Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd 2021 #ncw2021

Mae hi’n Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd ac mae dewis yr hyn yr hoffech ei wneud ar ôl ysgol yn gyffrous ac yn frawychus. Mae llawer o opsiynau ar gael gan gynnwys ymgymryd â phrentisiaeth.

Weithiau caiff prentisiaethau eu hanwybyddu ac yn aml mae pobl yn meddwl ar gyfer swyddi masnach (trydanwyr, plymwyr, mecaneg ac ati) y maent yn unig, ond nid yw hyn yn wir o gwbl, mae yna opsiynau prentisiaeth cyffrous mewn llawer o wahanol sectorau gan gynnwys; cyfrifeg, TG, y gyfraith a rheolaeth.
Gallwch astudio ar wahanol lefelau gan ennill cymwysterau hyd at lefel gradd, yn union fel y byddech yn ei gael yn y brifysgol, ond trwy ymgymryd â phrentisiaeth bydd gennych brofiad gwych yn y gwaith ac amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy.
Mae prentisiaethau yn opsiwn gwych i unrhyw un sy’n dymuno ennill arian wrth ennill cymhwyster proffesiynol cydnabyddedig – bonws ychwanegol yw nad oes unrhyw ffioedd dysgu! (Bydd y rhain yn cael eu talu gan eich cyflogwr a’r llywodraeth)

Ychydig o ffeithiau am brentisiaethau …

 1. Swyddi go iawn yw prentisiaethau
  Byddwch yn rhan o’r busnes a’r tîm, byddwch yn cael contract cyflogaeth, gwyliau a thâl salwch – yn union yr un fath ag unrhyw aelod arall o staff!
 2. Byddwch yn cael cymhwyster
  Byddwch yn rhan o’r tîm ond bydd eich swyddog hyfforddi yn eich cefnogi a fydd yno i’ch tywys trwy bob cam o’r cwrs.
 3. Gall gymryd 1 – 4 blynedd i gwblhau prentisiaeth
  Gall cymwysterau prentisiaeth gymryd rhwng blwyddyn a phedair blynedd i’w cwblhau yn dibynnu ar y lefel rydych chi’n astudio arni.
 4. Gallwch wneud mwy nag un cymhwyster prentisiaeth
  Ar ôl cwblhau’r cymhwyster gallech ddewis ymgymryd â’r lefel nesaf, gan ennill mwy o gymwysterau gan gynnwys lefel rheoli a gradd.
 5. Mae’r rhan fwyaf o brentisiaid yn aros mewn cyflogaeth
  Mae 92% o brentisiaid yn aros yn eu cyflogaeth ar ôl cwblhau eu cymhwyster

 

A oes gennych chi ddiddordeb mewn prentisiaeth? – edrychwch ar ein swyddi gwag presennol YMA

 

*Wyddoch chi* os ydych chi’n fusnes, y gallwch chi gymryd prentisiaid newydd yn ogystal ag uwchsgilio eich staff presennol – cysylltwch â’n tîm i gael gwybod mwy – info@cambriantraining.com