Dydd Mawrth Ynyd – Crempog

Mae Dydd Mawrth Ynyd yn digwydd 47 diwrnod cyn Sul y Pasg ac mae’r dyddiad yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn oherwydd hyn. Eleni mae Dydd Mawrth Ynyd ar 16eg Chwefror felly beth am roi cynnig ar amrywiaeth o ryseitiau crempog sy’n felys neu’n sawrus fel dathliad y diwrnod.

Datblygodd y traddodiad o fwyta crempogau ar Ddydd Mawrth Ynyd oherwydd yr angen i ddefnyddio cynhwysion yn y cartref wrth i chi gychwyn ar gyfnod o ymprydio. Fodd bynnag, efallai na fydd pawb yn dilyn yr ympryd y dyddiau hyn ond mae Crempogau ar Ddydd Mawrth Ynyd yn dal i fod yn boblogaidd. Beth allai fod yn well na’u gweini’n gynnes o’r badell gyda bach o sudd lemwn a thaenelliad o siwgr mân !!

Mae’r rysáit yn un syml i’w chofio gan mai dim ond 8owns o flawd plaen, 2 wy a pheint o laeth sydd ei angen arnoch chi, gyda phinsiad o halen. Neu gallwch gofio rheol 1, 2, 3 sef 100g o flawd, 2 wy a 300ml o laeth. Rhowch eich blawd mewn powlen a gwneud ffynnon yn y canol, chwisgiwch eich wyau mewn powlen ar wahân ac ychwanegwch hwn at y ffynnon cyn tynnu’r blawd i mewn yn araf nes bod gennych bast. Ychwanegwch y llaeth yn chwisgo’n araf trwy’r amser i sicrhau nad oes lympiau. Ar ôl i chi ychwanegu’r llaeth i gyd, ychwanegwch eich pinsiad o halen a gadewch i’ch cytew orffwys wedi’i orchuddio yn yr oergell. Toddwch ychydig o fenyn a defnyddiwch ychydig o’r menyn clir gan ychwanegu at y cytew ychydig cyn i chi ddechrau coginio’ch crempogau. Cynheswch eich padell crempog a dechrau coginio’ch crempogau neu pancws un ar ôl y llall.

Gallwch chi wneud pentwr o flaen llaw a’u hail-gynhesu ar gyfer crepe suzette blasus neu gallwch eu llenwi â saws briwgig, eu rholio a’u gosod mewn dysgl gwrth-ffwrn cyn eu gorchuddio â saws gwyn a chaws wedi’i gratio. Yna mae’r rhain yn coginio yn y popty nes bod y caws wedi’i frownio’n.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn arlwyo beth am ennill wrth ddysgu a dod yn brentis, edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol YMA

Neu efallai bod gennych fusnes ac yn dymuno gwella sgiliau eich staff presennol, gall ein swyddogion hyfforddi helpu, edrychwch ar sut y gall Hyfforddiant Cambrian gefnogi’ch busnes i’r lefel nesaf – YMA