoliaeth i’ch cais er mwyn ichi sefyll allan. Ond nid ychwanegiad neu fonws i’ch sgiliau yn unig yw hynny – yn aml dyma’r peth cyntaf y bydd cyflogwyr… Read more »

Mae 2020 ar ben ac mae hynny’n golygu gwneud rhai Addunedau Blwyddyn Newydd, beth am anelu i ddysgu sgiliau newydd yn 2021 a helpu’ch gyrfa i dyfu. Rydyn ni wedi rhestru ychydig o Addunedau Blwyddyn Newydd Gyrfa i chi edrych arnyn nhw; Cliriwch eich gweithle Mae’n haws o lawer canolbwyntio wrth weithio ar ddesg lân… Read more »

Gyda bargenion gwerthiannau mis Ionawr ar y gorwel, bell gall fod yn well i brentisiaid i fedru prynnu nhw gyda chymorth ychwanegol cerdyn Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) Os nad ydych chi’n gwybod beth yw cerdyn NUS, hwn yw’r prif gerdyn gostyngiadau yn y DU i fyfyrwyr sy’n cynnig dros 200 o ostyngiadau ar siopau’r… Read more »

Mae Hyfforddiant Cambrian wedi cyrraedd ei ben-blwydd yn 25 oed eleni ac mae am ddathlu’r 25 peth rhyfeddol y mae’r cwmni wedi’u cyflawni. 1.Rydym yn arbenigwyr yn ein maes Rydym yn arbenigo mewn Prentisiaethau, Twf Swyddi Cymru a chyfleoedd Cyflogadwyedd ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau i gefnogi cyflogwyr ac unigolion yng Nghymru. Mae Hyfforddiant Cambrian… Read more »