Category: Archif 2018

Cydnabuwyd llywydd Cymdeithas Coginiol Cymru gan gogyddion o gwmpas y byd am ei waith yn hyrwyddo’r celfyddydau a’r proffesiwn coginio. Yng Nghyngres ac Expo Worldchefs yn Kuala Lumpur, Malaysia, cyflwynwyd Medal y Llywydd fawreddog i Arwyn Watkins, OBE, sef rheolwr gyfarwyddwr y darparwr hyfforddiant arobryn, Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng. Mae’r fedal hon, a… Read more »

Profodd y cigydd ifanc Robbie Hughan ei fod ben ac ysgwyddau uwchlaw’r gweddill wrth iddo guro’i gyd-gystadleuwyr yn rhabrawf yr Alban o gystadleuaeth Cigyddiaeth fawreddog WorldSkills UK ddoe (Dydd Mawrth). Gwnaeth Robbie, sy’n gweithio i Blair Drummond Smiddy Farm Shop, Stirling, guro’i gydweithiwr Euan McLagan ac Erin Conroy o Falleninch Farm, Stirling i ennill trydedd… Read more »

Fis nesaf, bydd Pentref Cymdeithas Coginiol Cymru yn ganolog i’r H&C EXPO cyntaf, sef y sioe fasnach diwydiant lletygarwch ac arlwyo cymysg cyntaf i ddigwydd yn y wlad. Cymdeithas Coginiol Cymru (CCC) oedd un o’r cefnogwyr cyntaf i fod yn gefn i’r arddangosfa newydd a gynhelir yn y Celtic Manor, Casnewydd ar 17 a 18… Read more »

Bydd tri chigydd yn rhoi eu sgiliau ar brawf yn rhagbrawf yr Alban o gystadleuaeth fawreddog Cigyddiaeth WorldSkills UK. Coleg Dinas Glasgow yw lleoliad y rhagbrawf ar 26 Mehefin lle bydd Robbie Hughan ac Euan McLagan o Blair Drummond Smiddy Farm Shop, Stirling ac Erin Conroy o Falleninch Farm, Stirling yn torchi llewys. O’r tri… Read more »

Dangosodd cigydd o’r gororau pwy oedd biau’r fwyell yn rhagbrawf Cymru a Lloger o gystadleuaeth fawreddog Cigyddiaeth WorldSkills UK yn Birmingham ddoe (dydd Mawrth). Peter Smith, sy’n gweithio i Jamie Ward Butchers, Yr Ystog, oedd yn fuddugol gan lai na hanner marc yn dilyn y rhagbrawf brwd o ran y cystadlu yng Ngholeg Prifysgol Birmingham.… Read more »

Bydd tri chigydd o Gymru’n profi eu sgiliau yn Birmingham ar ddydd Mawrth wrth iddynt gynnig am le yn rownd derfynol cystadleuaeth gigyddiaeth fawreddog WorldSkills UK. Coleg Prifysgol Birmingham yw lleoliad rownd Cymru a Lloegr a fydd yn gweld pedwar cigydd dawnus ar waith – Craig Holly o Neil Powell Butchers, Y Fenni, Peter Smith… Read more »

Enillwyd rownd Gogledd Iwerddon cystadleuaeth fawreddog Cigyddiaeth WorldSkills UK gan Dylan Gillespie o Clogher Valley Meats, Clogher, Tyrone. Mae Dylan, sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Cigyddiaeth WorldSkills UK dros y tair blynedd diwethaf, wedi rhoi ei enw ymlaen unwaith eto i gymhwyso am y rownd derfynol eleni yn y Sioe Sgiliau yn yr NEC Birmingham… Read more »

Bydd y darparwr hyfforddiant arobryn ledled Cymru, sef Cwmni Hyfforddiant Cambrian, yn agor swyddfa newydd ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt. Mae’r cwmni, sydd â phencadlys yn y Trallwng a swyddfeydd yng Nghaergybi, Bae Colwyn a Llanelli, wedi sicrhau prydles ar hen Bafiliwn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar faes y sioe yn dilyn proses… Read more »

Mae Albert Roux OBE ar y rhestr fer am ddwy wobr – Llun gan Richard Vines Mae rhestr fer rownd derfynol y Gwobrau Mentor-gogyddion cyntaf erioed wedi’i chyhoeddi, ac arni enwau uchel eu proffil ar draws y sectorau bwytai, gwestai, arlwyo ac addysg. Bydd y gwobrau a gynhelir yn y Celtic Manor fel rhan o’r… Read more »

Mae helfa genedlaethol wedi’i lansio i ddod o hyd i gigyddion dawnus sydd ben ac ysgwyddau uwchlaw’r gweddill i ddilyn yn olion traed James Taylor o Swydd Lincoln. Enillodd James, sy’n gweithio i G Simpson Butchers yn Heckington, gystadleuaeth Cigyddiaeth fawreddog WorldSkills UK fis Tachwedd diwethaf ac mae ei olynydd yn cael ei chwilio amdano… Read more »